Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Jak využívat GIS při kontrole žádostí o dotace?

GEODIS BRNO, spol. s r. o.
 |  8. 10. 2009
 |  Vesmír 88, 660, 2009/10
komerční prezentace

Identification System), spravovanýUž koncem minulého století vznikla v ČR potřeba vytvořit novou evidenci užívání půdy pro kontrolu státních dotací. Výše těchto dotací byla a je závislá na ploše obdělávané půdy. Bohužel jediná dostupná využitelná data narážela na svou aktuálnost, použitý formát a měla i horší vypovídací schopnost o skutečném uživateli konkrétního zemědělského pozemku. A tak až nově vytvořený identifikační systém (LPIS – z angl. Land Parcel v současné době Ministerstvem zemědělství, vyřešil požadavky EU pro uvolnění zemědělských dotací. Dnes je databáze LPIS odvozena z ortofotomap identifikací užití zemědělské půdy a zároveň slouží jako podklad pro kontroly na místě, které provádějí orgány státní správy (např. Státní zemědělský intervenční fond). Cílem těchto kontrol je mimo jiné ověření údajů uvedených v žádosti o dotaci – tedy i kontrola výměry pozemku.

Jednou z nejproblematičtějších kategorií pro zaměření ploch využívaných k obdělávání jsou vinice. Množství drobných zemědělců je v této kategorii pěstitelů větší než v kterékoliv jiné oblasti a také způsob obdělávání nahrává k zaměření ploch nejen z ortofotomap, ale i přímo z leteckých snímků. Proto byla letos na základě podkladů z EU vytvořena v ČR první pravidla pro stereofotogrammetrické zaměření vinic a jejich následné uspořádání do produkčních bloků jednotlivých žadatelů. Co je jedním z cílů fotogrammetrického zaměření vinic, ukazuje obr. 1.

Z obrázku je patrné, nakolik se plocha nyní vedená v LPIS, a tím i výše státní dotace, může lišit od skutečně osázené plochy. Na druhou stranu také z obrázku vyplývá, že nelze využitou plochu označit jen zaměřením hlavního keře, ale je třeba počítat i s korunou, která přes obdělávanou plochu přesahuje. Proto byly během fotogrammetrického měření zaměřeny i vzdálenosti mezi řádky, které se pak využily pro výpočet průměrné šířky řádku každého produkčního bloku. Výsledná plocha, na kterou potom lze získat dotaci, je rozšířená o polovinu vypočtené průměrné šířky řádku na každou stranu (obr. 2).

Jedním z výstupů popsaného stereofotogrammetrického zaměření vinic je vytvoření podkladů, které slouží pro následné kontroly v terénu a zároveň jako součást k předkládaným žádostem o dotace. Letos bylo pro tyto účely zpracováno více než 1500 protokolů obsahující polygony, linie i body zahrnující vždy plochy jednoho žadatele.

Na první pohled poměrně složitá technologie zaměření celkem jednoznačně definovala do budoucna pravidla pro výpočet výměry osázených ploch vinicemi. Téměř všechny výjimky a nejasnosti, které mohou v průběhu měření nastat, jsou obsahem technické specifikace a zahrnují i takové případy jako výpočet dotací na jednu řadu vinice, nebo dokonce samostatný keř.

Nově vytvořený registr vinic by měl sloužit nejen státní správě k evidenci pěstitelů vinné révy, ale také by měl každému vinaři přinést podporu v žádostech o dotace, která mu přísluší. Nakonec to jistě oceníme také my, spotřebitelé, nad sklenkou chutného moku z českých a moravských vinic.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: GIS a navigace

O autorovi

Michal Sýkora

 

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné