Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Ústav chemie a biochemie se představuje

1. 2. 2017
 |  Vesmír 96, 101, 2017/2
komerční prezentace

Podpora pokročilých postupů a technologií v biologické chemii – tak by se dala ve stručnosti nazvat vize výzkumu, vývoje a inovací Ústavu chemie a biochemie. Na jejím naplnění pracuje devět laboratoří zaměřených na stanovené klíčové oblasti, jako jsou bioanalytická chemie, řasové a rostlinné biotechnologie a v neposlední řadě experimentální mikrobiální a živočišná biochemie a biologie.

První oblast, bioanalytická chemie, se zabývá výzkumem a vývojem detekčních postupů a platforem pro rozbor širokého spektra analytů od těžkých kovů, jako je rtuť, olovo nebo kadmium, přes nízkomolekulární metabolity až po makromolekulární biomarkery závažných onemocnění. Neméně důležité je také zaměření na neinvazivní diagnostiku v oblasti medicíny a vývoje příslušných nástrojů využívajících nejen elektrochemické, ale také optické (spektrofotometrické a fluorescenční) detekční techniky a fluorescenční zobrazovací metody. Jednotícím prvkem této klíčové oblasti jsou chytré nanomateriály, a to nejen díky jejich využití pro výše zmíněné účely, ale také pro jejich charakterizaci a studium interakcí s biomolekulami.

Druhou oblastí, které se ústav věnuje, jsou řasové a rostlinné biotechnologie zaměřené na studium malých primárních a sekundárních metabolitů a jejich vzájemných interakcí s malými nekódujícími RNA v rozdílných environmentálních podmínkách, čímž přinášejí odpovědi na řadu otázek spojených s trvale udržitelným zemědělstvím. Dalším tématem výzkumu v této oblasti je studium dopadu nanotechnologií na růst a vývoj rostlin, a to jak z hlediska pozitivního, jako fytonanomedicína, tak z negativního, jako zdroj nového kontaminantu v životním prostředí.

Třetí skupinou odborných témat je molekulární biologie a metabolismus živočichů a živočišných a mikrobiálních buněk. Dlouhodobě se zde zkoumá rakovina prostaty, ověřují se diagnostické metody a probíhá testování nových léčebných postupů. Primární oblastí výzkumu je design a testování nanostrukturovaných materiálů pro cílený transport chemoterapeutik in vitroin vivo včetně materiálů schopných transcytózy přes hematoencefalickou bariéru. S ohledem na zvyšování efektivity navržených léčebných postupů jsou také studovány mechanismy chemore˝zistence nádorových buněk a onkometabolity ovlivňující agresivitu a úspěšnost léčby nádorových onemocnění. Neméně důležitou součástí jsou mikrobiologické laboratoře, zabývající se hledáním potencionálních alternativ antibiotických léčiv, studiem komplexních mikrobiomů, ale také možným využitím mikrobiálních enzymů v environmentálních aplikacích.

Ústav chemie a biochemie je otevřený také pro stáže studentům, kteří se zajímají o odborná témata, jimiž se ústav dlouhodobě zabývá. Zájemci se mohou do řešení výzkumných problémů rovněž zapojit během studia v doktorském studijním programu Chemie. Díky anglické verzi programu mohou navíc čeští studenti pracovat v laboratořích společně se svými kolegy ze zahraničí.

Ústav chemie a biochemie zaštiťuje také činnost pracoviště excelentní vědy působícího v rámci CEITEC. Dlouhodobě spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními vysokými školami, mezi něž patří např. University of Tasmania, Universidade de Aveiro, University of Granada či University of Cambridge. Také zde se mohou studenti a mladí vědečtí pracovníci působící v ústavu uplatnit v rámci výměnných studijních pobytů.

Kolektiv pracovníků Ústavu chemie a biochemie nabízí pracovní příležitosti všem, kdo mají zájem a chuť podílet se na jeho činnosti. Více informací včetně kontaktů na vedoucí jednotlivých laboratoří je možno získat na webových stránkách: http://ucb.af.mendelu.cz/27015-ustav.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné