Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Ústav experimentální botaniky

Rostlinná biologie pro budoucnost
8. 11. 2007
 |  Vesmír 86, 720, 2007/11
komerční prezentace

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., (ÚEB) byl založen v roce 1962. Jak napovídá název, ÚEB se zabývá výzkumem rostlin, a to experimentálními metodami. S nadsázkou lze říci, že naši vědci se snaží nahlédnout do „vnitřního života“ rostlin a odhalit jeho biologické zákonitosti.

Pracoviště ústavu se nacházejí na několika místech v Praze a v Olomouci. Jednotlivé laboratoře se věnují především rostlinné molekulární biologii, fyziologii a genetice. Hlavními tématy jsou:

  • buněčná biologie – především výzkum pylu, sekretorických drah, buněčného cyklu a cytoskeletu,
  • biologicky aktivní látky v rostlinách a hormonální regulace,
  • přenos signálů v buňkách,
  • patofyziologie, stresová fyziologie a virologie,
  • molekulární cytogenetika a cytometrie,
  • pěstování molekul a reparace DNA, reprodukce a molekulární evoluce,
  • rostlinné biotechnologie,
  • syntéza izotopově značených sloučenin pro rostlinnou biologii.

Pracovníci ÚEB řeší přibližně 70 projektů, českých i mezinárodních. Řada týmů se může pochlubit vynikajícími výsledky s mezinárodním ohlasem. V současnosti jsou to především tyto:

– Odborníci z ÚEB vyvinuli unikátní metodu pro analýzu dědičné informace obilnin, která se stala základem činnosti světového konsorcia pro genomiku (tj. „čtení“ genetické informace) pšenice, evropského konsorcia pro genomiku obilnin a projektu 7. rámcového programu EU.

– Výzkum transportu rostlinného hormonu auxinu na buněčné úrovni vedl k objasnění molekulární funkce přenašečů auxinu z buňky. Výsledky byly publikovány v prestižních časopisech Nature a Science.

– Výzkum rostlinných hormonů cytokininů a brasinosteroidů přinesl znalosti vedoucí k syntéze látek s možným cytostatickým (protirakovinným) účinkem či s ochrannou funkcí proti stárnutí pleti. Tyto látky jsou nyní testovány ve spolupráci s farmaceutickými a kosmetickými firmami.

– Velmi úspěšné je studium regulace růstu rostlinných buněk

– především řízení jeho polarity, která je klíčová např. pro pylové láčky a kořenové vlásky. V ÚEB byly získány důležité poznatky o funkcích regulačních bílkovin zvaných malé GTPázy (publikováno v Nature) a o komplexu zvaném exocyst, jenž hraje zásadní roli v sekreci látek z buňky a který pracovníci ústavu poprvé popsali u rostlin.

Hlavním posláním ústavu je základní výzkum, ÚEB se však nebrání ani prakticky zaměřenému bádání. Příkladem je vyšlechtění odrůd jabloní odolných vůči různým chorobám. Dalšími příklady jsou např. příprava poživatelných vakcín nebo použití rostlin pro odstraňování znečištění půd (fytoremediace). Rovněž výsledky některých projektů základního výzkumu se ukázaly být využitelné v praxi. Cytometrické techniky (pro analýzu dědičné informace) vyvinuté na ÚEB slouží k šlechtění nové generace travních odrůd. O výzkumu původně zaměřeném na rostlinné hormony, jehož výsledkem jsou potenciální léčiva, jsme se již zmínili výše.

Současná věda se neobejde bez kooperace vědců z různých institucí, zemí i oborů. ÚEB spolupracuje na mnoha projektech s ústavy Akademie věd ČR (např. s Biofyzikálním ústavem, Biologickým centrem, Ústavem organické chemie a biochemie, Ústavem molekulární genetiky, Ústa vem fotoniky a elektroniky), s dalšími výzkumnými ústavy (např. s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti), s vysokými školami (např. s Univerzitou Karlovou, Vysokou školou chemickotechnologickou, Univerzitou Palackého) i s nestátními společnostmi (např. s Agritec, VUB Havlíčkův Brod). V některých případech byla zřízena i společná pracoviště (s Univerzitou Palackého v Olomouci, s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze). ÚEB má intenzivní kontakty s výzkumnými institucemi ve světě; vědečtí pracovníci a studenti z ÚEB často absolvují zahraniční stáže, a zahraniční hosté naopak přijíždějí do našich laboratoří.

Ústav tradičně pořádá odborné konference. Již mezinárodní konference o růstových látkách rostlin, pořádané v osmdesátých letech minulého století, si získaly velký ohlas. Na ně navázaly konference „Auxins and Cytokinins in Plant Development“, konané v letech 1999 a 2005 v Praze. Další úspěšnou konferencí byla v roce 2005 „Analytická cytometrie III“. Organizujeme rovněž Metodické dny (Methods in Plant Sciences) pro českou komunitu rostlinných biologů.

ÚEB je pracovištěm Akademie věd ČR, usiluje však také o dobrou spolupráci s vysokými školami a jejich studentům má co nabídnout. V našich moderně vybavených laboratořích mohou zájemci vypracovat diplomové i doktorské práce. U vybraných doktorských studijních programů byla na ÚEB také rozšířena akreditace pro Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého a pro Fakultu potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemickotechnologické. Pracovníci ÚEB na těchto i na dalších vysokých školách rovněž přednášejí.

Obrázky

VEDENÍ ÚSTAVU:

ředitelka: doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

zástupce ředitelky: RNDr. David Honys, Ph.D.

předseda Rady ÚEB AV ČR, v. v. i.: RNDr. Martin Vágner, CSc.

ADRESY A KONTAKTy:

www.ueb.cas.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Rozvojová 263, 165 02 Praha 6

tel.: +420 225 106 455, email: ueb@ueb.cas.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Botanika

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné