Témata měsíce

Chuť

Chuť

Počet článků tématu: 7

Ovlivňují matky již během těhotenství stravovací návyky svých dětí? Proč děti často odmítají zeleninu a jak se to dá (trochu) změnit? Kam se ztratila chuť rajčat? Jak vnímání hořké chuti ovlivňuje náš jídelníček? A jak mohou chuťové buňky kompenzovat ztrátu zraku?

zobrazit články k tématu →

Jedy

Jedy

Počet článků tématu: 11

Jedy hrají důležitou roli v evoluci života i v historii lidstva. Proč jeden tři miliardy let starý metabolický vynález vyhubil většinu pozemského života? Jak to bylo s otravou Tychona Brahe? A co jsme se dozvěděli díky metanolové aféře?

zobrazit články k tématu →

Koloběhy

Koloběhy

Počet článků tématu: 7

V přírodě se leccos otáčí, opakuje, vrací se periodicky do stavu v minulosti opuštěného. Platí to pro planety, roční období, chemické prvky, metabolické dráhy… Jistou cykličnost lze pozorovat i ve vývoji ekonomiky a celých civilizací.

zobrazit články k tématu →

Nesmrtelnost

Nesmrtelnost

Počet článků tématu: 10

Smrtelnost je nezbytnou podmínkou fungování života jak na úrovni buněk, tak jedinců, i když definovat smrt není u některých organismů zrovna snadné. Člověk ale hledá cesty, jak nějaké podoby nesmrtelnosti dosáhnout. Čeká nás osud nul a jedniček v Matrixu?

zobrazit články k tématu →

Hranice

Hranice

Počet článků tématu: 12

Hranice, rozhraní, mez, přelom, mantinely, interface… Jsou všude. Potřebujeme je – ať už proto, abychom si udělali pořádek v pojmech, nebo proto, abychom se vyznali ve světě kolem. I když málokdy jde o hranice neměnné a nepropustné.

zobrazit články k tématu →

Sucho

Sucho

Počet článků tématu: 13

Nejhorším scénářem pro tuto zemi by patrně byl plíživý a nenápadný nástup subtropů. To se raději včas nechme vyděsit několika ukázkami extrémnějších podmínek, které tady za několik málo desítek let zavládnou. Ilustrace: Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Chemie života

Chemie života

Počet článků tématu: 13

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR proslavil Antonín Holý, ale nové poznatky o fungování nukleových kyselin, enzymů a dalších molekul důležitých pro fungování života se v něm rodí i dnes. Ilustrace Aniket Magarkar

zobrazit články k tématu →

Potraviny

Potraviny

Počet článků tématu: 16

Okolo roku 2042 bude na Zemi žít devět miliard lidí. Budou mít co jíst, když už dnes trpí každý devátý člověk podvýživou? Rovnici o mnoha neznámých řeší zemědělci, ekonomové, politici, ale také molekulární genetici, klimatologové a programátoři.

zobrazit články k tématu →

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Počet článků tématu: 7

Digitalizace, automatizace, robotizace, distribuované systémy, rozšířená realita, velká data a aditivní výroba mění průmysl k nepoznání. Ale změny přicházející se čtvrtou průmyslovou revolucí ovlivní i školství, pracovní trh, podobu měst a zemědělství. Snímek IfM University of Cambridge

zobrazit články k tématu →

Duševní zdraví

Duševní zdraví

Počet článků tématu: 12

Kdysi byli duševně nemocní považováni za posedlé ďáblem, případně za bohem potrestané hříšníky. Duševně nemocných v naší civilizaci přibývá a stále je kolem nich spousta mýtů. Mnoho je i otazníků, které se nad příčinami řady duševních onemocnění vznášejí. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →