Aktuální číslo:

2018/11

Téma měsíce:

Psychosomatika

Sanace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu

 |  13. 3. 2014
 |  Vesmír 93, 180, 2014/3
komerční prezentace

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ), byl usnesením vlády č. 713 z roku 2007 pověřen likvidací ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v odpovědnosti státu na území jižní Moravy. Od roku 2010 realizuje projekty sanace starých ekologických zátěží (SEZ).

Mezi SEZ patří staré průzkumné a těžební ropoplynové sondy, zlikvidované nedostatečným nebo nevhodným způsobem, a rovněž pozůstatky těžebních technologií a kontaminovaná místa po těžbě ropy. Pocházejí převážně z období let 1925 – 1965. Hloubka sond se pohybuje v rozmezí od 115 m do 2 667 m.

Ohrožené území, ve kterém je prováděno komplexní řešení sanace SEZ, se nachází na velmi rozlehlém území katastrů obcí bývalých okresů Hodonín a Břeclav. Území je intenzívně zemědělsky obhospodařováno. Část území s vysokou koncentrací starých ekologických zátěží v prostoru hodonínských sond v nivě řeky Moravy spadá do oblasti přírodního parku Mikulčický Luh, významné ornitologické lokality. Jeho součástí je i Přírodní rezervace Skařiny a známá archeologická lokalita Slovanské hradiště v Mikulčicích. Takřka celé území je pak totožné s biosférickou rezervací Dolní Morava. Zájmové území spadá do soustavy chráněných oblastí Natura 2000. Území představuje komplex zachovalých lesů, a mokřadů s bohatou flórou a faunou. V oblasti se nachází Evropsky významná lokalita Soutok – Podluží a Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko. V nivě řeky Moravy, která představuje podél koryta a starých ramen biokoridor nadregionálního významu, se nachází největší počet starých ekologických zátěží.

Nyní vidíte 22 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí

O autorovi

Věra Šťastná

 

Doporučujeme

Závan kance

Závan kance

Oldřich Lapčík  |  5. 11. 2018
Možná jste to už také zažili. Maso máte od osvědčeného řezníka, vypadalo dobře, určitě bylo čerstvé. Tak proč, u všech všudy, přes vložené...
Je psychosomatika obchod s deštěm?

Je psychosomatika obchod s deštěm?

Vladislav Chvála  |  5. 11. 2018
Nedávné kauzy pochybných léčebných praktik, které zveřejnila Česká televize, rozbouřila odbornou i laickou veřejnost. Jsou všechny ty pokusy...
Hlubokomořské pytlíky vody

Hlubokomořské pytlíky vody uzamčeno

Adam Petrusek, Zuzana Musilová  |  5. 11. 2018
Jak jsou některé rostliny, ryby, žraloci a korýši schopni přežít několik kilometrů pod hladinou oceánů – v hloubce, kde je teplota vody velmi...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné