mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Jan Amos Komenský rozdělil miliardy

 |  5. 2. 2024
 |  Vesmír 103, 70, 2024/2

Operační program Jan Amos Komenský navýšil dotaci výzvy o 4,2 miliardy korun a celkovou částkou 12,2 miliardy korun podpořil 26 projektů, které v nejbližších pěti letech budou rozvíjet excelentní výzkum směřující k praktickým aplikacím. Program spravovaný MŠMT využívá prostředky ze strukturálních a investičních fondů EU. Jednotlivé projekty budou mít z operačního programu k dispozici prostředky ve výši 400 až 500 milionů korun a na jejich řešení se budou podílet konsorcia více institucí, což umožní spolupráci vědců napříč obory.

Mezi úspěšnými projekty je např. AMULET: pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie. Konsorcium osmi partnerů vede Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Víceškálovými materiály se rozumí kombinace nanomateriálů od bezrozměrných kvantových teček přes jednorozměrné nanotrubičky po grafen a další 2D materiály v trojrozměrném prostoru. Jejich integraci a „křížení“ se také říká materiálová genetika. Kombinované materiály mají pozoruhodné vlastnosti, které lze využít v řadě aplikací od energetiky po medicínu (senzory, katalyzátory, likvidace znečištění, materiály pro výrobu a ukládání energie…).

Možnosti atomárního inženýrství (např. cíleného vnášení jednotlivých atomů kovů do struktury jiných materiálů) bude pro podobné spektrum aplikací rozvíjet projekt Technologie za hranicí nanosvěta vedený Univerzitou Palackého v Olomouci.

Projekt Konverze a skladování energie zaštítěný VŠCHT v Praze se zaměří na molekulární design materiálů pro baterie a kondenzátory nebo na pochopení procesů umožňujících efektivnější konverzi sluneční energie do energeticky bohatých sloučenin.

Editací genomů a dalšími metodami efektivního šlechtění se bude zabývat projekt Nové poznatky pro plodiny nové generace vedený Ústavem experimentální botaniky AV ČR. Mikrobiologický ústav AV ČR uspěl s projektem Mluvíme s mikroby – porozumění mikrobiálním interakcím v konceptu One Health (o tomto konceptu důležitém pro boj s antibiotickou rezistencí viz Vesmír 102, 686, 2023/12). Na prevenci nádorových onemocnění se zaměří projekt Masarykova onkologického ústavu Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory.

Ve výzvě uspěli i společenští vědci. Univerzita Karlova zaštiťuje projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti. V reakci na ruskou agresi na Ukrajině, ale také na klimatickou, energetickou nebo migrační krizi bude hledat mechanismy, jak posílit odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům. A Masarykova univerzita je hlavní řešitelkou projektu Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé, Věda a společnost
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...