Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Ze starších ročníků Vesmíru

6. 12. 1995
 |  Vesmír 74, 710, 1995/12

Kinetoskop Edisonův

vystavuje se té chvíle již všude ve větších městech, ježto se byla za tím účelem utvořila zvláštní „Německo-rakouská společnost pro kinetoskop Edisonův“ se základním kapitálem 400.000 marek, jež má své sídlo v Hamburce. Také my měli jsme příležitost na výstavě národopisné poznati toto zázračné dílo, které předčí ještě daleko fonograf, kterým Edison před nějakou dobou svět překvapil. Zde je to ucho, kterým mluvené, zpívané nebo nástroji vyluzované zvuky navždy ustálené se předvádějí, tamo však je to oko, pro něž předměty v pohybu se stanoví. [...]

Vesmír 15. prosince 1895, str. 59

Jak škodlivá je štika.

Rybník asi 1 a půl jitra měřící a až 2 m hluboký, osazen byl duhovými pstruhy, uměle odchovanými. Dříve však, aby všechna škodná ryba byla odstraněna, byl vypuštěn a vyloven. Proti proudu nemohly dravé ryby znova vniknouti, neboť rybník uzavřen byl asi 4 m vysokým stavidlem mlýna, po proudu rovněž ne, protože napájen jest z pramene. Nicméně když po roce bylo loveno, vyloveny čtyři štiky, každá 6,5 kg těžká. Vyvinuly se patrně z plůdku, jenž ve stružkách kdesi při loveni rybníku se zadržel. Kolik asi potřebovaly pstruhů, nebylo udáno. [...]

Vesmír 1. prosince 1895, str. 45

Formaldehyd ve fotografii.

Našim čtenářům dobře je známo, jaké pověsti těší se formol a formaldehyd jako prostředek konservační na zvířata i rostliny. Od delší doby používá se formaldehydu ku tvrzení papírů celloidinových, které tím zvláštní pevnosti nabývají a následkem nepoužití kamence, jehož se dříve k tomu užívalo, i lepšími se stávají. Nyní má se formaldehydu použiti přímo i v processu negativním i positivním. Formaldehyd dychtivě se okysličuje, kromě toho činí gelatinu nerozpustnou. Gelatina tak preparovaná a železitou solí nasycená jest citliva pro světlo [...]

Vesmír 15. prosince 1895, str. 60

Stěhování se kobylek.

Před několika týdny objevila se na hranicích Utahy a Idahy v Sev. Americe pravá armáda kobylek (Anabrus simplex), která jsouc dlouhá 16 km a široká 400 metrů ničila vše, co se jí v cestu namanulo. Před kobylkami byl kraj svěže zelený, za nimi holá, hnědá poušť. Do potůčků a rybníčků skákaly a plovaly, nebo lezly na vrby, jichž větve se pod tíží jejich až k zemi ohýbaly. Pstruzi z počátku horlivě se živili spadlými kobylkami, ale když jich stále více a více přibývalo, poděsilo je to tak, že ustrašeni se skryli ve výmolech.

Vesmír 15. prosince 1895, str. 59

Andréeův projekt vzduchoplavby k točně severní.

Vědecký vzduchoplavec švédský Andrée, známý svojí odvážností, ujal se v poslední době myšlénky projevené v podstatě již před mnoha lety a nedávno opětně Besançonem a Hermitem: dospěti k severní točně pomocí balonu.

Poněvadž všecky dosávadní pokusy v tomto směru po souši i po moři se nezdařily, takže naše známosti o oblasti severotočnové, zvláště theoreticky důležité, jsou stále ještě rovny nulle, zamýšlí Andrée vyplniti touto novou cestou opravdu citelnou mezeru a podniknouti jak možná důkladný zeměvědný výzkum řečené oblasti. [...]

Vesmír 1. prosince 1895, str. 43

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...