Aktuální číslo:

2018/3

Téma měsíce:

Vznik života

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 531, 2010/9
komerční prezentace

Hlavní činností VÚRV, v. v. i., je aplikovaný výzkum a vývoj v rostlinné výrobě, rostlinolékařství, genetice a šlechtění rostlin, agroekologii, výživě rostlin, kvalitě rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv. Vedle výzkumného záměru „Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin – ID 0002700604“ se ročně řeší okolo 120 výzkumných projektů národních a přes 20 mezinárodních. Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány na stránkách www.vurv.cz. Úspěchem je rozvoj detašovaného pracoviště v Olomouci v oblasti využití genofondu zelenin a léčivých rostlin, který je umožněn realizací projektu z operačního programu VaVpI „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“. Z rozsáhlé činnosti uvádíme ukázky výsledků a rozvojových činností.

Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce

Geneticko-šlechtitelský výzkum využívá tradiční postupy v kombinaci s novými metodickými přístupy genomiky a proteomiky pro tvorbu rostlinných materiálů se zlepšenými užitkovými vlastnostmi, jako je kombinovaná rezistence vůči chorobám a abionozám spolu s parametry jakosti semen. Ve spolupráci se šlechtiteli se pracovníci ústavu podílejí na registraci nových odrůd. Ozimá pšenice: Šárka, Vlasta, Rheia, Raduza, Sakura, Sultan a Secese, Rubiota (špalda). Jarní pšenice: Septima, Seance, Rudico (dvouzrnka). Řepka ozimá: Oponent, Aplaus, Opus, Oksana, Benefit.

Laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting

Národní referenční laboratoř jmenovaná podle nařízení EU 882/2004 a 1829/2003 je zapojena do činnosti Evropské sítě GMO laboratoří (ENGL). Účastní se mezinárodních validačních studií, organizovaných ICPH JRC EC Ispra, IRMM JRC EC Geel. Výsledky validačních studií jsou základem pro uvolňování nových GMO do tržní sítě EU. Její činnost je dále zaměřena na vývoj nových efektivních metod stanovení GMO, jejich aplikaci pro kontrolu nakládání s GMO, zajištění bezpečnosti potravin a hodnocení a řízení případných rizik spojených s využíváním GMO v zemědělské praxi a výrobě potravin. Připravuje podklady pro systém koexistence odlišných způsobů rostlinné výroby.

Oddělení ekotoxikologie Chomutov

Provádí výzkum v oblasti biotechnologií pro zpracování a využití zbytkové a cíleně pěstované zemědělské biomasy a bioodpadů a pro zpracování víceúčelových průmyslových a energetických plodin a produkci standardizovaných nobiopaliv a hnojiv. Vypracovává studie proveditelnosti kompostáren, bioplynových stanic a výroben biopaliv a nakládání s odpady a stanovuje rizikové a stopové prvky i organické polutanty v biomateriálech a v životním prostředí.

Vedení ústavu

ředitel: prof. RND r. Ing. František Kocourek, CSc.

náměstek ředitele pro výzkum: RND r. Jaroslava Ovesná, CSc.

ekonomický náměstek ředitele: Ing. František Brožík

předsedkyně Rady VÚRV, v. v. i.: RND r. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

vědecká sekretářka: Mgr. Ing. Martina Eiseltová

Kontakty

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: +420 233 022 111, e-mail: kocourek@vurv.cz, http://www.vurv.cz

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika

Doporučujeme

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají

Dospělým lidem nové neurony nepřibývají audio

Jaroslav Petr  |  19. 3. 2018
Nový objev, uveřejněný v aktuálním vydání časopisu Nature, boří naše dosavadní představy o tom, jak lidský mozek uchovává informace. Zároveň snad...
Zemětřesení na Hlučínsku

Zemětřesení na Hlučínsku

Před čtvrtou hodinou ranní dne 10. prosince 2017 probudilo lidi v širším okolí Opavy řinčení sklenic a houpání postelí. Lidé cítili zhoupnutí jako...
Trpký osud objevitele petroleje

Trpký osud objevitele petroleje

Marek Janáč  |  8. 3. 2018
Před 90 lety (vybíráme z vesmírného archivu): 1928: Právě minulo sedmdesát pět let od doby, kdy jistý mlékař v Boryslavi, jménem Schreiner,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné