Aktuální číslo:

2019/1

Téma měsíce:

Led

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

15. 1. 2009
 |  Vesmír 88, 44, 2009/1
komerční prezentace

Historie

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky. ÚTIA tedy v letošním roce slaví padesát let své existence, což je v rychle se vyvíjejícím světě vědy věk úctyhodný, zvláště když si uvědomíme množství společensko-historických změn a s nimi souvisejících reorganizací vědy a výzkumu u nás, které za tu dobu nastaly. V roce 1993 ústav přešel z ČSAV do nově konstituované Akademie věd České republiky. Poslední významnou legislativní změnou byl přechod ústavu na veřejnou výzkumnou instituci ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

V prvních letech po založení sídlil ústav v bývalém benediktýnském klášteře Emauzy v Praze Na Slovanech, v r. 1973 se pak přestěhoval do nové budovy postavené v areálu ČSAV v Praze 8 – Ďáblicích. V této budově, která prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, sídlí ÚTIA dodnes. V ředitelském křesle ÚTIA se postupně vystřídali Jaroslav Kožešník (1959–1985), Stanislav Kubík (1985–1990), Vladimír Kučera (1990–1998), Milan Mareš (1998–2006) a Jan Flusser (od r. 2007).

Organizační struktura

V čele ústavu stojí ředitel a jeho dva zástupci, dalšími důležitými orgány jsou Rada pracoviště a Dozorčí rada. Ústav má osm vědeckých oddělení a dále výpočetní středisko, hospodářskou správu, knihovnu a provozní oddělení. V současné době má ÚTIA 155 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky).

Zaměření a výsledky

Už od svého založení se ústav věnoval jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu na pomezí kybernetiky, matematiky a robotiky. To vyžadovalo spolupráci odborníků z různých oblastí, a tento interdisciplinární charakter si ústav zachoval dodnes. Oblasti výzkumu se pochopitelně měnily. Dnes jsou hlavními obory informatika a související partie matematiky, umělá inteligence, digitální zpracování signálů a obrazů, teorie systémů, teorie řízení a ekonometrie.

Již před rokem 1990 dosáhl ÚTIA řady mezinárodně uznávaných výsledků, např. o kapacitě informačních kanálů s pamětí (1960), v algebraické teorii řízení (70. léta), v teorii samočinně se nastavujících regulátorů a v modelování rozsáhlých sítí pro distribuci plynu (80. léta).

V posledních letech ústav dosáhl řady zajímavých výsledků téměř ve všech oborech své činnosti. Každoročně publikují pracovníci ústavu několik stovek vědeckých prací, z nichž drtivá většina je prezentována na mezinárodním fóru (seznam publikací viz www.utia.cas.cz/publications).

Některé výsledky pronikly až do světové špičky oboru, přinesly svým autorům prestižní ocenění (Bolzanovu medaili, Cenu předsedy GA ČR, opakovaně Cenu AV ČR) a jsou hojně citovány a využívány. Zájemci se mohou s výsledky výzkumu nejlépe seznámit na www stránkách jednotlivých oddělení ústavu www.utia.cas.cz/scientific-departments. Několik výsledků je stručně představeno na obrázcích v tomto článku.

Vědecké projekty

Ústav je velmi aktivní v řešení vědeckovýzkumných projektů, od velkých evropských projektů přes národní centra až po projekty pro malé týmy. V roce 2008 se ústav účastnil řešení šesti projektů financovaných z prostředků EU, čtyř národních výzkumných center (z toho v centru Data-Algoritmy-Rozhodování jako hlavní řešitel) a v několika desítkách projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR nebo z různých rezortních zdrojů.

Podrobnosti o projektech řešených v ÚTIA lze nalézt na www.utia.cas.cz/grants.

Výuka a vzdělávání studentů

I když ÚTIA, stejně jako ostatní ústavy AV, nemá status vysoké školy, věnuje mimořádnou pozornost výchově studentů. Zaměstnanci ústavu zajišťují každoročně na 60 semestrálních kurzů na českých i zahraničních univerzitách (jejich seznam lze nalézt na www.utia.cas.cz/courses), působí jako školitelé doktorandů (v současné době školí asi 70 studentů) a vedou řadu diplomových a bakalářských prací. Většina těchto aktivit se odehrává v rámci smluv o společných akreditacích studijních programů a oborů, které má ústav uzavřené s MFF UK, FJFI ČVUT, FEL ČVUT a FM VŠE. Zájemci o doktorské studium v ústavu naleznou více informací na www.utia.cas.cz/students.

Časopis Kybernetika

Od r. 1965 vydává ÚTIA v angličtině časopis Kybernetika, který publikuje články ze všech oborů souvisejících s činností ústavu. Jde o jeden z mála v Česku vydávaných časopisů, který je již mnoho let zahrnut v celosvětových databázích, jako jsou SCI, Current Contents, SCOPUS a další. Kybernetika si stabilně udržuje impakt-faktor v rozmezí 0,3–0,6. Elektronická verze časopisu je zdarma k dispozici na kybernetika.utia.cas.cz/index.html.

Kontakty

Ředitel:

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro vědu:

doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.

Zástupce ředitele pro provoz:

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Předseda Rady pracoviště:

prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

tel: 286 890 298

e-mail: utia@utia.cas.cz

www.utia.cas.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

Doporučujeme

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Marek Janáč  |  23. 1. 2019
Univerzita v čínském Šen-čenu propustila vědce Che Ťien-kchueje (v anglické transkripci Jiankui He), stojícího za kontroverzním experimentem s...
Dostali jsme obrovskou šanci

Dostali jsme obrovskou šanci

Eva Bobůrková  |  7. 1. 2019
Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jíž jsou oceňováni myslitelé „přesahující svým dílem do kulturního, společenského i každodenního...
Nedopsaný příběh červeného sněhu

Nedopsaný příběh červeného sněhu

Červené zabarvení sněhu v horských a polárních oblastech způsobené masivním namnožením mikroskopických řas přitahuje pozornost od dávných dob....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné