Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Martinec Nováková Lenka

Mgr. Lenka Mart inec Nováková, Ph.D., (*1984) je odborná asistentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a výzkumná pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví. Zabývá se výzkumem chemických smyslů, zvláště čichového vnímání. Věnuje se například otázkám vývoje čichu, interindividuálních rozdílů v čichovém vnímání, utváření čichových preferencí či poruch čichu jakožto markeru schizofrenie.

Počet článků: 4

Když se kouří z lesa, roste demenceuzamčeno

8. 7. 2024  |  Vesmír 103, 410, 2024/7
Dramatické záběry lesních požárů v posledních letech ve zpravodajství takřka zdomácněly. Máme je spojené především s masovými evakuacemi...
 

Chovejte mne, má matičko!uzamčeno

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 668, 2018/11
Psychiatr Radkin Honzák v článku „Paměť není jedna“ (Vesmír 96, 736, 2017/12) zmiňuje význam citové vazby mezi matkou a dítětem během prvních dvou...
 

Proč nám (ne)šmakuje zelenina?uzamčeno

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 140, 2017/3
Obstarožní vtip dělí potraviny na dvě skupiny: chutné a zdravé. Zdá se, že matky do jisté míry ovlivňují již během těhotenství budoucí stravovací...
 

Co nám čich může říci o stavu mozku?

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 283, 2016/5
Mnoho různých nemocí je doprovázeno změnou čichového vnímání. Výrazné to může být např. u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, deprese či...