Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Fakulta chemicko-technologická

9. 10. 2014
 |  Vesmír 93, 575, 2014/10
komerční prezentace

Fakulta chemicko-technologická (FChT) v Pardubicích patří mezi špičková vědecká centra vzdělanosti ve střední Evropě. Na fakultě působí řada světově uznávaných vědeckých osobností. Studenti jsou zapojeni do výzkumných projektů jak v oblasti základního výzkumu, tak i v oblasti aplikovaného průmyslového výzkumu.

Fakulta chemicko-technologická patří mezi špičková pracoviště v oblasti chemického výzkumu s širokou nabídkou studijních oborů. FChT je přímou pokračovatelkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, která byla založena v roce 1950. Tradice vysoké úrovně vzdělání na fakultě je neustále rozvíjena a prohlubována. Vyučují zde významní, světově uznávaní vědci a odbornici. Absolventi fakulty nalézají vynikající uplatnění jak v ČR, tak i v zemích EU. Na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích je možné kromě klasické chemie studovat v bakalářském studiu i řadu atraktivních oborů, jako jsou „Speciální chemicko- biologické obory“, „Polygrafie“, „Farmakochemie a medicinální materiály“. Studium je také zaměřeno na moderní materiály určené pro elektroniku, optiku, optoelektroniku, potravinářský průmysl, automobilový průmysl atd. Kompozitní materiály, anorganické materiály a organické povlaky nalézají uplatnění např. v leteckém průmyslu, ale i ve strojírenství a stavebnictví. Absolventi studijního oboru „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“ se uplatňují ve stavebním průmyslu i při restaurovaní architektonických památek. Významným studijním oborem je na FChT „Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků“. Absolventi zastávají významné funkce v průmyslu, výzkumu i statní správě. Po absolvování bakalářského studia mají všichni studenti možnost pokračovat ve studiu magisterských studijních programů, které dále rozvíjejí získané znalosti a dovednosti. Na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích je možné se v navazujícím magisterském studiu zapsat do unikátních oborů, které nejsou na žádné jiné univerzitě vyučovány. Výuka probíhá v šesti studijních programech s pestrou nabídkou oborů. Nadaní studenti a zájemci o vědeckou životní dráhu mohou pokračovat po absolvování magisterského studia v doktorském studiu v devíti studijních oborech. V tomto akademickém roce již počtvrté nastoupili studenti ke studiu do nové budovy Fakulty chemicko-technologické. Prostředí, ve kterém probíhají přednášky i laboratorní cvičení, patří mezi nejmodernější v ČR a svým vybavením je nová budova fakulty plně srovnatelná se světovými univerzitami. Fakulta má vynikající renomé doma i v zahraničí, dlouholetou tradici, absolventi tak nalézají skvělé uplatnění.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné