Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Hranolka a hranolek

 |  2. 5. 2023
 |  Vesmír 102, 296, 2023/5

V půli února se otřásly další základy českého konzervativního světa. Autorky a autoři do Internetové jazykové příručky (IJP) k dosud jediné uvedené podobě hranolek přidali i ženskou variantu hranolka. České označení smaženého bramborového kvádříku se zakládá na jeho tvaru. Malý hranol neboli hranolek. Znamená to snad, že jsme ustoupili lidské neznalosti?

Mužská a ženská podoba smažené brambory se liší ve všech tvarech jednotného čísla. V praxi ovšem málokdy mluvíme jen o jednom kousku, takže množné číslo má v úzu vyšší frekvenci. V něm se shodují 1. a 4. pád, ať už jde o hranolek, nebo o hranolku: sýr a hranolky; chci hranolky s kečupem. Právě 1. a 4. pád jsou nejčastější, proto není nijak zvláštní, že z kontextu nepoznáme, který jmenný rod mluvčí tomuto slovu přisoudil/a. Nejmarkantněji rozdíl pocítíme v 7. pádě: s hranolky vs. s hranolkami. Tady může hrát roli výraz ze stejného sémantického i zemědělského pole, u nějž jsou už dávno kodifikovány podoby obě: bramborbrambora. A protože jedna porce obvykle sestává z více kousků, častěji uvidíme v receptech s brambory/bramborami než s bramborem/bramborou. (V menu bude spíš častější 1. pád a stojí za přemýšlení, proč se tam používá i jednotné číslo brambora.) Spojení s bramborami může poskytovat dostatečnou analogii pro to, aby některým mluvčím tvar hranolkami připadal samozřejmý. Roli můžou hrát i těžko ověřitelné faktory. Ten primární je, že v nespisovné češtině, tedy ve značné části všech užití, máme hranolkama, tedy neformální tvar shodný pro mužský i ženský rod. Možná je ženská podoba hranolka, resp. hranolkami přijatelnější zvukově, možná jsou v tomto významovém poli slova s koncovkou -ami obvyklejší, možná v hranolku zdrobňovací příponu necítíme hned. Možná jde tak trochu o všechno.

Zastření původního slovotvorného významu, analogie s bramborou, jednotná nespisovná koncovka nebo i časté užití v kontextech, kde se tvar mužského neživotného a ženského rodu neliší, to všechno přivedlo vedle hranolku na talíř i hranolku. Ten, kdo v kusu brambory vidí malý hranol, může používat hranolek dál. To, že z dobrých důvodů uznáme i jiné varianty jako možné, neznamená přímé ohrožení varianty původní. Používejme, co chceme, jen nikomu nezakazujme to, co není nám samým vlastní. Nakonec stejně záleží jen na tom, jestli s kečupem, nebo s tatarkou.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Hana Dufková

Mgr. Hana Dufková, Ph.D., (*1986) vystudovala doktorské studium v oboru český jazyk, dlouhodobě pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, podílí se na projektu v Psychologickém ústavu AV ČR, píše učebnici, je v projektu Zeptej se vědce a externě učí na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících FF UK. Zajímá ji didaktika jazyka, popularizace vědy, znakové jazyky a mnoho podob vztahu jazyka a společnosti, která funguje na provázanosti mysli a jazyka, a jedince ve společnosti jazyků. Přestala věřit v to, že jazyk se dá a má dát usměrnit. Kromě práce miluje cesty vlakem kamkoli pryč, zvěř, pivovarnictví a svoje blízké.

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...