mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Moře otázek

 |  10. 7. 2023
 |  Vesmír 102, 363, 2023/7

Motiv na obálce tohoto dvojčísla Vesmíru se vztahuje k článku Ivana Horáčka o termohalinním výměníku (s. 414), který ukazuje, jak obtížné je porozumět komplexním planetárním systémům a tvrdit o nich cokoli zásadního s dostatečnou jistotou. I když jsou modely v souladu s naměřenými hodnotami, nikdy si nemůžeme být jisti, že nepřehlížíme nějaký důležitý faktor, který se v nejméně vhodnou chvíli vynoří a model pošle na trajektorii dramaticky odlišnou od skutečnosti, protože pozitivní zpětná vazba přehodí výhybku a efekt zdánlivě nepatrného rozdílu prudce zesílí.

„Výpovědi modelů přijímáme bona fide jako výpovědi o povaze oceánu, ač dimenzionalita spočetných modelů se s faktickou dimenzionalitou modelovaného očividně míjí o desítky řádů,“ píše autor. Nic jiného nám ostatně nezbývá, nechceme-li na pochopení globálních interakcí zcela rezignovat. Což jednak není v lidské přirozenosti, jednak si to nemůžeme dovolit.

Článek končí konstatováním, že „co vše tyto změny [v oceánické cirkulaci] přinesou, se pro nejbližší desetiletí jaksi přesně neví“. Může to znít odevzdaně. K čemu nám je věda, když po desetiletích výzkumů krčí rameny? Jenomže i to je síla dobré vědy coby nástroje poznání – přiznat sobě i světu vlastní nevědomost či nejistotu, pracovat s ní. To jen šarlatáni všeho druhu vědí vždycky všechno a naprosto přesně.

Věda nám navzdory často lopotnému klopýtání, omylům a pochybám přináší mnoho dobrého. Od prostého potěšení z postupného odkrývání přírodních zákonitostí po zcela praktické aplikace, od vakcín přes mikročipy po raketové motory. Což je banální konstatování a čtenářům Vesmíru jistě netřeba něco takového připomínat. Ale cítil jsem potřebu to zmínit jako kontrapunkt k slabostem a limitům vědy, protože ve veřejné debatě se na to pohříchu často zapomíná. Tak abychom to s tím sebemrskačstvím nepřehnali.

Nejistota a neznalost mají více vrstev. „Získáváme nějaká fakta, odpovědi na otázky. Co s nimi uděláme? Inu, položíme si díky nim nové, lepší otázky. Naší snahou je posouvat svou nevědomost na hlubší úroveň,“ řekl před časem (Vesmír 96, 620, 2017/11) v rozhovoru pro Vesmír americký neurovědec Stuart Firestein, autor knih Ignorance (Neznalost) a Failure (Nezdar).

Věda je zkrátka sice plná nejistot a omylů, ale pro porozumění světu je nesmírně užitečná – mimo jiné i díky tomu, že si je svých nejistot a omylů vědoma. Dobrá věda je také (zpravidla) drahá, ba čím dál dražší. Ale v konečném důsledku se vyplatí, protože její nejlepší výsledky přinášejí ekonomický zisk, řeší dříve neřešitelné problémy, zlepšují a zachraňují lidské životy… Bohatě zaplatí i tu většinu průměrné, ba i mizerné vědy, která prostředky spíše polyká (a bez které špičková věda tak docela nemůže existovat, podobně jako drahé kovy musíme pracně získávat z hald hlušiny).

V tomto kontextu se jako značně neprozíravý jeví návrh na redukci rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro příští rok o 10 %, s nímž přišlo ministerstvo financí. Nejde přitom o šlápnutí na brzdu po předchozím růstu. Naopak. Podíl výdajů na vědu v posledních letech setrvale klesal; i bez navržené redukce je pod průměrem vyspělých zemí.

Strukturální deficit státního rozpočtu je hrozivý, ekonomická situace není dobrá a hledat možnosti úspor je nezbytné. A jakkoli mohou věda a školství nabídnout silné argumenty pro tvrzení, že zrovna na nich by se šetřit nemělo, podobně přesvědčivé argumenty se najdou i pro zdravotnictví, sociální systém nebo dopravní infrastrukturu… To vše jsou oblasti, v nichž se dnešní šetření projeví v eskalaci zítřejších problémů sahajících daleko za hranice daného sektoru. Však také všichni, kdo proti zmíněnému návrhu zvedli protestní hlas (Akademie věd, Česká konference rektorů, Učená společnost, vědecká rada GA ČR, fórum Věda žije!…), zdůrazňují, že jsou si tíživé situace vědomi. Protesty směřují především proti plošnému charakteru škrtů. Ten je pro státní správu nejjednodušší (v nejspíš nepříliš přehnané nadsázce stačí jen změnit číslo v příslušné buňce excelovské tabulky Zbyňka Stanjury1)), ale napáchá největší škody. Opět se potýkáme s absencí dlouhodobé koncepce, ale také politické odvahy řešit problémy společnosti komplexněji než přepisováním čísel v tabulce.

Rád bych věřil, že v době, kdy tento úvodník vyjde (tři týdny po svém napsání), už jeho druhá část nebude aktuální, protože ministerstvo financí své plány přepracuje tak, aby se ekonomický model, ze kterého vycházejí, záhy nerozešel s realitou 21. století nepříjemně bolestivým způsobem. 

Poznámky

1) Zbyněk Stanjura: „Debatovali jsme jednotlivá opatření, měli jsme na to vytvořený elektronický nástroj v Excelu, který nám pomáhal počítat dopady takových opatření. Bylo to velmi přehledné, musím se pochlubit, že to jsme vytvořili tady na ministerstvu.“ Rozhovor pro Seznam Zprávy, 13. 5. 2023.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...