Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Čistá vztahovost

 |  5. 7. 1996
 |  Vesmír 75, 418, 1996/7

Loňská výstava Jitky Štenclové Náznaky a znamení v pražské Galerii bratří Čapků byla pro mnohé překvapením – překvapením proto, že Jitka Štenclová tam vystavila obrazy a kresby a nikoli tvorbu textilní, s níž byla od sedmdesátých let, kdy absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, především spojována. To je ovšem překvapení vnější – dělá něco jiného než dělávala; no a? Jenže je tady překvapení vnitřní, totiž že to dělá tak, jako by to dělala odjakživa, že to jsou hotové věci, a ne nějaké tápání. Mám pro to hypotézu: že to totiž Jitka Štenclová skutečně dělala odjakživa, i když to mělo podobu tvorby textilní.

První důvod k této hypotéze je vnější. Jitka Štenclová studovala nejprve na Střední škole uměleckoprůmyslové, a to u Aloise Vitíka, což byla osobnost, na niž se zapomenout nedá. Malíř z nejznamenitějších, vymykající se (směrem do budoucna) převládajícím strukturálním tendencím šedesátých let svou dokonale barevně zvládnutou lyrickou abstrakcí. Setkání s Vitíkem bylo zřejmě pro další vývoj Jitky Štenclové určující, i když po dlouhou dobu působilo skrytě. Nejde mi o to, že se třeba v tapisériích Jitky Štenclové objevovaly obrazové motivy, to je samozřejmé, ale o to, že se její textilní tvorba začala od konce osmdesátých let vzdalovat od toho, co s ‘textilní tvorbou’ zpravidla spojujeme: začaly se objevovat třírozměrné geometrické objekty – přímkové plochy, ba dokonce třírozměrné útvary fraktální, ale také geometrické ‘vyšívané’ obrazy se zvláštní dynamikou přímek a křivek, až k pozoruhodným plátěným ‘záplatovaným’ obrazům (pocta Evě Kmentové).

Mám ale ke své hypotéze ještě důvod vnitřní, hlubší. Všichni jsme si jednou všimli víceznačnosti slova látka; máme látku na oděvy, látku chemickou, látku učební. Etymologické slovníky mlčí, říkají jen, že původní byl význam textilní a na látku jakožto matérii se přenesl už ve středověku, a že ještě původnější bylo slovo lata, čili záplata. Látka, podobně jako třeba německé Stoff, začala znamenat něco rozprostraněného, ale neforemného, co teprve musí dostat tvar (třeba ušitím, nebo nacpáním do hlavy, jak si někteří myslí), co vyplňuje, záplatuje. Proč si naši předkové vybrali za ‘exemplární jsoucno’ zrovna látku a ne třeba kámen? Asi tušili, že svět není vysoce organizovaná hromada kamení, ale že je utkán, že je textem a možná ještě spíše kontextem, čistou vztahovostí. A já si myslím, že v nějakém takovém smyslu byla už dřívější tvorba Jitky Štenclové ‘textuální’, spíše než ‘textilní’, a že to přirozeně pokračuje v jejích obrazech.

Navždy

jak sítka přes oči

jak neprostupný stín

jak ruka která měří čas

Tvé oko na větvi mezi převrženým stolem

rozluštilo skrývačky

holých stěn.

MIKULÁŠ MEDEK

úryvek z básně, 1950

Texty, Torst, Praha 1995

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Výtvarné umění

O autorovi

Jiří Fiala

Doc. RNDr. Jiří Fiala (*1939–2012) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně. Zabývá se filozofií matematiky a logiky. Přednáší analytickou filozofii a epistemologii na Západočeské univerzitě. Zde také vydal tři čítanky textů analytických filozofů. Kromě jiných textů přeložil řadu knih, například Karl Popper: Logika vědeckého bádání, Paul K. Feyerabend: Rozprava proti metodě, B. Mandelbrot: Fraktály, René Descartes: Regulae ad directionem ingenii – Pravidla pro vedení rozumu.

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné