Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Spisovná čeština bez korektorů

 |  8. 1. 2024
 |  Vesmír 103, 56, 2024/1

Přihlašte se, kdo jste první slovo téhle věty přečetli bez pozastavení. A kdo byste ho do textu, jako je tenhle, bez mrknutí napsali, aniž by vás napadla varianta přihlaste (se).

Mě a aspoň část lingvistických bohemistů by to zajímalo. Pro výzkum toho, jak texty čteme, má užitečné nástroje psycholingvistika, ale dělat ho ve velkém není maličkost. Výzkum konkurence prostředků v psaní by měl být jednodušší – textů je všude spousta, a máme-li je v podobě jazykových korpusů, můžeme prohledávat velká data v pár vteřinách. Má to ale jeden háček. Spisovné texty často nevidíme tak, jak je napsali jejich autoři, nýbrž tak, jak je upravili korektoři.

Přestože je podoba přihlašte nejspíš pro mnoho lidí úplně normální, v textech jí je sedmkrát míň proti konkurenčnímu přihlaste. To platí pro korpus SYN v11, kde jsou typicky texty korigované. Možná do nich lidé přihlašte opravdu moc nepíšou, možná ano, ale korektoři to mění – nevíme. Víme, že s klesající mírou vlivu korektorů se poměr vyrovnává: V korpusu internetové žurnalistiky ONLINE2_archive je podoby přihlaste už jen čtyřikrát víc a třeba v korpusu NET v2, složeném z diskusních fór a osobních blogů, je poměr prakticky vyrovnaný – 1,3 : 1. Jenže jak se vytrácejí korektoři, mizí z takových textů a korpusů i ona spisovnost.

Navíc i kdybychom měli korpus textů, které neměl v ruce korektor, stejně bychom skrz něj přímo do hlav pisatelů neviděli. Texty totiž opravují nejen korektoři, ale i korektory. Jsou v textových editorech, webových prohlížečích, jako prediktivní psaní v mobilech aj. A právě jejich vliv je asi největší bariérou výzkumu autentické češtiny v hlavách lidí. Jsou tak běžnou součástí našeho psaní, že už možná ani nedává smysl hledat jimi nezkreslenou autenticitu.

Korektoři a korektory obvykle nepustí ven prostředky, které neobsahuje kodifikace, tedy v ideálním případě zachycení spisovné normy. A když je nepouštějí ven, lingvisti ani čtenáři je nepotkávají a nezjistí, že by se možná jinak běžně užívaly. Nakonec tak kodifikace spoluutváří podobu spisovné češtiny, i když ji má jen popisovat.

Korektor samozřejmě není jen brzda přirozeného jazykového vývoje, textům pomáhá být čitelnější. Jde si ale představit spisovnou češtinu bez korektorů? Šlo by to, ale chtělo by to sebevědomé pisatele a velkomyslné čtenáře. Nehlašte se všichni.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Ondřej Dufek

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., (*1986) vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK a bohemistiku na FF UK. Pracuje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, podílí se na provozu jazykové poradny. Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu s využitím jazykových korpusů; zajímá ho, jak se k jazyku vztahují jeho uživatelé a co se jazykem dělá ve společnosti. Je součástí twitterového účtu @lingvojazyce. Má rád architekturu a pivo.

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...