Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Terpény – nová nádej v boji proti rakovine

 |  5. 1. 1997
 |  Vesmír 76, 35, 1997/1

V Koráne, svätej knihe mohamedánov, sa píše, že premúdry Alah stvoril toľko liekov, koľko stvoril chorôb. Žiaľ, mnohé liečivá pre nás zatiaľ ostávajú neznáme. V rastlinách však vedci nachádzajú stále ďalšie a ďalšie látky, ktoré nielenže úspešne zdolávajú choroby, ale pomáhajú im aj predchádzať. Iba prednedávnom zistili, že terpény, tvoriace súčasť vonných olejov rastlín, nás môžu chrániť pred rakovinou. Nevieme presne, aký význam majú terpény pre rastliny, ale predpokladá sa, že im poskytujú ochranu pred hmyzom a cudzopasníkmi.

Najčastejšie vedci preventívne vlastnosti látok overujú tak, že jednej skupine zvierat podávajú v potrave malé množstvo niektorého terpénu, alebo priamo rastlinný olej, zložený z niekoľkých rôznych terpénov. Druhú skupinu zvierat kŕmia potravou, ktorá testovanú látku neobsahuje. Jedného dňa do tiel pokusných zvierat vpravia látku s výraznými karcinogénnymi účinkami. Na základe porovnania výskytu rakoviny u zvierat oboch skupín nakoniec usúdia, či príslušný terpén chráni pred nádorovou chorobou.

Jedným z terpénov je d-limonén, ktorý tvorí prevažnú časť oleja, získavaného z pomarančovej či citrónovej kôry. V skupine zvierat, ktoré dostávali potravu obohatenú o čo i len 1 % d-limonénu, ochorelo po podaní silne karcinogénnej látky DMBA (dimetylbenzantracén) o takmer 75 % zvierat menej ako v kontrolnej skupine. Čím viac d-limonénu zvieratá dostali, tým boli voči chorobe odolnejšie. Závislosť účinku od množstva podanej látky sa považuje za dôkaz toho, že chemopreventívne pôsobenie treba pripísať skutočne d-limonénu. U tých zvierat, ktoré ani za prítomnosti chrániacej látky neodolali karcinogénu, sa choroba prejavila podstatne neskôr a vyznačovala sa nižším počtom nádorov.

O ochranných účinkoch d-limonénu svedčia aj výsledky iného pokusu. Trom skupinám potkanov podali rakovinotvornú látku. Zvieratá prvej skupiny dostávali potravu s prídavkom 5 % limonénu, ďalším pridávali do stravy rovnaké množstvo citrusového oleja, zatiaľ čo zvieratá tretej, kontrolnej skupiny kŕmili potravou bez prídavku akýchkoľvek terpénov. Pol roka od začiatku pokusu bol v kontrolnej skupine až u 80 % zvierat zistený aspoň jeden nádor. V skupine, ktorá dostávala olej z kôry pomarančov, sa našli nádory iba u 47 % zvierat a v skupine potkanov, ktoré dostávali priamo d-limonén, zistili tumory iba u 45 % zvierat. Teda nielen čistá látka, ale aj kompletný citrusový olej chránil pred rakovinou.

Istý počet nádorov sa môže stratiť i spontánne, vďaka obranným mechanizmom organizmu. Kým u zvierat, ktoré nedostávali d-limonén, bolo spontánne vyliečenie pozorované veľmi zriedka, medzi zvieratami, ktoré ho dostávali, sa počet spontánnych vyliečení takmer strojnásobil. Ba čo viac, táto látka v mnohých prípadoch úplne zvrátila priebeh nádorovej choroby a spôsobila vyliečenie zvierat. Zdá sa teda, že d-limonén, podobne ako niektoré ďalšie terpény, má nielen preventívny, ale aj liečebný účinok.

Výskumníci neustále rozširujú svoje bádanie na ďalšie a ďalšie terpény. Napríklad mentol, ktorý výrobcovia pre jeho prenikavú arómu často pridávajú do zubných pást a žuvačiek, má v mnohých ohľadoch dokonca ešte výraznejšie ochranné účinky ako limonén. V pokuse na overenie účinkov mentolu bol opäť použitý DMBA. U samičiek potkanov, ktoré v strave nedostávali nijaké terpény, táto látka spôsobila vznik až 152 nádorov, ktoré sa objavili už 63 dní po podaní karcinogénu. Zato u zvierat druhej skupiny, ktoré už dva týždne pred podaním karcinogénu dostávali v strave 0,5 % mentolu, sa našlo iba 103 nádorov a choroba sa prejavila najskôr po 80 dňoch.

Žiaľ, nie všetky terpény, ktorých sa už v rôznych rastlinách našli stovky, sú v boji proti rakovine účinné. Pred vedcami preto ešte stojí neľahká úloha: otestovať, ktoré spomedzi už objavených terpénov by mohli byť pre človeka užitočné.

Akým spôsobom, akými mechanizmami chránia terpény pred nádorovou chorobou? Odôvodnene sa predpokladá, že zvyšujú účinnosť enzýmov, ktoré odbúravajú v pečeni (játrech) cudzorodé látky. Na tomto mieste treba pripomenúť, že olej citrusových plodov znižoval u sliepok aj obsah cholesterolu v krvi a zabraňoval zvyšovaniu jeho množstva dokonca i po požití potravy s vysokým obsahom cholesterolu. Výskumníci sa domnievajú, že aj pokles hladiny cholesterolu v prítomnosti d-limonénu je dôsledkom zvýšenej aktivity niektorých enzýmov v pečeni. Preto účinky terpénov a olejov z kôry citrusových plodov nie sú zanedbateľné ani zhľadiska ochrany pred srdcovocievnymi chorobami.

Mali by sme teda na základe uvedených výsledkov odteraz pojedať pomaranče a citróny i s kôrou? Vôbec nie. Pripomeňme si, že väčšina dovážaných citrusových plodov je chemicky ošetrená proti rôznym chorobám a plesniam. Výskumníci sú opatrní aj z iného dôvodu; to, čo zistili pri pokusoch na zvieratách, jednorázovo vystavených veľkej dávke jediného karcinogénu, nemusí platiť pre človeka, na ktorého po celý život pôsobia malé dávky najrozličnejších škodlivých látok.

Tieto sľubné výsledky naznačujú jeden zo smerov, ktorým by sa mohlo štúdium chemopreventívnych látok uberať, poukazujú na možnú novú zbraň proti zhubnej chorobe, prehlbujú naše poznatky o jej vzniku a mechanizmoch jej pôsobenia na organizmus. Dávajú nádej zdravým na uchovanie zdravia a chorým na vyliečenie. Ale kým sa výsledky výskumu prejavia v našom živote, výskumníci a lekári budú musieť ešte veľa pracovať, skúmať, učiť sa a myslieť.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Gabriel Hocman

RNDr. Gabriel Hocman, CSc., (*1936) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo Výskumnom ústave preventívneho lekárstva sa zaoberá prevenciou nádorových chorôb.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...