Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

15. 1. 2009
 |  Vesmír 88, 44, 2009/1
komerční prezentace

Historie

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky. ÚTIA tedy v letošním roce slaví padesát let své existence, což je v rychle se vyvíjejícím světě vědy věk úctyhodný, zvláště když si uvědomíme množství společensko-historických změn a s nimi souvisejících reorganizací vědy a výzkumu u nás, které za tu dobu nastaly. V roce 1993 ústav přešel z ČSAV do nově konstituované Akademie věd České republiky. Poslední významnou legislativní změnou byl přechod ústavu na veřejnou výzkumnou instituci ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

V prvních letech po založení sídlil ústav v bývalém benediktýnském klášteře Emauzy v Praze Na Slovanech, v r. 1973 se pak přestěhoval do nové budovy postavené v areálu ČSAV v Praze 8 – Ďáblicích. V této budově, která prošla v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, sídlí ÚTIA dodnes. V ředitelském křesle ÚTIA se postupně vystřídali Jaroslav Kožešník (1959–1985), Stanislav Kubík (1985–1990), Vladimír Kučera (1990–1998), Milan Mareš (1998–2006) a Jan Flusser (od r. 2007).

Organizační struktura

V čele ústavu stojí ředitel a jeho dva zástupci, dalšími důležitými orgány jsou Rada pracoviště a Dozorčí rada. Ústav má osm vědeckých oddělení a dále výpočetní středisko, hospodářskou správu, knihovnu a provozní oddělení. V současné době má ÚTIA 155 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky).

Zaměření a výsledky

Už od svého založení se ústav věnoval jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu na pomezí kybernetiky, matematiky a robotiky. To vyžadovalo spolupráci odborníků z různých oblastí, a tento interdisciplinární charakter si ústav zachoval dodnes. Oblasti výzkumu se pochopitelně měnily. Dnes jsou hlavními obory informatika a související partie matematiky, umělá inteligence, digitální zpracování signálů a obrazů, teorie systémů, teorie řízení a ekonometrie.

Již před rokem 1990 dosáhl ÚTIA řady mezinárodně uznávaných výsledků, např. o kapacitě informačních kanálů s pamětí (1960), v algebraické teorii řízení (70. léta), v teorii samočinně se nastavujících regulátorů a v modelování rozsáhlých sítí pro distribuci plynu (80. léta).

V posledních letech ústav dosáhl řady zajímavých výsledků téměř ve všech oborech své činnosti. Každoročně publikují pracovníci ústavu několik stovek vědeckých prací, z nichž drtivá většina je prezentována na mezinárodním fóru (seznam publikací viz www.utia.cas.cz/publications).

Některé výsledky pronikly až do světové špičky oboru, přinesly svým autorům prestižní ocenění (Bolzanovu medaili, Cenu předsedy GA ČR, opakovaně Cenu AV ČR) a jsou hojně citovány a využívány. Zájemci se mohou s výsledky výzkumu nejlépe seznámit na www stránkách jednotlivých oddělení ústavu www.utia.cas.cz/scientific-departments. Několik výsledků je stručně představeno na obrázcích v tomto článku.

Vědecké projekty

Ústav je velmi aktivní v řešení vědeckovýzkumných projektů, od velkých evropských projektů přes národní centra až po projekty pro malé týmy. V roce 2008 se ústav účastnil řešení šesti projektů financovaných z prostředků EU, čtyř národních výzkumných center (z toho v centru Data-Algoritmy-Rozhodování jako hlavní řešitel) a v několika desítkách projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR nebo z různých rezortních zdrojů.

Podrobnosti o projektech řešených v ÚTIA lze nalézt na www.utia.cas.cz/grants.

Výuka a vzdělávání studentů

I když ÚTIA, stejně jako ostatní ústavy AV, nemá status vysoké školy, věnuje mimořádnou pozornost výchově studentů. Zaměstnanci ústavu zajišťují každoročně na 60 semestrálních kurzů na českých i zahraničních univerzitách (jejich seznam lze nalézt na www.utia.cas.cz/courses), působí jako školitelé doktorandů (v současné době školí asi 70 studentů) a vedou řadu diplomových a bakalářských prací. Většina těchto aktivit se odehrává v rámci smluv o společných akreditacích studijních programů a oborů, které má ústav uzavřené s MFF UK, FJFI ČVUT, FEL ČVUT a FM VŠE. Zájemci o doktorské studium v ústavu naleznou více informací na www.utia.cas.cz/students.

Časopis Kybernetika

Od r. 1965 vydává ÚTIA v angličtině časopis Kybernetika, který publikuje články ze všech oborů souvisejících s činností ústavu. Jde o jeden z mála v Česku vydávaných časopisů, který je již mnoho let zahrnut v celosvětových databázích, jako jsou SCI, Current Contents, SCOPUS a další. Kybernetika si stabilně udržuje impakt-faktor v rozmezí 0,3–0,6. Elektronická verze časopisu je zdarma k dispozici na kybernetika.utia.cas.cz/index.html.

Kontakty

Ředitel:

prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro vědu:

doc. RNDr. Martin Janžura, CSc.

Zástupce ředitele pro provoz:

RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Předseda Rady pracoviště:

prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

tel: 286 890 298

e-mail: utia@utia.cas.cz

www.utia.cas.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé

Doporučujeme

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Jsme na vrcholu, další vývoj je na nás

Ondřej Vrtiška  |  12. 10. 2018
Co nám studium zaniklých civilizací může říct o té naší? I tomu se bude věnovat přednáška Učené společnosti ČR, kterou v úterý 16. října přednese...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné