Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Geologické faktory a zdravotní stav obyvatel Slovenska

 |  6. 11. 2017
 |  Vesmír 96, 641, 2017/11

Zda souvisejí rozdíly ve zdravotním stavu populace s geologickými faktory, je třeba ještě prokázat. Prvním krokem je však zjistit souběžný výskyt.

Jedním z nejrychleji se rozvíjejících geologických oborů je dnes medicínská geologie. Ta se zabývá vztahem mezi geologickými faktory a zdravotním stavem obyvatelstva. Většinou se tato disciplína zabývá jednotlivými faktory, které mají dopad na zdravotní stav obyvatel, a poměrně dost úsilí bylo třeba věnováno studiu vlivu geogenních kontaminantů v konzumované vodě, např. arzenu v zemích jako Bangladéš a Chile nebo fluoru na Srí Lance a na riftu v Etiopii. Studie, které zohledňují vliv více geologických faktorů na zdravotní stav obyvatel, jsou ale vzácnější.

Mezi ně patří také ta, která na Slovensku proběhla pod vedením S. Rapanta z Geologického ústavu Dionýza Štúra (GÚDŠ) a jíž se účastnil i známý medicínský geolog R. B. Finkelman z Texaské univerzity v Dallasu.1) Slovensko rozdělili na osm hlavních geologických jednotek: paleozoikum, krystalinikum, karbonátové mezozoikum a bazální paleogén, karbonátové a silikátové mezozoikum a paleogén, paleogenní flyš, neovulkanity a neogenní a kvartérní sedimenty. Zpracovali 20 000 vzorků vody a 10 000 vzorků půd na území 2900 obcí. V těchto jednotkách stanovili průměrné hodnoty prvků a parametrů ve vodách a půdách a také 30 zdravotních indikátorů, jako např. cerebrální infarkt a mrtvice (WHO kód SMRI6364), maligní neoplazmy (kód REC) a choroby zažívacího systému (kód SMRK).

Největší kontrast nalezli mezi paleogenním flyšem s nejpříznivějším prostředím a neogenními vulkanity s nejméně příznivým prostředím. Mezi oběma extrémními prostředími nebyl až tak velký rozdíl v koncentracích mikrokomponent, jako jsou stopové prvky, ale v koncentracích makrokomponent, jaké představují vápník a hořčík ve vodě. Ty jsou vysoké v jednotkách karbonátového mezozoika a paleogenního flyše a nízké u neogenních vulkanitů. U stopových prvků, jako je rozpuštěný arzen, byl rozsah od 0,00079 mg/l u paleogénu do 0,00863 mg/l u krystalinika, což je stále méně než limit 0,01 mg/l doporučený WHO a US EPA. Podobná situace byla u rtuti a dalších stopových prvků. Na druhé straně se velké rozdíly vyskytovaly u vápníku, hořčíku a celkové tvrdosti, kde byly tyto parametry nejvyšší u karbonátových a flyšových jednotek a nejnižší u neovulkanitů. U těch byly naopak nejvyšší hodnoty rozpuštěného křemíku.

Autoři studie uvádějí jako kontrastní okresy Bardejov na severovýchodě Slovenska v paleogenním flyši a Krupinu na jihu Slovenska na neovulkanitech. Koncentrace vápníku, hořčíku a tvrdost vody v okrese Krupina jsou výrazně nižší než v okrese Bardejov, koncentrace sodíku a draslíku jsou naopak vyšší. Očekávaná délka života u mužů je v Bardejově o 7 let vyšší než v Krupině a relativní mortalita na kardiovaskulární choroby je v Krupině o 80 % vyšší než v Bardejově. Největší rozdíl je u mortality spojené s nemocemi zažívacího traktu, která je v Krupině o 100 % vyšší než v Bardejově. Výsledky jsou v souladu s řadou dalších studií, které uvádějí zvýšení výskytu kardiovaskulárních chorob spojených s měkkou vodou o více než 50 %. Studie také potvrdila zvýšení výskytu rakoviny v oblastech s nízkou koncentrací vápníku a hořčíku ve vodě o 20 až 30 %. Tady je však situace komplikovanější, protože dřívější studie téměř stejného týmu naopak indikovala zvýšení rakoviny prsu v oblastech s vysokou koncentrací vápníku a hořčíku ve vodě.

Problémem u této studie zůstává přivádění konzumované vody z relativně velkých vzdáleností, kde už mohou působit jiné geologické faktory. To se týká hlavně jižního Slovenska, kde je voda často čerpána z kvartérních sedimentů a přiváděna ze vzdálenosti 50 až 100 km. Ani konzumace lahvované vody nemohla být zohledněna.

Paleogenní flyš se vyskytuje i na západě Karpat v České republice, kde proto mohou být geologické podmínky relativně příznivé. Na druhé straně v neovulkanitech, které se vyskytují hlavně v Českém středohoří na severozápadě České republiky, nejsou na rozdíl od Slovenska významné využívané kolektory (viz R. Kadlecová, Vesmír 95, 568, 2016/10). Nízké koncentrace vápníku a hořčíku spojené s nízkou tvrdostí vody mohou také být v puklinových kolektorech moldanubika, kde může být dalším nepříznivým faktorem riziko spojené se zvýšenou koncentrací radonu na tektonických poruchách.

Poznámky

1) S. Rapant et al., Environ. Geochem. Health, DOI: 10.1007/s10653-013-9580-5.

Literatura

Bencko V., Novák J., Suk M., Zdraví a přírodní podmínky, 398 stran, nakladatelství DOLIN, Praha 2011, ISBN 978-80-905047-0-7.

Olle Selinus, Essentials of Medical Geology (revised edition), Springer Science + Business Media, Dordrecht 2013 (1. vydání).

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Geologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ondřej Šráček

Prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D., vystudoval geologii na VŠB Ostrava a hydrogeologii a environmentální geochemii na University of Waterloo a Université Laval v Kanadě, učí na univerzitách UP Olomouc a PUC v Rio de Janeiru, je členem arzenového výzkumného týmu na Royal Institute of Technology ve Stockholmu a podílel se mj. na projektech v Argentině, Bangladéši, Mexiku, Tchaj-wanu a Zambii.
Šráček Ondřej

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné