mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

„Rakovina“ betonu

 |  30. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 346, 2022/6

Tímto hovorovým termínem někdy označují materiáloví vědci důsledky reakcí alkalických iontů a oxidu křemičitého v roztocích v pórech betonu. Reakcí vzniklý gel absorbuje vodu a rozpíná se, tlak časem vede k poškozování betonových konstrukcí. Kvantifikace zhoršení stavu betonu dosud vyžaduje časově náročné destruktivní zkoušky – odvrtání vzorku pro mikroskopická vyšetření. Destruktivní zkoušky nejsou právě žádoucí pro monitorování stavu např. mostů nebo kontejnmentů jaderných reaktorů, které je nejen kriticky důležité pro bezpečnost, ale rovněž pro opětovné udělování licence těmto zařízením.

Inženýři z Argonne National Laboratory zkoumali elektrickou vodivost ztvrdlého betonu pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Zjistili, že existuje korelace mezi vodivostí materiálu a přítomností alkalicko- křemičité reakce. Našli tak alternativní metodu nedestruktivního hodnocení vlastností materiálu.

Strow M. et al., Materials and Structures 2022, DOI: 10.1617/s11527-022-01942-8

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Technické vědy
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...