i

Aktuální číslo:

2023/6

Téma měsíce:

Signál a šum

Obálka čísla

Monet a smog

 |  2. 5. 2023
 |  Vesmír 102, 246, 2023/5

Slavné mistry impresionismu inspirovalo k nejasným konturám jejich obrazů a bledším barvám oblohy silně znečištěné ovzduší. To tvrdí Anna Lea Albrightová z pařížské École Normale Supérieure a Peter Huybers z bostonské Harvard University. Odborníci na atmosférické jevy a klima pořídili fotografie krajiny za různé úrovně znečištění ovzduší a změřili jejich ostrost. U šedesáti obrazů Williama Turnera a osmatřiceti pláten Clauda Moneta stanovili jasnost kontur, kterou porovnali s úrovní znečištění ovzduší v době a místě vzniku malby. Na základě takto získaných dat došli k závěru, že umělci zachytili ve svých dílech nárůst znečištění ovzduší během rychle postupující průmyslové revoluce.

Historici umění někdy vidí příčiny snižující se ostrosti Turnerových a Monetových obrazů ve zhoršení zraku stárnoucích malířů. Albrightová a Huybers nabídli alternativní vysvětlení a vyvolali tím vášnivou diskusi o podstatě malířského impresionismu.

„Impresionismus je často dáván do kontrastu s realismem, ale naše výsledky ukazují, že impresionistická díla Turnera a Moneta také zachycují určitou realitu. Konkrétně se zdá, že Turner a Monet realisticky ztvárnili průchod slunečního světla kouřem a oblačností,“ vysvětloval Huybers v rozhovoru pro Washington Post.

Studie vyvolala tvrdou kritiku historiků umění, kteří například namítají, že Monetovy slavné obrazy leknínů mají nejasné kontury, i když vznikaly v čistém ovzduší venkova osmdesát kilometrů od Paříže. To podle nich dokazuje, že Monetovi nešlo o zachycení reality, ale že to byl umělecký záměr. S tím však Albrightová a Huybers nemají problém. Jsou přesvědčeni, že znečištěné ovzduší vysvětluje snížený kontrast Turnerových a Monetových obrazů jen zčásti a umělce mohl smog inspirovat k novému stylu malby.

Albright A. L., Huybers P.: PNAS, 2023, DOI: 10.1073/pnas.2219118120

Ke stažení

RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Jaroslav Petr

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi se zabývá regulací zrání savčích oocytů a přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze. Je členem redakční rady Vesmíru.
Petr Jaroslav

Doporučujeme

Včely chodí do tanečních

Včely chodí do tanečních

Kateřina Bezányiová  |  29. 5. 2023
Dělnice včely medonosné (Apis mellifera) umějí svým kolegyním v úlu sdělit, kde se nachází zdroj potravy, za kterým by se měly jako rekrutky...
Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek  |  29. 5. 2023
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...
Zvuk a jeho kvality

Zvuk a jeho kvality uzamčeno

Většina z nás žije celý život obklopena zvukem. Někdy by se chtělo říci hlukem, ale je zřejmé, že některé zvuky jsou pro nás žádoucí, ba i...