Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Grantová agentura České republiky letos slaví 30 let

 |  4. 9. 2023
 |  Vesmír 102, 502, 2023/9
komerční prezentace

Výročí – ať už v životě člověka, nebo instituce – vybízí k zamyšlení, a to hned ke dvojímu. Jednak nad tím, jak se nám na naší cestě doposud dařilo, a hned vzápětí následuje otázka, kudy se vydat dále.

Založení Grantové agentury České republiky – GA ČR – po vzoru obdobných institucí ve vědecky vyspělých zemích proběhlo takzvaně na zelené louce. První právní akty směřující k tomu cíli byly přijaty již v prosinci 1992. Věci pak nabraly rychlý spád: jmenování předsednictva, výběr ředitele, ustanovení kanceláře, vymyšlení grantového schématu a vypsání prvních soutěží. První grantové projekty, podporující excelentní základní výzkum vědců působících v České republice, byly uděleny ještě v roce 1993.

GA ČR si rychle získala renomé doma i v zahraničí. V mnohém se na svém začátku inspirovala činností prestižní americké agentury National Science Foundation (která je nyní partnerskou agenturou) a později Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC). V následujících letech postupně rostl význam GA ČR pro českou vedu, byly navazovány mezinárodní spolupráce, zlepšil se hodnoticí systém, automatizovaly se činnosti díky vývoji vlastního informačního systému a začala integrace GA ČR do světového výzkumného prostoru. Do dnešního dne bylo podpořeno pres 20 000 vědeckých projektu z téměř 400 institucí, z nichž nejvíce směrovalo na pracoviště vysokých škol a ústavu Akademie věd České republiky.

V současné době je systém podpory vědy prostřednictvím GA ČR nastaven tak, aby byly pokryty zásadní priority: podpora excelence, talentu a kariéry, mezinárodní spolupráce a mezinárodní mobilita. Důraz je kladen také na podporu základního výzkumu napříč celým spektrem oboru, které jsou v České republice pěstovány.

Pokud se retrospektivně podíváme, kam se GA ČR za 30 let dostala, je z ní agentura na evropské úrovni, která určuje standardy excelentní vědy v České republice. Je však stejně nutné, ne-li nutnější, se dívat dopředu.

Jsem přesvědčený, že GA ČR bude i do budoucna jedním z nejvýznamnějších podporovatelů výzkumu v České republice. Stojí před ní ale také rada výzev. Samozřejmostí je další rozšiřování mezinárodní spolupráce, protože veda nezná hranic, neustálé zvyšování férovosti hodnocení a genderové rovnosti i sledování celosvětových trendu otevřené vědy. Mezi významné úkoly patří i pomoc s přemostěním mezery mezi základním výzkumem a praxí a podpora kariérního vývoje vědkyň a vědců.

Věřím, že GA ČR bude i nadále vnímána jako instituce, která přispívá k excelenci české vědy, instituce, díky níž vznikají zajímavé objevy českých vědců a která přispívá k vědecké výchově dalších generací badatelek a badatelů.

S vybranými zajímavými projekty, které Grantová agentura České republiky podpořila, se můžete seznámit na následujících stránkách.

Matematika vyhodnocuje snímky z družic i z lékařských přístrojů (Jan Flusse)

Pohled až do dění mezi atomy (Martin Kozák)

Transportní váčky pro komunikaci mezi buňkami i pro dopravu léků (Andrea Gálisová)

Sociální sítě nejsou pro dospívající tak nebezpečné, jak se tvrdí (David Šmahel)

Mikroorganismy z Arktidy mohou ovlivnit světové klima i biotechnologie (Jana Voříšková)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé, Věda a společnost

O autorovi

Petr Baldrian

Doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., (*1972) vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Praze vede Laboratoř environmentální mikrobiologie. Zabývá se ekologií a fyziologií půdních hub a bakterií.
Baldrian Petr

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...