mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Potencialito troub a rur, košať všam!

 |  29. 5. 2023
 |  Vesmír 102, 356, 2023/6

Kdo umí česky perfektně? Ani pánbůh, ani pan ředitel. Za etalon jazykové kompetence platívá rodilý mluvčí, ale ani ten nemá v hlavě všechna slova ve všech tvarech. Řekněme, že má schopnost tvořit z omezeného repertoáru východisek neomezené množství výsledků. Potenciálně. Leckde se totiž zarazí.

Jak zní tvar rozkazovacího způsobu sloves končících na -atět? Spíš jako trp, nebo jako sázej? Těžko říct – a jak by ne. Copak jste někdy přikazovali kedlubně dřevnať/dřevnatěj, chodníku ledovať/ledovatěj nebo člověku plešať/plešatěj? Všechno to jsou gramaticky plnohodnotná slovesa, ale část jejich užití je blokována lexikálním významem.

Někdy však význam za nic nemůže. Houba, hrouda nebo moucha se sice spolehlivě mění na množství hub, hrud nebo much, ale okno bývá plné šmouh, ne šmuh. Liší se dokonce třeba i významově podobná trouba (trub) a roura (rour). Střídání -ou--u- je původní pravidelnost, kterou nabourává novější tendence kořen neměnit. U méně běžných slov můžou být výsledky neodhadnutelné.

A nejde jen o tvary, ale i o celá „chybějící“ slova. Zdánlivě kompletní jsou sady výrazů tázacích, ukazovacích a totalizačních: kdetu/tadyvšude; kudytudyvšudy; kamtam – … Ejhle! Věta typu Šel všam, kam ho poslali je náramně systémová, ale veskrze potenciální.

Je tohle všechno chyba češtiny? Nebo neschopnost jejích uživatelů? Ne, pokud včas zbrzdíme svůj sklon k tabulkovému pojetí češtiny. Přehledná, řádná tabulka slov a tvarů je u flektivních jazyků šikovný nástroj a třeba v Internetové jazykové příručce ji denně používají desetitisíce lidí. Jenže ne každou buňku tabulky musíme umět vyplnit. Lingvistické experimenty ukazují, že když mají uživatelé určitý tvar utvořit, neshodnou se, a korpusové výzkumy publikovaných textů zase takové tvary nenacházejí, protože nedávají smysl nebo se jim autoři radši vyhnuli.

Česky neumí perfektně nikdo, ale dobře ovládá češtinu ten, kdo jí dokáže adekvátně vyjádřit, co potřebuje – včetně volby výrazových prostředků, které adresáty nevykolejí, a volby alternativních prostředků namísto těch, které autor utvořit neumí. Mlhavě vyplněné a prázdné buňky tabulky češtiny nejsou chyba, ale vlastnost systému. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Ondřej Dufek

PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D., (*1986) vystudoval žurnalistiku a mediální studia na FSV UK a bohemistiku na FF UK. Pracuje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, podílí se na provozu jazykové poradny. Zabývá se sociolingvistikou a analýzou diskurzu s využitím jazykových korpusů; zajímá ho, jak se k jazyku vztahují jeho uživatelé a co se jazykem dělá ve společnosti. Je součástí twitterového účtu @lingvojazyce. Má rád architekturu a pivo.

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...