Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Nová mapová aplikace CENIA

prezentuje historickou ortofotomapu České republiky
22. 7. 2010
 |  Vesmír 89, 482, 2010/7
komerční prezentace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, mimo svou základní činnost realizuje řadu národních a mezinárodních projektů. Jedním z největších je projekt 1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst – NIKM (2009–2012), jehož návrh zpracovala CENIA na podnět Ministerstva životního prostředí. Projekt je zaměřen na přípravu plošné inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a kategorizaci priorit na území ČR. Cílem je komplexní zajištění nástrojů a metodických předpokladů pro vlastní inventarizaci, která bude následně realizována jako druhá etapa (2013–2015). Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěží).

Součástí uvedeného metodického projektu je příprava aplikací dálkového průzkumu Země pro vyhledávání doposud neevidovaných kontaminovaných míst a upřesňování lokalizací a získávání informací o místech již evidovaných (letecké snímky a družicová data jak v oboru multispektrálních, tak hyperspektrálních dat). Do úvodní části projektu byl proto zařazen úkol zpracování a využití historické ortofotomapy pro účely multitemporální analýzy a získávání informací o kontaminovaných místech od veřejnosti a veřejné správy. Zpracování historické ortofotomapy z prvního celoplošného leteckého snímkování z padesátých let 20. století (a pro tři testovací území projektu NIKM i z let 1937–1938) bylo součástí veřejné soutěže vyhlášené a uzavřené v roce 2009. Historické ortofotomapy a jejich analýza jsou v projektu NIKM součástí jednotné metodiky pro realizační fázi Národní inventarizace kontaminovaných míst (2013–2015).

Ortofotomapa je umístěna na kontaminace.cenia.cz. Mapová aplikace je dílem CENIA. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška – zpracovala společnost GEODIS BRNO, spol. s r. o., která rovněž dodala i současnou ortofotomapu a podkladovou vrstvu datování snímků. Součástí aplikace jsou další tematické geografické a geoinformační vrstvy (datování snímků, barevná kompozice Landsat) zpracované CENIA. Byly použity podkladové snímky družice Landsat 7 získané z veřejných zdrojů. Zdrojem těchto dat je Global Land Cover Facility, www.landcover.org.

Ohlašování potenciální kontaminace životního prostředí veřejností

Součástí připravované metodiky projektu NIKM je i sběr informací o kontaminovaných místech od veřejnosti a orgánů místní veřejné správy. Každý uživatel mapové aplikace má možnost oznámit místo s důvodným podezřením na kontaminaci životního prostředí (indikace dosud neznámé staré ekologické zátěže, staré nelegální skládky). Pod zatrhávacím políčkem „zátěže“ je uvedena lokalizace již evidovaných starých ekologických zátěží (více informací je uvedeno v Systému evidence kontaminovaných míst – SEKM na sekm.cenia.cz).

V současné době je možno oznámení (souřadnice místa, stručný popis, popřípadě fotografie) zaslat e-mailem na adresu kontaminace@cenia.cz. Souřadnice kurzoru se zobrazují v pravém dolním rohu obrazovky (nutno opsat a zapsat do e-mailu). Informace bude verifikována a poté zařazena do seznamu lokalit k ověření v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. V další fázi vývoje portálu a projektu bude doplněn sběrný webový formulář pro vkládání informací veřejností.

Funkční vybavení a obsah portálu

Mapová aplikace umožňuje rychlé postupné zvětšování nebo zmenšování obrazu, výběr území a odečet souřadnic bodu v systému S-JTSK. Základní mapové prezentace jsou volitelné pomocí tlačítek, přičemž lze stejnou konkrétní situaci prohlížet ve stejném zvětšení pouhým přepínáním tlačítek. V současné době jsou k dispozici čtyři podkladové mapové vrstvy:

1) Černobílá historická ortofotomapa celého území České republiky s prostorovým rozlišením 50 cm.

2) Současná barevná ortofotomapa celého území rovněž s prostorovým rozlišením 50 cm.

Tlačítko Landsat zobrazí dvě další podkladové vrstvy pořízené z družice Landsat, mezi kterými je možné volit pomocí přepínače:

3) Landsat ETM+ 635 (nepravé barvy). Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Celé území ČR je zobrazeno v tzv. nepravých barvách, kdy je standardní barevný obraz (tvořený červenou, zelenou a modrou barevnou složkou) nahrazen trojicí obrazů z termálního, červeného viditelného a středního infračerveného spektrálního pásma. Výsledné barvy neodpovídají běžnému lidskému vnímání, ale díky tomu se zobrazí mnoho jevů, které nejsou běžně pozorovatelné. Prostorové rozlišení je 30 m.

4) Landsat ETM+ 321 (pravé barvy). Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Kompozice byla vytvořena proto, aby bylo možno porovnat infračervené zobrazení zemského povrchu s běžným lidským vnímáním. Je tvořena obrazy zemského povrchu v červeném, zeleném a modrém viditelném světle. Při podrobnějším zkoumání detailů obou barevných kombinací je patrné, že mnoho informací získaných v infračervené oblasti spektra nelze ve viditelném světle vůbec zaznamenat. Prostorové rozlišení je 30 m.

Mapová aplikace obsahuje další podpůrné
informace – překryvné vrstvy nad podkladovými
daty:

popisy – názvy měst, obcí a katastrálních území a hranice krajů, obcí a katastrálních území;

roky snímkování – hranice souvislých území se stejnou dobou pořízení leteckých snímků s uvedením letopočtu;

evidovaná kontaminovaná místa – referenční body a názvy již evidovaných kontaminovaných míst (starých ekologických zátěží) – více viz SEKM – systém evidence kontaminovaných míst sekm.cenia.cz.

Podmínky užití

Data historické ortofotomapy jsou určena výhradně pro nekomerční využití, tj. pro osobní potřebu, užití ve veřejné správě a pro účely vzdělávání. Podmínkou užití dat je dodržení licenčních podmínek, včetně citování a uvedení copyrightu. Za komerční využití se nepovažuje poskytnutí historické ortofotomapy za účelem jednorázového zpracování dat pro potřebu veřejné správy soukromou firmou. Data historické ortofotomapy jsou poskytována bezplatně. Mohou být vyskladněna za nákladově kalkulovaný manipulační poplatek.

Perspektivní oblasti využití

Na závěr pilotního uživatelského testování proběhl v červnu 2010 workshop s odborným panelem k možnostem využití historických ortofot veřejnou správou, vědou a výzkumem a privátním sektorem. Výstupem bude určení dalších oblastí možného využívání a návrhy vhodných nástrojů mapové aplikace a nových mapových vrstev pro budoucí laické i profesionální používání.

CENIA

Kontakt:

RNDr. Zdeněk Suchánek, Ing. Jaroslav Řeřicha, Mgr. Jiří Kvapil, RNDr. Pavel Doubrava

CENIA, česká informační agentura životního prostředí,

Litevská 8,

100 05 Praha 10,

http://www.cenia.cz,

info@cenia.cz,

tel.: +420 267 225 340

GEODIS BRNO , spol. s r. o.

Lazaretní 11a, 615 00 Brno

+420 538 702 040

Ke stažení

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné