Aktuální číslo:

2018/5

Téma měsíce:

Bolest

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 180, 2014/3
komerční prezentace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ), byl usnesením vlády č. 713 z roku 2007 pověřen likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Od roku 2010 realizuje projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ).

Mezi SEZ patří staré průzkumné a těžební ropoplynové sondy, zlikvidované nedostatečným nebo nevhodným způsobem, a rovněž pozůstatky těžebních technologií a kontaminovaná místa po těžbě ropy. Pocházejí převážně z období let 1925 – 1965. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 2 667 m.

Ohrožené území, ve kterém je prováděno komplexní řešení sanace SEZ, se nachází na velmi rozlehlém území katastrů obcí bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Území je intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Část území s vysokou koncentrací starých ekologických zátěží v prostoru hodonínských sond v nivě řeky Moravy spadá do oblasti přírodního parku Mikulčický Luh, významné ornitologické lokality. Jeho součástí je i Přírodní rezervace Skařiny a známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava. Zájmové území spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Území představuje komplex zachovalých lesů, a mokřadů s bohatou flórou a faunou. V oblasti se nachází Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko. V nivě řeky Moravy, která představuje podél koryta a starých ramen biokoridor nadregionálního významu, se nachází největší počet starých ekologických zátěží.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Věra Šťastná

 

Doporučujeme

Na Jižní Georgii už potkana nepotkáte

Na Jižní Georgii už potkana nepotkáte

Pavel Pipek  |  12. 5. 2018
Sotva se Novozélanďané pochlubili úspěšnou eradikací myší z Ostrova protinožců (viz Vesmír 97, 264, 2018/5), přišli ochranáři z Jižní Georgie...
Ochota zabíjet

Ochota zabíjet

Marek Janáč  |  2. 5. 2018
My lidé se nevraždíme jen tak. Máme své preference při tom, koho zabít a koho ušetřit. Když už překročíme psaná i nepsaná většinová pravidla...
Antropologie bolesti

Antropologie bolesti

Martin Soukup  |  2. 5. 2018
Bolest má krom jiných hledisek i svůj antropologický rozměr. Z mezikulturního srovnání v historii i v současnosti je evidentní, že bolest je v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné