Témata měsíce

Antropocén

Antropocén

Počet článků tématu: 4

Člověk ovlivňuje geochemické cykly mnoha prvků, mění klima i charakter krajiny, zasahuje do přirozených vazeb v ekosystémech, způsobuje hromadná vymírání…Je na čase definovat nové geologické období? Snímek NASA

zobrazit články k tématu →

Chytrá města

Chytrá města

Počet článků tématu: 7

Koncept „chytrého města“ je často prezentován jako dokonale funkční, technologiemi prošpikované sci-fi. Ale většina měst musí nejprve vyřešit dopravní kolapsy, smog, přetížení elektrické sítě, nedostatek pitné vody … Chytré město v tomto kontextu znamená především „udržitelné město“.

zobrazit články k tématu →

Hlava

Hlava

Počet článků tématu: 13

Máme tendenci o ní, přesněji o mozku v ní ukrytém, hovořit jako o nejdokonaleji organizované hmotě ve vesmíru, ale stále jí nerozumíme. Hlava stále nevydala veškeré informace o tom, jak funguje. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Chyby a omyly

Chyby a omyly

Počet článků tématu: 10

Náchylnost k dělání chyb je nedílnou součástí lidské přirozenosti. Věda si vypracovala mechanismy k jejich odhalování, a díky tomu se dokázala vymanit z osidel předsudků, omylů, zjednodušení a podvodů. Přesto ani v ní není o chyby a omyly nouze. Někdy dokonce mohou sehrát pozitivní roli.

zobrazit články k tématu →

Inteligence

Inteligence

Počet článků tématu: 8

O inteligenci už bylo publikováno moře odborných studií, ale stále si nejsme tak docela jisti její definicí ani metodikou měření. A už vůbec ne důsledky a etickými souvislostmi toho, co o ní zjistíme. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Epigenetika

Epigenetika

Počet článků tématu: 9

Epigenetika, etymologicky zrozená ze zásvětí genetiky, kam ještě oko výzkumníků nedohlédlo, se stala synonymem pro studium jevů, kdy jsou dědičné znaky spojeny nikoli se změnou sekvence DNA, nýbrž s modifikacemi nezasahujícími přímo do genového zápisu. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Nula

Nula

Počet článků tématu: 7

Nula není jen číslo. Je to i symbol nicoty a prázdnoty. V minulosti se jí lidé báli a mnozí kvůli ní byli zabiti. Dnes díky ní existují celé vědní obory, fungují počítače a možná i rozpínání vesmíru. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Cukr

Cukr

Počet článků tématu: 4

Cukry jsou důležité nejen jako zdroj energie pro buňky (a potěšení z čokolády a cukroví), ale také jako součásti nukleových kyselin, peptidoglykanů v buněčných membránách nebo stavebních polysacharidů. Dost důvodů se jim věnovat podrobněji. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Hudba

Hudba

Počet článků tématu: 5

V mozku neexistuje speciální oblast pro vnímání hudby. Přesto je tento fenomén výlučně lidský. Neexistuje kultura, která by hudbu neměla. Proč jsme si ji vlastně „vynalezli“? A proč je někdy zvýšená láska k hudbě příznakem nemoci? Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →

Děti

Děti

Počet článků tématu: 5

Každoročně se na celém světě narodí 80 milionů dětí. Jejich osudy budou různé. Některé čeká život v blahobytu, jiné bída, dřina, válka… Představujeme různé podoby dětství a našeho vztahu k dětem. Ilustrace Dora Čančíková

zobrazit články k tématu →