Incest a genetické zatížení

Seznam článků v seriálu - Počet: 4

1. díl

Incest a genetické zatížení
Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban  |  5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 614, 1999/11

Názory na příbuzenské sňatky se v dějinách lidstva různily. Někdy byly úzké pokrevní vztahy u člověka tolerovány, převážně však byly z etického...
 
2. díl

Incest a genetické zatížení
Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban  |  5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 671, 1999/12

V první části tohoto cyklu jsme se zabývali incestem v mytologii i v historii a dále přístupem různých tradičních kultur k příbuzenským sňatkům....
 
3. díl

Incest a genetické zatížení
Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban  |  5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 12, 2000/1

Druhá část cyklu se zabývala příbuzenskými svazky druhého stupně (mezi bratrancem a sestřenicí) v izolovaných populacích, jako jsou náboženské...
 
4. díl

Incest a genetické zatížení
Kateřina Hamanová, Vojtěch Hruban  |  5. 2. 2000  |  Vesmír 79, 85, 2000/2

V minulých částech jsme se zabývali příbuzenskými svazky u člověka. Od mytologie a historie přes problematiku malých, uzavřeně žijících komunit jsme...