Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Od buněk k molekulám

Seznam článků v seriálu - Počet: 3

1. díl

Od buněk k molekulám
Václav Hořejší  |  5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 615, 1994/11

Před 111 lety vystoupil Ilja Mečnikov s teorií buněčné imunity a fagocytózou, za 55 let po jeho objevu poprvé použili W. Weaver a W. T. Astbury...
 
2. díl

Od buněk k molekulám
Václav Hořejší  |  5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 672, 1994/12

Imunitní systém brání organizmus proti cizorodým látkám a mikroorganizmům. Zneškodňuje abnormální vlastní buňky, které by pro organizmus mohly být...
 
3. díl

Od buněk k molekulám
Václav Hořejší  |  5. 1. 1995  |  Vesmír 74, 29, 1995/1

Úkolem imunitního systému je obrana organizmu proti cizorodým látkám, mikroorganizmům a vlastním buňkám, které se vymkly kontrole. Imunitní systém...