Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 180, 2014/3
komerční prezentace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ), byl usnesením vlády č. 713 z roku 2007 pověřen likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Od roku 2010 realizuje projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ).

Mezi SEZ patří staré průzkumné a těžební ropoplynové sondy, zlikvidované nedostatečným nebo nevhodným způsobem, a rovněž pozůstatky těžebních technologií a kontaminovaná místa po těžbě ropy. Pocházejí převážně z období let 1925 – 1965. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 2 667 m.

Ohrožené území, ve kterém je prováděno komplexní řešení sanace SEZ, se nachází na velmi rozlehlém území katastrů obcí bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Území je intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Část území s vysokou koncentrací starých ekologických zátěží v prostoru hodonínských sond v nivě řeky Moravy spadá do oblasti přírodního parku Mikulčický Luh, významné ornitologické lokality. Jeho součástí je i Přírodní rezervace Skařiny a známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava. Zájmové území spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Území představuje komplex zachovalých lesů, a mokřadů s bohatou flórou a faunou. V oblasti se nachází Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko. V nivě řeky Moravy, která představuje podél koryta a starých ramen biokoridor nadregionálního významu, se nachází největší počet starých ekologických zátěží.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Věra Šťastná

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné