mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Slova na lékárenských vahách

 |  5. 9. 2022
 |  Vesmír 101, 513, 2022/9

ad Vesmír 100, 774, 2021/12

Článek zabývající se tématem tzv. Smart City uvádí v informačním rámečku sedm principů SMART. U principu „krátkých vzdáleností“ autorka upřesňuje, že platí „za využití pravidla 3E – economy, efficiency, effectiveness, tj. hospodárnost, efektivnost, účinnost“. Zde použitý překlad posledních dvou termínů nepovažuji za výstižný. Před 30 lety jsem se v anglických článcích podivoval vysoké četnosti užívání výrazů „effective and efficient“, neboť oba v češtině vnímáme ve významu „efektivní“. Až rodilý mluvčí mi vysvětlil, že effective znamená dělat věci správné a efficient dělat je správně (viz např. rozdíl mezi leadershipmanagement). Od té doby překládám effectiveness jako účelnost a efficiency jako účinnost.

Není to jediný příklad nevhodné interpretace anglických termínů. Například průmysl 4.0 jako ekvivalent Industry 4.0. V Česku je pojetí termínu průmysl obvykle mnohem užší – odpovídá spíše anglickému manufacturing, zatímco význam výrazu industry je širší. Má to netriviální důsledky – mnohem větší podpora aplikovanému průmyslovému výzkumu na úkor společenských věd, jejichž rostoucí význam připomíná i kniha prof. Maříka a kol. Průmysl 4.0. Autorka jako bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR (TAČR) jistě dobře ví, jaký podíl podpory připadá na aplikovaný společenskovědní výzkum. Nakonec i pojetí termínu technologie je u nás výrazně užší než v anglickém i francouzském originále, kde je technologie obecnou metodou, jak něco udělat, tedy nejen čistě technickou výrobní metodou. V USA lze např. registrovat manažerské metody, neboť jsou pokládány za technologii.

Jiří Vacek, Plzeň

Odpověď autorky: S pisatelem lze jistě souhlasit, že překlady anglických termínů nebývají vždy přesné a jejich použití může vyvolávat nejasnosti nebo zužovat interpretaci. Tak je tomu jistě u termínu industry, se kterým se neustále potýkáme např. při vysvětlování podpory aplikovanému výzkumu, protože slova průmysl a průmysl používají angličtina a čeština rozdílně; k zúžení významu však dochází i u jiných pojmů a zdrojem nemusí být jen překlad – např. tyran a tyran, ekologie a ekologie.

Trochu jiná situace je u „pravidla 3E“. Jde o základní pravidlo využívané ve veřejné podpoře – nejvíce vstoupilo do povědomí u podpory z fondů Evropské unie, přestože se týká veškerých dotací z veřejných zdrojů. Poskytovatele dotací váže znění obsažené v zákoně 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Druhý paragraf vymezuje zmíněné anglické pojmy economy, efficiency, effectiveness – tedy 3E dle mezinárodních účetních standardů – jako hospodárnost, efektivnost a účelnost.[1]

Termín „3E“ se často používá jako zkratka kvůli rychlosti vyjádření. Děkuji však autorovi připomínky za reakci, protože při pečlivém čtení rámečku se ukázalo, že ve vysvětlení 3E došlo k chybě – místo „účelnosti“ je v textu uvedena „účinnost“ (toto nedopatření jsme v elektronické verzi článku opravili, pozn. red.).


[1] Zákon 320/2001 Sb., § 2, odst. m, n, o; dostupné on-line na stránkách Poslanecké sněmovny ČR

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Rut Bízková

Ing. Rut Bízková (1957) vystudovala VŠCHT, od roku 1981 pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Absolvovala postgraduální studium matematiky. V letech 1994–1996 pracovala jako tisková mluvčí uhelných elektráren ČEZ. Od roku 1999 působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako vedoucí oddělení mezinárodních aspektů průmyslové politiky a poradkyně náměstka ministra pro energetiku, průmysl a stavebnictví, od roku 2004 v agentuře CENIA a od roku 2006 byla náměstkyní ministra životního prostředí. V letech 2012–2016 působila jako předsedkyně Technologické agentury ČR a poté jako ředitelka Středočeského inovačního centra (2017–2018). Dlouhodobě se věnuje životnímu prostředí (ve vládě Jana Fischera byla krátce ministryní) a souvislostem životního prostředí a energetiky.
Bízková Rut

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...