Aktuální číslo:

2018/6

Téma měsíce:

Komunikace

Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

13. 1. 2011
 |  Vesmír 90, 37, 2011/1
komerční prezentace

O zajímavých otázkách přírodních věd si nemusíte jen příležitostně číst, ale můžete je začít skutečně studovat. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských oborech v různých oblastech biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. Součástí nabídky je i víceoborové studium pro budoucí středoškolské učitele a mezioborové studium v rámci celé Jihočeské univerzity.

Zájemci o vědecké aspekty přírodních věd mají možnost účastnit se široké škály laboratorních, terénních nebo teoretických výzkumných projektů v některé z laboratoří PřF JU, včetně exotickýchvýzkumných stanic. Výjimečnou příležitost k získání mezinárodních zkušeností poskytuje také obor Biological Chemistry, koncipovaný jako společný výukový program s Univerzitou Johanna Keplera v Linci.

Od roku 2011/2012 se zájemci o studium na PřF JU mohou ucházet o juniorské stipendium určené talentovaným uchazečům. Další podrobné informace o PřF JU, jednotlivých bakalářských oborech a jejich kombinacích, přijímacích zkouškách a podmínkách pro přijetí jsou dostupné na webových stránkách fakulty (www.prf. jcu.cz/files/rozhodnuti_dekana_a_prodekanu/ prijbak_2011.pdf).

Den otevřených dveří: 21. leden 2011

Obrázky

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Studijní oddělení: 387 772 262, 387 772 268,

e-mail: studijni@prf.jcu.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Tři sestry postmoderních válek

Tři sestry postmoderních válek

Eva Bobůrková  |  4. 6. 2018
Mohli to být i vaši sousedi, ale teď to jsou váleční zabijáci. Proč jdou tito chlapi do války? Jiní muži jdou zase vydělávat do ciziny a v rodné...
Tajná služba hlásí

Tajná služba hlásí

Tereza Petrusková  |  4. 6. 2018
Nepochybně i teď, kdy čtete tyto řádky, někdo ve vaší blízkosti odposlouchává. Nemusí to být nutně policie, podezřívající vás z organizovaného...
Neznámá tvář molekul života

Neznámá tvář molekul života

Ondřej Vrtiška  |  4. 6. 2018
Vztah nukleových kyselin a proteinů je podle středoškolských učebnic poměrně prostý. DNA nese dědičnou informaci, RNA je její poslíček a proteiny...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné