i

Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Slunce a rozvodné sítě – problém na obzoru?

 |  1. 2. 2017
 |  Vesmír 96, 102, 2017/2

Slunce je nám nejbližší hvězdou, svými parametry (hmotnost 2 × 1030 kg, tedy 330 000krát více než Země, poloměr 696 000 km, tedy 109krát více než Země) je dominantním tělesem Sluneční soustavy. Jeho vliv však není omezen jen na gravitaci, kterou řídí pohyby všech těles v rámci planetárního systému, ale uvažovat musíme i vliv slunečního plazmatu, jímž Slunce vyplňuje okolní prostor.

Vyšší vrstvy atmosféry Slunce (koróna) jsou horké (s teplotou až 2 miliony kelvinů) a neustále se rozpínají do meziplanetárního prostoru ve formě slunečního větru.

Slunce je objektem ve stavu plazmatu a je protkáno magnetickými poli. Tato pole jsou vytvářena a zesilována ve vnější obálce slunečního tělesa, z tělesa vyvěrají a prolínají sluneční atmosférou. Vzhledem k tomu, že svrchní obálka Slunce je velmi dynamická (především kvůli probíhající konvekci), podléhají i tato magnetická pole výrazným časovým změnám. Jevy, jež jsou spojeny s existencí a proměnností lokalizovaných magnetických polí, označujeme souhrnným názvem sluneční aktivita. Mezi ty nejznámější patří jistě sluneční skvrny (chladnější, a tedy temnější místa na slunečním povrchu) nebo protuberance (oblaka plazmatu vyplňující smyčky magnetických polí nad slunečním povrchem, jež mohou být dlouhodobě v rovnováze). Mezi ty nejdramatičtější projevy sluneční aktivity s potenciálním dopadem na pozemské prostředí patří erupce.

Erupce

Sluneční erupce jsou spojeny s náhlým přepojením (rekonexí) magnetického pole. Obvykle k nim dochází v oblastech s lokálně zvýšenou aktivitou (často v oblastech se skvrnami), kde jsou všechny předpoklady pro existenci smyček magnetických polí vypínajících se vysoko do koróny. Náhodné pohyby vyvolané konvekcí způsobují vznik složitých topologií magnetických polí, v nichž je „uloženo“ velké množství nepotenciální energie (v řádu 1025 J i více). Dojde-li k překročení rovnovážné meze, magnetické pole změní náhle (proces trvá maximálně několik hodin, typicky však jen pár desítek minut) konfiguraci tak, že obsahuje menší množství energie, přičemž nahromaděná energie se uvolní (viz též M. Karlický, Vesmír 92, 558, 2013/10). Při procesu dochází k prudkému ohřevu koronálního materiálu až na teploty desítek milionů stupňů, a ten se stává zdrojem rentgenového záření. Vznikají urychlené svazky elektronů a protonů, které jednak bombardují hustší vrstvy sluneční atmosféry pod místem erupce, jednak jsou směrovány do meziplanetárního prostoru a stávají se jedním z faktorů ovlivňujících pozemské podmínky. A konečně se při erupci často uvolňuje odpojený oblak plazmatu (plazmoid) uzavřený ve svém vlastním magnetickém poli, jenž je rychlostí přesahující 1000 km/s vyvržen do meziplanetárního prostoru (mluvíme o výronu hmoty do koróny, angl. Coronal Mass Ejection, odtud známá zkratka CME). Meziplanetární výrony hmoty do koróny mají největší potenciál silně ovlivňovat pozemské technologie.

Nyní vidíte 20 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Astronomie a kosmologie

O autorovi

Michal Švanda

Doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D., (*1980) vystudoval MFF UK. V doktorské práci se zaměřil na sluneční fotosféru. V Astronomickém ústavu AV ČR se zabývá sluneční fyzikou, hlavně pak helioseismologií. Je autorem populárních knih Slunce, Slunce dalekohledem, spoluautorem knihy Planety (spolu se Zdeňkem Pokorným).
Švanda Michal

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné