Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 180, 2014/3
komerční prezentace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ), byl usnesením vlády č. 713 z roku 2007 pověřen likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Od roku 2010 realizuje projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ).

Mezi SEZ patří staré průzkumné a těžební ropoplynové sondy, zlikvidované nedostatečným nebo nevhodným způsobem, a rovněž pozůstatky těžebních technologií a kontaminovaná místa po těžbě ropy. Pocházejí převážně z období let 1925 – 1965. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 2 667 m.

Ohrožené území, ve kterém je prováděno komplexní řešení sanace SEZ, se nachází na velmi rozlehlém území katastrů obcí bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Území je intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Část území s vysokou koncentrací starých ekologických zátěží v prostoru hodonínských sond v nivě řeky Moravy spadá do oblasti přírodního parku Mikulčický Luh, významné ornitologické lokality. Jeho součástí je i Přírodní rezervace Skařiny a známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava. Zájmové území spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Území představuje komplex zachovalých lesů, a mokřadů s bohatou flórou a faunou. V oblasti se nachází Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko. V nivě řeky Moravy, která představuje podél koryta a starých ramen biokoridor nadregionálního významu, se nachází největší počet starých ekologických zátěží.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Věra Šťastná

 

Doporučujeme

Člověk páchne *alkoholem

Člověk páchne *alkoholem audio

Jaroslav Petr  |  5. 8. 2018
Že pach lidského těla „vyrábějí“ bakterie, se ví už relativně dlouho. Některé mechanismy tohoto procesu jsou ale dosud stále tajemstvím. Britští...
Do světa a zase zpět

Do světa a zase zpět

Eva Bobůrková  |  31. 7. 2018
Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
Zahalená Venuše

Zahalená Venuše uzamčeno

Jan Veselý  |  16. 7. 2018
Snímky pořízené ve viditelném a infračerveném oboru kamerou VIRTIS sondy Venus Express zachycují pozoruhodná oblaka v nejvyšších vrstvách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné