Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Projekt SUSEN pokračuje

Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV
17. 7. 2014
 |  Vesmír 93, 463, 2014/7
komerční prezentace

Nositelem projektu, investorem a budoucím provozovatelem infrastruktury je Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV. Partnerem je Západočeská univerzita v Plzni.

Cílem projektu SUSEN je přispět výzkumnými aktivitami k zajištění bezpečného, spolehlivého a dlouhodobě udržitelného provozu stávajících energetických zařízení, zejména jaderných elektráren II. a III. generace, a také k vytvoření technologií tzv. Generace IV, která zefektivní palivový cyklus a povede k vyšší účinnosti výroby energie. Bude se zabývat špičkovými technologiemi a materiály v oblasti termojaderné fúze i výzkumem a vývojem nových technologií s vysokou účinností v klasické energetice.

Projekt je navržen komplexně, od výzkumu paliva, materiálů a komponent včetně diagnostiky při výrobě a výstavbě, diagnostiky provozu energetických zařízení až po likvidaci a bezpečné uložení použitého paliva a jiného radioaktivního odpadu.

Projekt byl zahájen v lednu 2012, vědecko-výzkumné výstupy projektu jsou plánovány do konce roku 2020. Celkové náklady projektu jsou 2,45 mld. Kč, z toho dotace EU činí 2,083 mld. Kč a příspěvek ČR 0,368 mld. Kč.

Projekt SUSEN představuje vybudování a uplatnění silné výzkumné infrastruktury v energetickém výzkumu. Projekt dostal zelenou na konci roku 2011 a od té doby běží intenzivní realizační práce. Cílovým termínem dokončení všech instalací a spuštění technologických zařízení je konec roku 2015, kdy by se měl projekt SUSEN rozběhnout na plné obrátky.

SUSEN je postaven na čtyřech základních výzkumných programech, které se zaměřují na specifické výzkumné oblasti. Jsou mezi sebou zároveň úzce propojeny například sdílením využívaných technologií či kooperací v dílčích tématech výzkumu.

Implementace projektu SUSEN je založena na:

  • uskutečnění staveb, ve kterých budou umístěny měřicí přístroje,
  • pořízení technologií a výzkumné infrastruktury,
  • vytvoření výzkumných týmů.

Stavby

V projektu bylo postaveno několik nových budov a další stavby byly zrekonstruovány. Stavební práce se dokončují dle plánu, některé dokonce s předstihem. Každá ze staveb je svým způsobem unikátní. Například objekt, v němž budou umístěny urychlovač a neutronový zdroj, má odstínění stropu řešeno jako sendvič s použitím litinové drtě a polymerních materiálů. Vstupy pak jsou chráněny železobetonovými vraty o hmotnosti 55 tun.

Výzkumná infrastruktura

Stavby realizované v rámci projektu SUSEN se stanou domovem výzkumné infrastruktury, která je v České republice zcela unikátní.

V nově vybudovaném diagnostickém centru v řežském údolí se budou například nacházet technologie sloužící k simulaci těžkých havárií jaderných elektráren. Jaderný reaktor je obklopen zařízeními, která pracují na elektrickém principu, jako jsou komunikační kabely či napájení čerpadel. Během havárie může dojít k úniku chladicí vody a zaplavení těchto komponent, které však musí být schopny pracovat i v havarijních podmínkách. Diagnostické centrum bude simulovat tyto extrémní podmínky, jako jsou vysoká teplota, působení přehřáté páry o vysokém tlaku a v neposlední řadě vysoké dávky ionizujícího záření, k testování zařízení a vzorků.

Jen o pár desítek metrů dál, v přístavku výzkumného reaktoru LVR-15, bude probíhat materiálový výzkum na experimentální héliové smyčce. Vzorky budou namáhány mechanicky i vysokoteplotně (héliem o teplotě až 1000 °C) a díky aktivnímu kanálu zavedenému do zóny reaktoru budou vystaveny i ionizujícímu záření. Experimentální smyčka slouží k výzkumu materiálů a chladiva pro jaderné reaktory nastupující čtvrté generace.

První projekty výzkumných týmů

I když představuje SUSEN výrazné posílení výzkumné infrastruktury v energetice a významný impuls k rozvoji týmů a znalostí v oblasti energetických technologií, nelze očekávat, že budou výzkumné projekty přicházet samy od sebe. Přípravné týmy jednotlivých výzkumných programů SUSEN proto od počátku usilují o získání zajímavých projektů jak národních, tak evropských. Jako příklad uveďme zapojení týmů výzkumného programu TEO (Technologické okruhy) do evropského programu EUROFusion, kde byla vyjednána účast na vývoji blanketu, na vývoji divertoru a v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

http://www.susen2020.cz

Obrázky

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Energetika

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné