Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 180, 2014/3
komerční prezentace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ), byl usnesením vlády č. 713 z roku 2007 pověřen likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Od roku 2010 realizuje projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ).

Mezi SEZ patří staré průzkumné a těžební ropoplynové sondy, zlikvidované nedostatečným nebo nevhodným způsobem, a rovněž pozůstatky těžebních technologií a kontaminovaná místa po těžbě ropy. Pocházejí převážně z období let 1925 – 1965. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 2 667 m.

Ohrožené území, ve kterém je prováděno komplexní řešení sanace SEZ, se nachází na velmi rozlehlém území katastrů obcí bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Území je intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Část území s vysokou koncentrací starých ekologických zátěží v prostoru hodonínských sond v nivě řeky Moravy spadá do oblasti přírodního parku Mikulčický Luh, významné ornitologické lokality. Jeho součástí je i Přírodní rezervace Skařiny a známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava. Zájmové území spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Území představuje komplex zachovalých lesů, a mokřadů s bohatou flórou a faunou. V oblasti se nachází Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko. V nivě řeky Moravy, která představuje podél koryta a starých ramen biokoridor nadregionálního významu, se nachází největší počet starých ekologických zátěží.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Věra Šťastná

 

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné