Aktuální číslo:

2023/2

Téma měsíce:

Propojený svět

Zlepšení odpadového hospodářství v Naga City na Filipínách

 |  10. 9. 2009
 |  Vesmír 88, 543, 2009/9
komerční prezentace

ENVIROS, s. r. o., realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce „Zlepšení odpadového hospodářství v Naga City“ ve spolupráci s environmentálním odborem města a s nevládními organizacemi. Cílem projektu je řešit tíživou situaci v nakládání s komunálním odpadem, tj. především vybudovat kapacity pro jeho ukládání, popřípadě energetické využití.

Během prudkého populačního růstu a průmyslového rozvoje od r. 1968 se na Filipínách nebraly ohledy na environmentální dopady použitých technologií, netříděný odpad se ukládal na neřízené skládky. Ty dnes představují pro životní prostředí velké riziko. V Naga City, obchodním a průmyslovém centru provincie Camarines Sur, žije asi 140 000 obyvatel a každý den se vyprodukuje okolo 70 t odpadu. Neřízená skládka, která je v provozu od roku 1938 a je na ní uloženo přibližně 55 000 t netříděného odpadu, nesplňuje požadavky „Zákona č. 9003 O odpadovém hospodářství“ z roku 2000. Občas (zejména v období dešťů) skládka hoří a nekontrolovatelně se z ní uvolňují plyny, které zhoršují životní prostředí v Naga City i okolí. Rizika spojená s ekologickou zátěží (jako je kontaminace podzemních i povrchových vod a půdy, znečišťování ovzduší, emise skleníkových plynů) označilo město Naga za nejzávažnější ekologický problém a v souladu s národní strategií vyhlásilo jeho řešení za prioritu pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Kapacita současné skládky je z 90 % vyčerpaná, přestože zatím bylo do systému sběru odpadu zahrnuto jen 26 % domácností. V budoucnu se předpokládá rozšiřování především do okrajových (zemědělských) oblastí města. To znamená, že objem ukládaného odpadu dále poroste, a tím vzrostou i náklady na odpadové hospodářství, které už dnes představují ve výdajích města největší položku. Vzhledem k postupnému nárůstu objemu ukládaného odpadu je prioritou projektu prodloužení životnosti skládky, její převedení na řízenou skládku, příprava na její bezpečné uzavření a zpracování projektu pro výstavbu nové, rovněž řízené skládky odpadů.

Řešitelský tým společnosti ENVIROS vypracoval plán na rozšíření kapacity nynější skládky a její souběžné uzavírání v průběhu následujících tří let (do roku 2012). Zároveň bude posouzena možnost vybudovat systém pro jímání skládkového plynu a jeho energetické využití. Zpracovává se studie proveditelnosti na ekologické zpracování směsného odpadu s možností energetického využití a kompostování biodegradabilního odpadu. V rámci projektu probíhají semináře zaměřené na proškolení personálu obsluhujícího skládku i zařízení určená k recyklaci a energetickému využití. Čeští odborníci předávají své zkušenosti o odpadovém hospodářství a snižování jeho nežádoucího vlivu na životní prostředí. Cílem projektu je zpracovat technickou dokumentaci a ohodnotit, jaký bude mít stavba vliv na životní prostředí (EIA) pro novou řízenou (ve filipínské terminologii „sanitární“) skládku. Pro projekt nové skládky nabídlo své pozemky sousední město Magarao. Projekt zahraniční rozvojové spolupráce vedený českými odborníky je tak jedním z pilotních projektů na Filipínách, jež využívají spolupráci sousedících městských samospráv. Tato skutečnost je vysoce ceněná nejen příjemcem projektu, městem Naga, ale i filipínským Ministerstvem pro životní prostředí a přírodní zdroje.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie

O autorovi

Jan Pavlík

* *

Doporučujeme

S rozumem v koncích?

S rozumem v koncích?

Přemysl Mácha, Michal Pavlásek  |  6. 2. 2023
Podle amerického sociobiologa Edwarda O. Wilsona „skutečný problém lidstva tkví v tom, že máme paleolitické emoce, středověké instituce a božské...
Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Nepůvodní rostliny a dědictví evropského kolonialismu

Petr Pyšek, Jan Pergl  |  6. 2. 2023
Kolonialismus je nejčastěji spojován s dobýváním nových území, drancováním přírodních zdrojů či zavlékáním nemocí. Patří k němu ale také masové...
Rébusy z pravěku

Rébusy z pravěku uzamčeno

Martin Oliva  |  6. 2. 2023
Byl čtvrtek 16. července 1987, když se pod radlicí těžkého buldozeru v čerstvé ornici objevil shluk kostí. Stalo se na místě, které je jen několik...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné