Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

60. let technického vysokého školství v Plzni

9. 9. 2010
 |  Vesmír 89, 543, 2010/9
komerční prezentace

Rozvoj československé ekonomiky po druhé světové válce byl zčásti limitován nedostatkem kvalitních odborníků v určitých profesích. Plzeňský kraj, disponující po pražském regionu druhou nejrozvinutější sítí průmyslových podniků, potřeboval větší množství technicky vzdělaných vysokoškolských pracovníků. Proto bylo v létě roku 1949 (zejména díky intervenci národního podniku ŠKODA Plzeň) rozhodnuto založit v Plzni pobočku osvědčené technické vysoké školy – Českého vysokého učení technického v Praze, a dne 17. října 1949 byla v Plzni skutečně zahájena výuka na plzeňské pobočce této instituce.

Prvotní výuku zajišťovali jak pražští akademičtí pracovníci, tak i špičkoví odborníci z podniku ŠKODA Plzeň. Vládním nařízením z 27. 6. 1950 jsou pak zřízeny ve třech nejpotřebnějších městech vysoké školy: Vysoká škola strojní v Ostravě, Vysoká škola chemická v Pardubicích a Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (ve zkratce VŠSE), v jejichž čele stojí děkan a tzv. fakultní rada.

V roce 1953 byla tato plzeňská fakulta přeměněna na samostatnou vysokou školu s názvem Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni v čele s rektorem prof. RNDr. Vojtěchem Voleníkem a v následujícím roce ukončili své studium na této instituci první „plzeňští“ technicky orientovaní vysokoškoláci. V roce 1956 se stává na následující (celkem desetileté) období rektorem VŠSE prof. Dr. Ing. Přemysl Breník, tehdy již světově uznávaný odborník ve stavbě obráběcích strojů. Obě vyučované specializace (strojní a elektro) dostávají v roce 1960 vládním nařízením i svoji institucionální podobu – v rámci VŠSE jsou zřízeny dvě fakulty: strojní a elektrotechnická v čele s děkany těchto fakult.

V akademickém roce 1962/63 již dosáhl počet studentů denního studia čísla 1000. S postupným rozvojem jednotlivých oborů se restrukturalizují katedry VŠSE a dochází k jejich výraznějšímu propojování s činností tehdejšího oborového podniku ŠKODA Plzeň. V roce 1969 je jmenován rektorem (po tříletém působení prof. Dr. Ing. Emila Langera v této funkci) prof. Ing. Stanislav Kubík, CSc., uznávaný odborník v oblasti technické kybernetiky, který stál v čele VŠSE až do roku 1985. Posledním rektorem VŠSE byl prof. Ing. František Plánička, CSc. VŠSE se dále rozvíjela a zároveň si růst počtu studentů vynucuje i hledání nových prostor pro výuku i vědecko-výzkumnou činnost na této škole.

Byl tedy vypracován projekt nového areálu na Borské terase v Plzni (na základě generelu zpracovaného Fakultou stavební ČVUT Praha), jehož výstavba byla zahájena v roce 1985 a do jehož prostor se přesunuli první studenti i akademičtí pracovníci v roce 1992. Mezitím však (díky zákonu České národní rady z 28. 9. 1991) byla založena Západočeská univerzita v Plzni (ve zkratce ZČU), jež vznikla prvotně sloučením Pedagogické fakulty v Plzni a VŠSE v Plzni a její součástí byla od 1. 7. 1991 i třetí technická fakulta v Plzni – Fakulta aplikovaných věd.

Dnes má ZČU již 8 fakult a 2 další jednotky s celouniverzitní působností a počet jejích studentů kulminoval na čísle blížícím se 19 000, ale její „technické jádro“ (dlouhodobě s přibližně 5000 studenty) zůstává zachováno a patří (z hlediska výkonů v oblasti VaV a ve spolupráci s praxí) k nejvýkonnějším jednotkám plzeňské univerzity. Nyní stojí toto jádro před prověrkou své výkonnosti v podobě realizace projektů, financovaných dominantně z evropských fondů ERDF a ESF, které umožní posílení infrastrukturního vybavení v oblasti VaV a realizaci projektů ve vybraných oblastech (zejména informatika, materiálové inženýrství, strojírenské technologie, elektrotechnika), v nichž mají uvedené technické fakulty šanci obhájit svoji pozici nejen v rámci České republiky, ale i v rámci evropského výzkumného prostoru.

Vzhledem k tomu, že jde o výzvu, na niž se tyto fakulty dlouhodobě připravují, existuje vysoký předpoklad, že úkoly vyplývající z realizace uvedených i dalších přiznaných projektů budou bezezbytku a včas splněny a plzeňské vysoké technické školství tak opakovaně naplní záměry, s nimiž bylo právě před šedesáti lety založeno.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné