Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Fakulta chemicko-technologická

9. 10. 2014
 |  Vesmír 93, 575, 2014/10
komerční prezentace

Fakulta chemicko-technologická (FChT) v Pardubicích patří mezi špičková vědecká centra vzdělanosti ve střední Evropě. Na fakultě působí řada světově uznávaných vědeckých osobností. Studenti jsou zapojeni do výzkumných projektů jak v oblasti základního výzkumu, tak i v oblasti aplikovaného průmyslového výzkumu.

Fakulta chemicko-technologická patří mezi špičková pracoviště v oblasti chemického výzkumu s širokou nabídkou studijních oborů. FChT je přímou pokračovatelkou Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, která byla založena v roce 1950. Tradice vysoké úrovně vzdělání na fakultě je neustále rozvíjena a prohlubována. Vyučují zde významní, světově uznávaní vědci a odbornici. Absolventi fakulty nalézají vynikající uplatnění jak v ČR, tak i v zemích EU. Na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích je možné kromě klasické chemie studovat v bakalářském studiu i řadu atraktivních oborů, jako jsou „Speciální chemicko- biologické obory“, „Polygrafie“, „Farmakochemie a medicinální materiály“. Studium je také zaměřeno na moderní materiály určené pro elektroniku, optiku, optoelektroniku, potravinářský průmysl, automobilový průmysl atd. Kompozitní materiály, anorganické materiály a organické povlaky nalézají uplatnění např. v leteckém průmyslu, ale i ve strojírenství a stavebnictví. Absolventi studijního oboru „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“ se uplatňují ve stavebním průmyslu i při restaurovaní architektonických památek. Významným studijním oborem je na FChT „Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků“. Absolventi zastávají významné funkce v průmyslu, výzkumu i statní správě. Po absolvování bakalářského studia mají všichni studenti možnost pokračovat ve studiu magisterských studijních programů, které dále rozvíjejí získané znalosti a dovednosti. Na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích je možné se v navazujícím magisterském studiu zapsat do unikátních oborů, které nejsou na žádné jiné univerzitě vyučovány. Výuka probíhá v šesti studijních programech s pestrou nabídkou oborů. Nadaní studenti a zájemci o vědeckou životní dráhu mohou pokračovat po absolvování magisterského studia v doktorském studiu v devíti studijních oborech. V tomto akademickém roce již počtvrté nastoupili studenti ke studiu do nové budovy Fakulty chemicko-technologické. Prostředí, ve kterém probíhají přednášky i laboratorní cvičení, patří mezi nejmodernější v ČR a svým vybavením je nová budova fakulty plně srovnatelná se světovými univerzitami. Fakulta má vynikající renomé doma i v zahraničí, dlouholetou tradici, absolventi tak nalézají skvělé uplatnění.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné