Aktuální číslo:

2020/1

Téma měsíce:

Závislost

Kosmická morfologie

 |  5. 8. 1997
 |  Vesmír 76, 478, 1997/8

Velmi dobře to všichni víme, i když si to nechceme moc připustit: v našem světě žádné přímky, trojúhelníky, kružnice, koule a krychle neexistují, ba dokonce ani body tam nenajdeme. Ale stejně dobře víme, že neexistují jen v našich myslích, že nejsou pouze ‘vymyšlené’. Řečeno Popperovým světoznaleckým jazykem nejsou ani ve světě 1, ani ve světě 2, ale ve světě 3, který však není neměnným a věčným světem platónských idejí (vzhledů), nýbrž měnícím se světem našich teorií, hypotéz, ale i básní, románů a uměleckých děl vůbec. A v tomto světě 3 jsou objektivně v tom smyslu, že je zase až tak svévolně ovlivňovat nemůžeme. Každá věda je kosmologií: hledá ten pravý skrytý řád za neustále se měnícím a kolotajícím světem našich vnitřních i vnějších zkušeností. Věda se zabývá tím, co je za světem. Zabývá se zásvětím.

Pozitivisticky ladění vědci a filozofové ovšem jakékoli zásvětí důrazně popírají: není nic jiného než měření, neutrální pozorování a rovnice je vyjadřující. Jsou ale i jiní, kteří se s takovým útěkem od ontologie nechtějí smířit a hledají tu pravou skutečnost, jejímž průmětem je náš běžný svět. Hledají ten pravý kosmos, šperk a drahokam, jehož odleskem je zdejší svět. Řečeno Bohmovými termíny, hledají implikátní řád, řád v němž všechno souvisí jinými, opravdovými vztahy.

Pravda, do tohoto pravého skrytého řádu se nedostáváme ve vědě jinak než našimi teoriemi, hypotézami, rovnicemi. Stěží do něj můžeme nahlédnout přímo; když se to zdaří, říká se tomu intuice. Jeden z největších logiků našeho století, Kurt Gödel, se prý zavíral na víkend do temné komory v naději, že se mu podaří nahlédnout do světa matematiky přímo.

Výsostnou rolí umění bylo právě toto přímé zření podstaty, hledání pratvarů, archetypů. A o to usiloval celý život svým dílem Kamil Linhart. Zkušenost přátelských ‘undergroundových’ schůzek během německé okupace v Lounech (do tohoto okruhu patřil i Zdeněk Sýkora, viz Vesmír, 1992, č. 2, a Vladislav Mirvald, kterého brzy představíme), okouzlení surrealizmem, existencializmem a hlubinnou psychologií — to vše otevřelo cestu tomuto hledání. Nepravidelnost a asymetrie oblaků a balvanů, stromů, améb, hlav, za sebou skrývaly dokonalé tvary geometrické, a u Linharta vedly k průzkumům v oblastech geometrických a konstruktivistických tendencí, které si však vždy v podtónu zachovaly prvky lyrické a múzické. A v dalším dvacetiletí, kdy Kamil Linhart vůbec nevystavoval (první velká výstava proběhla pod názvem Cesta ke kruhu až v roce 1996 v Českém muzeu výtvarných umění v domě U černé Matky Boží), se jeho kosmická morfologie, nepochybně i pod vlivem jeho neustálého promýšlení jak moderních fyzikálních pojetí světa, tak východní spirituality, vracela k počátkům: hledání archetypů kosmu. A nemohlo tomu být ani jinak, než že se na této cestě vrátil ke kruhu — symbolu kosmu. Stříbrná a zlatá barva v jeho obrazech jen podtrhuje, že se jedná o zásvětí. Lihartova kosmická morfologie je, jak sám zdůrazňuje, i radostí z tvoření, z kosmické, božské hry.

Obrázky

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

Léčba psychedeliky

Léčba psychedeliky

Zuzana Postránecká  |  6. 1. 2020
Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....
Chobotnice z Londýna

Chobotnice z Londýna

Petr Jan Juračka  |  6. 1. 2020
O poslední spolupráci s profesorem Vladimírem Kořínkem, novém druhu perloočky, dobrodružné cestě do londýnského muzea a chobotničce...
Smysl a etika archeologie ve 21. století

Smysl a etika archeologie ve 21. století

Martin Gojda  |  6. 1. 2020
Jedinečnost a neopakovatelnost toho, co se událo v historii, co potkávalo generace našich předchůdců, jak jednotlivci a lidská společenství...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné