Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Mumie Ramsesa II.

 |  2. 10. 2017
 |  Vesmír 96, 599, 2017/10

1887: Z Egypta oznámen před nedávnem velice důležitý nález Maesperův, jenž řídí vědecké ohledávání hrobek egyptských a již mnohými výsledky svých prací vykázati se může. Slavný tento egyptolog odkryl loni v Deir-il Bahari tři mumie dobře zachované, z nichž jedna, jak později dokázáno, byla tělem Ramsesa Velikého, jednoho z největších vladařů a šiřitelů umění a osvěty v Egyptě. Rozbalování mumie prováděno Maesperem samým u přítomnosti khediva, Drumonda Wolfa a Nubara paše. Byl to slavnostní okamžik pro všechny přítomné, když po odkrytí četných vrstev plátna a obvazků zjevilo se, že nalezena mumie velkého Sesostrise Ramsesa II.

Nejen stáří mumie, […] ale i bezděčná vzpomínka na slavné vladaření tohoto krále v dávnověkosti, naplňovala přítomné úctou a vážností ku pozůstatkům takového stáří a původu. Vzdor změnám, které povstaly následkem tuhých obvazků, je mumie dosti dobře zachovaná. Poprsí vyniká z obalu, který dosud ještě kryje čásť těla, ruce spočívají na prsou, hlava je vztýčena, obličej veliký a vážného vzezření. Hlava je prodloužena, poměrně malá, vlasy na skráních řídké ale husté, na záhlaví bílé, avšak následkem připravování před pohřbem zažloutlé; čelo je málo vyvinuté, nízké, nos zahnutý, skráně prohloubené, licní kosti vyvstalé, brada mocná, ústa široká a bez zubů, sanice silná. Jest to celkem zjev majestátního kmeta. […]

Ramses II. panoval déle než 70 let a zemřel jako stařec téměř stoletý. Byl nejslavnějším králem egyptským, podnikl veliké výpravy do Ethiopie, Palaestiny, Sýrie, Médie a až do střední Asie. Za něho umění egyptské dostoupilo nejvyššího stupně, paláce a chrámy vyvstávaly ve všech částech jeho velké říše a jest to jeho zásluha, že Egypt pokryl se pomníky, které ještě dnes vzbuzují náš obdiv.

-č.- (Vesmír 17, 10, 1887/1)

 

2017: Ramesse II. (i dnes někdy psán jako Ramses) podle dnešních poznatků vládl 66 let (1279–1213 př. n. l.) a zemřel ve věku 90 nebo 91 let. Původně byl pohřben ve vlastní hrobce v Údolí králů, ale kvůli vykradačům hrobek jeho mumii kněží dvakrát stěhovali, objevena byla spolu s mumiemi dalších panovníků roku 1881 v hrobce thébského velekněze Pinodžema II. v Dér el-Bahrí. Gaston Maspero ji rozbalil v červnu 1886, dnes je uložena v Egyptském muzeu v Káhiře.

V sedmdesátých letech mumie prošla v Paříži detailní prohlídkou, rentgenové snímky přinesly podezření na Bechtěrevovu nemoc. Tuto diagnózu ale v roce 2014 výzkum s použitím výpočetní tomografie vyloučil. Ramesse II. prý místo toho trpěl difuzní idiopatickou kostní hyperostózou (DISH). Stejná nemoc sužovala i Amenhotepa III., syna Ramesse II. Meren­ptaha a Ramesse III.1)

Formulace „vlasy na skráních řídké ale husté“ je zřejmě důsledkem redakční chyby. Maspero ve své originální zprávě psal, že vlasy jsou řídké na spáncích, ale poměrně husté na vrcholu hlavy.

Poznámky

1) Saleem S. N., Hawass Z., Arthritis Rheum., DOI: 10.1002/art.38864.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie
RUBRIKA: Vertikála

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné