Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 531, 2010/9
komerční prezentace

Hlavní činností VÚRV, v. v. i., je aplikovaný výzkum a vývoj v rostlinné výrobě, rostlinolékařství, genetice a šlechtění rostlin, agroekologii, výživě rostlin, kvalitě rostlinných produktů a bezpečnosti potravin a krmiv. Vedle výzkumného záměru „Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin – ID 0002700604“ se ročně řeší okolo 120 výzkumných projektů národních a přes 20 mezinárodních. Výsledky výzkumu jsou zveřejňovány na stránkách www.vurv.cz. Úspěchem je rozvoj detašovaného pracoviště v Olomouci v oblasti využití genofondu zelenin a léčivých rostlin, který je umožněn realizací projektu z operačního programu VaVpI „Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum“. Z rozsáhlé činnosti uvádíme ukázky výsledků a rozvojových činností.

Odbor genetiky, šlechtění a kvality produkce

Geneticko-šlechtitelský výzkum využívá tradiční postupy v kombinaci s novými metodickými přístupy genomiky a proteomiky pro tvorbu rostlinných materiálů se zlepšenými užitkovými vlastnostmi, jako je kombinovaná rezistence vůči chorobám a abionozám spolu s parametry jakosti semen. Ve spolupráci se šlechtiteli se pracovníci ústavu podílejí na registraci nových odrůd. Ozimá pšenice: Šárka, Vlasta, Rheia, Raduza, Sakura, Sultan a Secese, Rubiota (špalda). Jarní pšenice: Septima, Seance, Rudico (dvouzrnka). Řepka ozimá: Oponent, Aplaus, Opus, Oksana, Benefit.

Laboratoř pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting

Národní referenční laboratoř jmenovaná podle nařízení EU 882/2004 a 1829/2003 je zapojena do činnosti Evropské sítě GMO laboratoří (ENGL). Účastní se mezinárodních validačních studií, organizovaných ICPH JRC EC Ispra, IRMM JRC EC Geel. Výsledky validačních studií jsou základem pro uvolňování nových GMO do tržní sítě EU. Její činnost je dále zaměřena na vývoj nových efektivních metod stanovení GMO, jejich aplikaci pro kontrolu nakládání s GMO, zajištění bezpečnosti potravin a hodnocení a řízení případných rizik spojených s využíváním GMO v zemědělské praxi a výrobě potravin. Připravuje podklady pro systém koexistence odlišných způsobů rostlinné výroby.

Oddělení ekotoxikologie Chomutov

Provádí výzkum v oblasti biotechnologií pro zpracování a využití zbytkové a cíleně pěstované zemědělské biomasy a bioodpadů a pro zpracování víceúčelových průmyslových a energetických plodin a produkci standardizovaných nobiopaliv a hnojiv. Vypracovává studie proveditelnosti kompostáren, bioplynových stanic a výroben biopaliv a nakládání s odpady a stanovuje rizikové a stopové prvky i organické polutanty v biomateriálech a v životním prostředí.

Vedení ústavu

ředitel: prof. RND r. Ing. František Kocourek, CSc.

náměstek ředitele pro výzkum: RND r. Jaroslava Ovesná, CSc.

ekonomický náměstek ředitele: Ing. František Brožík

předsedkyně Rady VÚRV, v. v. i.: RND r. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

vědecká sekretářka: Mgr. Ing. Martina Eiseltová

Kontakty

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně

Tel.: +420 233 022 111, e-mail: kocourek@vurv.cz, http://www.vurv.cz

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné