Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Výzkumné centrum v západočeském regionu

Vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni Nové technologie
8. 10. 2010
 |  Vesmír 89, 623, 2010/10
komerční prezentace

Nové technologie – Výzkumné centrum (NTC) vzniklo v rámci programu výzkumu a vývoje MŠMT ČR nazvaného „Výzkumná centra“ jako centrum aplikovaného výzkumu – podprogram B pod označením LN00B084, současně bylo též konstituováno akademickým senátem jako vysokoškolský ústav Západočeské univerzity v Plzni. Činnost zahájilo 3. 7. 2000 a letos tedy slaví 10 let úspěšné existence. Zabývá se aplikovaným výzkumem s výraznou složkou problémově orientovaného výzkumu technologických procesů, technických i netechnických dynamických systémů a materiálů. NTC klade důraz na soustředění duševní i materiální výzkumné kapacity na rozvoj nových technologií. Mimo jiné pořádá odborné semináře, kurzy a školení, mnohé z nich jsou orientovány též na širokou veřejnost. Snahou NTC je rovněž motivovat studenty pro práci v oboru (kupříkladu i krátkodobými brigádami).

Mezi klíčové kompetence NTC lze zařadit počítačové modelování systémů s respektováním struktury vedoucí na silně nelineární a sdružené úlohy, výzkum chování materiálů a diagnostiku jejich charakteristických vlastností s cílem predikce jejich chování. Mezi novými klíčovými aktivitami dominují výzkum, chování a tvorba nových materiálů (materiály na bázi křemíku, polymerní struktury, kompozity, tenkovrstvé materiály) a jejich využití ve fotovoltaice, mikrosystémové technice, stavebnictví, strojírenství a energetice, obnovitelné zdroje energie a čistota ovzduší.

NTC spolupracuje s komerčními subjekty formou projektů podporovaných EU, MŠMT a MPO, konkrétní potřeby komerčních subjektů řeší formou zakázek. Významnými průmyslovými partnery NTC je cca 50 subjektů v České republice. Mezi nejvýznamnější výzkumné partnery patří ústavy Akademie věd ČR, MFF UK, VŠCHT atd. Významnou vazbu na zahraniční pracoviště NTC získalo a nadále získává řešením projektů 6. a 7. rámcového programu Evropské komise, na jejichž základě NTC řešilo či stále řeší v 6. rámcovém programu tři projekty, z nichž jeden je zaměřen na materiálovou analýzu, dva na bezpečnost v dopravě, jeden projekt v 7. rámcovém programu je pak zaměřen na biomechaniku. NTC je členem Technologické platformy strojírenství a spolupráce s výzkumnými pracovišti i průmyslovými podniky bude ještě výrazně posílena projektem CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů) podporovaným strukturálními fondy EU operačního programu VaVpI, který bude NTC v letech 2010–2014 řešit.

NTC dále spolupracuje s mnoha renomovanými výzkumnými institucemi a VŠ v zahraničí, zejména v oblastech fotovoltaických aplikací, laserových technologií a polymerních kompozitů.

Kromě spolupráce v rámci projektové a komerční činnosti nabízí NTC i expertní činnost externím zájemcům. Jde zejména o

  • modelování technických systémů při rychlých dynamických jevech a extrémním zatěžování,
  • měření stacionárních i přechodných stavů systémů,
  • tvorbu algoritmů na míru,
  • modelování materiálů se složitou vnitřní strukturou, o měření teplotních polí kontaktními i bezkontaktními metodami,
  • měření tepelných a optických vlastností materiálů, zbytkových napětí v materiálech, návrhy laserových technologických systémů pro značení, obrábění, svařování a tepelné zpracování materiálů,
  • technologie výroby polymerních a geopolymerních kompozitů a hybridních materiálů využitelných ve strojírenství a stavebnictví,
  • termickou analýzu metodami DSC, TGA, DMA a TMA,
  • měření teplotně závislých viskoelastických vlastností kompozitů, teplotní degradace polymerních materiálů a měření termokinetických parametrů reaktoplastických matric,
  • mikroskopické, spektrální a difrakční diagnostické techniky a nanoindentační a tribologické měření.

Vizí NTC do roku 2015 je stát se významným pracovištěm uznávaným v celém evropském prostoru v oblasti výzkumu a vývoje zejména neželezných materiálů.

NTC – Váš partner

pro výzkum, vývoj a inovace v průmyslových aplikacích

http://www.zcu.cz/ntc

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné