Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Rekultivace plošně zatížených areálů těžkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů k energetickému využití

Projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko Cíl 3 – Ziel 3
7. 5. 2014
 |  Vesmír 93, 307, 2014/5
komerční prezentace

Česko-saský projekt Cíl 3 RekultA byl realizován s cílem tvorby přeshraničních odbytových struktur trhu s biomasou pro setrvalé využití plošně kontaminovaných areálů těžkými kovy v okolí Freibergu a rekultivovaných ploch po těžbě hnědého uhlí na území Severočeského hnědouhelného revíru. K tomuto účelu byly nejprve založeny pokusy s netradičními energetickými rostlinami na Chomutovsku, zde byly ověřovány dvě jednoleté kukuřice a konopí a dvě víceleté plodiny – chrastice rákosovitá (snímek 1) a šťovík Schavnat (snímek 2). V okolí Freibergu pak byly založeny pokusy s chrasticí rákosovitou, mužákem prorostlým (snímek 3) a pýrovcem Szarvasi-1. Na jednom stanovišti v Sasku byly rovněž hodnoceny výnosy plantáží rychlerostoucích dřevin vrb a topolů. Z poloprovozních výsledků byly zjišťovány průměrné výnosy při různých úrovních výživy a rovněž akumulace vybraných rizikových prvků v rostlinách.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Krajinná ekologie

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné