Aktuální číslo:

2021/2

Téma měsíce:

Stres

Mýty a skutečnost

Kvíz o Charlesi Darwinovi
 |  23. 7. 2009
 |  Vesmír 88, 466, 2009/7

1. Charles Robert Darwin se narodil 12. února 1809 v Shrewsbury jako páté ze šesti dětí zámožného lékaře Roberta Darwina a Susannah Darwinové (Wedgwoodové), která zemřela, když bylo Darwinovi osm let. O jeho výchovu se pak staraly jeho starší sestry Susan a Carolin. Školu začal navštěvovat ve svém rodišti. Šestnáctiletého Darwina poslal otec r. 1825 do Edinburghu, aby studoval medicínu. Ta ho však vyděsila. Znechucen pohledem na operace vykonávané bez anestezie opustil Edinburgh před ukončením školy. O tři roky později jej tedy otec poslal na Cambridge studovat:


a) biologii, s myšlenkou, že by se měl stát ornitologem,

b) teologii, s myšlenkou, že by se měl stát duchovním,

c) zeměměřictví, s myšlenkou, že by se měl stát inženýrem,

d) kulinářství, s myšlenkou, že by se měl stát kuchařem.


2. Už v mládí Darwin vyjadřoval velký zájem o přírodopis. V Edinburgu se seznámil s Lamarckovou teorií evoluce a začal studovat bezobratlé. V Cambridgi se dostal do styku s některými význačnými přírodovědci své doby, včetně profesora botaniky Johna S. Henslowa, díky jehož doporučení se po ukončení studií r. 1831 mohl vydat:


a) na cestu kolem světa na lodi Beagle,

b) na cestu do Kanady na lodi Pitbull,

c) na cestu do Ruska na lodi Terrier,

d) na cestu do Skotska na kole Chau-Chau.


3. Zpočátku bylo Darwinovým zaměstnáním dělat společnost kapitánovi Robertu Fitzroyovi, s nímž prodiskutovával teologické a politické otázky. Velmi brzy se ovšem pasoval do role oficiálního lodního přírodovědce. Jeho horlivost a nadšení pro sbírání vzorků byly neuvěřitelné. Byl prý schopen vylodit se v každém přístavu, najmout několik ochotných místních lidí a lovit s nimi ve vnitrozemí vzorky. Na cestě kolem světa se staly jeho biblí Principy geologie Ch. Lyella, jejichž přínosem Darwinovi bylo přesvědčení, že:


a) Země je stará asi 6000 let,

b) zemské jádro je z tekutého kovu,

c) geologické změny se vyskytovaly postupně a trvaly miliardy let,

d) diamant je tvrdší nežli tuha.


4. Z cest se Darwin vrátil v říjnu 1836, později působil jako tajemník geologické společnosti. V lednu 1839 pojal za manželku Emmu Wedgwoodovou. Do r. 1842 žili Darwinovi v Londýně. Poté koupili venkovský dům v Downu, asi šestnáct mil jižně od Londýna, kde Darwin pobýval čtyřicet let až do své smrti. Emma Wedgwoodová byla Darwinovou


a) kolegyní,

b) kuchařkou,

c) sestřenicí,

d) tchyní.


5. Darwin nechtěl nic uspěchat. Na publikaci svých myšlenek čekal přes dvě desetiletí, během kterých neustále pracoval na detailech. V roce 1844 dokončil první ucelené pojednání, které zamýšlel později rozšířit do podoby obsáhlého spisu. Dokončil více než polovinu, když v červnu r. 1858 dostal rukopis od Alfreda Russela Wallacea. Wallace požadoval, aby Darwin, pokud shledá argumenty nové a zajímavé, doporučil práci Lyellovi. V tomto textu Wallace:


a) popisoval rozmanitost australské fauny,

b) navrhoval mechanismy přeměny druhů,

c) popíral význam boje o život,

d) popisoval svůj boj o život mezi americkými Indiány

.


6. Wallace neměl tušení, že Darwin pracuje na teorii evoluce založené na stejných předpokladech, na nichž stojí i teorie jeho. Když o tři roky později Darwin dostal Wallaceův rukopis, poslal ho Lyellovi. Lyell s kolegy zaslali Wallaceovu esej Linnéově společnosti, společně s abstraktem Darwinova eseje z r. 1844, aby:


a) potvrdili Darwinovo prvenství,

b) podpořili Wallacea,

c) je Linného společnost rozsoudila,

d) se pochlubili, jaké mají známosti.


7. Pohlížet na Wallaceho jako na neopěvovaného hrdinu v historii evoluční biologie, který byl zastíněn Darwinem, by bylo zjednodušující. Darwin vyvinul myšlenku přírodního výběru mnoho let před Wallacem a nasbíral enormní množství dat, která nakonec přesvědčila mnoho původních odpůrců evoluční teorie. Ve Wallaceově náčrtu nebylo nic, co by nebylo napsáno mnohem plněji v Darwinově rukopisu z roku 1844. Na Lyellovu radu Darwin 24. listopadu 1859 publikoval spis:


a) O původu druhů přírodním výběrem aneb O selekci jako mechanismu evoluce,

b) O původu druhů přírodním výběrem aneb O zachování zvýhodněných ras v boji o život,

c) O původu druhů selekcí,

d) O Wallaceovu boji o život.


8. Darwinův spis byl myšlen jako  abstrakt delšího pojednání, na kterém pracoval již přes dvacet let. Kniha se přes noc stala senzací. Všech 1250 kopií bylo vyprodáno u knihkupců již příští den. Během Darwinova života vyšla v šesti vydáních (první tři byla vyprodána během Autoři Roman Šolc, Josef Lhotský, Jaroslav Čepl a Stanislav Vosolsobě se všichni narodili r. 1986. Studují na Přírodovědecké fakultě UK. jednoho roku) a byla mnohokrát analyzována a prozkoumána obdivovateli i pomlouvači. Stala se Darwinovým nejproslulejším dílem, a je proto jistě zajímavým faktem, že termín „evoluce“ se v prvním vydání tohoto textu objevuje přesně:


a) 456×,

b) 742×,

c) 500×,

d) ani jednou.


9. Otázce evoluce člověka se Darwin  v díle O původu druhů… vyhýbá. Zabývá se jí až v knize Původ člověka, vydané r. 1871. Ovšem již r. 1863 vyšla kniha Místo člověka v přírodě. Byl to první úplný přehled znalostí o primátech a lidské paleontologii a etnologii a též první pokus aplikovat evoluční teorii výslovně na člověka. Autorem knihy byl:


a) Thomas Huxley,

b) Francis Galton,

c) Ernst Haeckel,

d) Carl Linné.


10. Na evropském kontinentu našla evoluční teorie největšího zastánce v autorovi prvního pokusu o univerzální genealogický strom všeho živého, jímž byl:


a) Francis Galton,

b) Ernst Haeckel,

c) Thomas Huxley,

d) arcibiskup z Canterbury.


11. Darwin byl při formulování své evoluční teorie inspirován i tehdejším socioekonomickým systémem britské společnosti, kterým byl liberalismus. V duchu liberalistické tradice rozvíjel své teorie i Herbert Spencer, jenž vyvinul nezávisle na Darwinovi koncept založený na obdobných principech, avšak aplikovaný na lidské společenství. Vznikl:


a) selektivní liberalismus,

b) liberální darwinismus,

c) sociální darwinismus,

d) asociální darwinismus.


12. Charles Darwin měl deset dětí, dvě z nich se nedožily dospělosti. Syn Leonard byl majorem, prezidentem Královské geografické společnosti a také sedmnáct let předsedou:


a) Britské eugenické společnosti,

b) Společnosti britských darwinistů,

c) Britské botanické společnosti,

d) Londýnského spolku chovatelů papoušků.


13. Ač je s ní často spojován, měl Charles Darwin s eugenikou pramálo společného. Sám pojem eugenika (zlepšování druhového genofondu) poprvé použil její velký zastánce a šiřitel:


a) Ernst Haeckel,

b) Thomas Huxley,

c) Francis Galton,

d) Adolf Hitler.


14. Během celého 20. století potvrzovala evoluční teorii i klasická, a zejména molekulární genetika. Přesto byly poznatky genetiky zpočátku využívány spíše v argumentaci proti teorii evoluce. Zakladatelem genetiky a objevitelem základních zákonů dědičnosti byl augustiniánský mnich Johann Gregor Mendel. Jaký byl Mendelův vztah k darwinismu?


a) Mendel souhlasil s evoluční teorií, domníval se, že svými experimenty Darwina podpoří, a v důsledku toho dokonce nemohl zastávat žádnou církevní funkci.

b) Mendel evoluční teorii neznal a své pokusy prováděl naprosto bez souvislosti s ní.

c) Mendel byl odpůrcem evoluční teorie a domníval se, že výsledky jeho vlastní práce svědčí proti ní.

d) Mendel evoluční teorii znal, ale zásadně se k ní nevyjadřoval.


Od dob Charlese Darwina až do dnešních dnů prošla evoluční teorie mnoha obměnami, zpřesněními a modernizací a objevila řada variací na toto téma. Je nasnadě, že zdaleka ještě neřekla poslední slovo. Je to dynamický a pluralitní koncept, který se sám stále vyvíjí. Inu, prochází svou vlastní evolucí.


Správné odpovědi: Vesmír 88, 521, 2009/7.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Evoluční biologie
RUBRIKA: Kvíz

O autorech

Josef Lhotský

Roman Šolc

Jaroslav Čepl

Stanislav Vosolsobě

Doporučujeme

Minimozky neandrtálců ve zkumavce

Minimozky neandrtálců ve zkumavce audio

Jaroslav Petr  |  27. 2. 2021
Jak se lišily mozky pravěkých lidí Homo sapiens od mozků neandrtálců a denisovanů? Tuto otázku chce zodpovědět vědecký tým s pomocí laboratorních...
Jak čelit nedůvěře v očkování?

Jak čelit nedůvěře v očkování?

Klesající proočkovanost v západním světě byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označena za jednu z největších hrozeb budoucnosti. Jako...
Ať strom života rozkvete detaily

Ať strom života rozkvete detaily uzamčenovideo

Ondřej Vrtiška  |  1. 2. 2021
Jak se z jedné buňky vyvine složitý mnohobuněčný organismus? Jaké je genetické a molekulární pozadí obrovské rozmanitosti forem a tvarů, jimiž...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné