Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Epigenetické značky varují před rakovinou

 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 320, 2022/5

Míra metylace DNA buněk děložního čípku může pomoci identifikovat ženy se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků a prsu.

Epigenetika nás učí, jak se jaderná DNA nebo její „natáčky“ (histony) můžou během života jedince označit „visačkami“ (metylovými, hydroxymetylovými nebo acetylovými skupinami), které určují, jak, kdy a v jakém stupni se případně označené geny v buňce projeví tvorbou dané bílkoviny, čili jak se exprimují. Taková značka se může i dědit a projeví se u potomků náchylností k nemoci nebo vlivem na nějaký znak (např. obezitu nebo tělesnou výšku).

Riziko rakoviny vaječníků a rakoviny prsu zvyšují jak zděděné mutace v genech BRCA1 a BRCA2, tak negenetické faktory související se životním stylem a kvalitou životního prostředí. Výzkumníci z Innsbrucké univerzity v Rakousku popsali dva indexy, které míru tohoto kombinovaného rizika signalizují. Hodnota těchto indexů odpovídá míře metylace cytosinů v dinukleotidech CpG (cytosin-fosfát-guanin). Index pojmenovaný WID-OC ukazuje riziko rakoviny vaječníků [1], index WID-BC vyjadřuje riziko rakoviny prsu [2]. Oba indexy mohou být stanoveny najednou z buněk děložního čípku. Jeho tkáň je biologicky příbuzná jak vaječníkům, tak prsní tkáni – mají společný embryonální původ z Müllerova vývodu. Čípek je však snadněji dostupný pro odběr vzorků. V ověřovací studii index WID-OC správně odhalil 76 % žen s rakovinou vaječníků a index WID-BC 81 % žen s rakovinou prsu. Vedoucí výzkumu Martin Widschwendter pro web genomeweb.com uvedl, že cílem jeho týmu je identifikovat převážnou většinu žen, které jsou ohroženy rozvojem nádorů specifických pro ženy – bez ohledu na genetické nebo negenetické rizikové faktory. Jeho skupina už vyvinula dva další indexy WID, jeden pro děložní sliznici a druhý pro rakovinu děložního čípku (s níž WID-OC ani WID-BC nesouvisí). Dalším výzkumem na dostatečném počtu odběrů je třeba posoudit, jak dobře fungují všechny čtyři indexy na jednom vzorku děložního čípku a zda v kombinaci s dalšími opatřeními umožňují včasné odhalení těchto typů rakoviny. Indexy WID-OC a WID-BC by mohly být použity jako první linie screeningu onemocnění s následným testováním na základě úrovní rizika, které odhalí. Například ženy s vysokými hladinami indexu WID-OC by mohly následně podstoupit test nádorového markeru CA-125 a test volně kolující (nebuněčné) DNA (cfDNA) v krevní plazmě, zatímco ženy s vysokými hladinami indexu WID-BC by mohly podstoupit magnetickou rezonanci prsu a analýzu nebuněčné DNA. [3]

Literatura

 [1] Barrett J. E. et al.: Nature Communications, 2022, DOI: 10.1038/s41467-021-26615-y.

[2] Barrett J. E. et al.: Nature Communications, 2022, DOI: 10.1038/s41467-021-27918-w.

[3] Kocík M., Vymětalová Y. Málek I.: Volná (nebuněčná) lidská DNA v tělních tekutinách – možnosti klinického využití. Čas. Lék. čes. 146: 96-101, 2007.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Genetika
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

František Vyskočil

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., (*1941) absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Ve Fyziologickém ústavu AV ČR studoval neurofyziologii a biofyziku buněčných membrán. Objevil nekvantové uvolňování neuropřenašečů na synapsích savců. Je členem Učené společnosti ČR a The Physiological Society (Londýn a Cambridge). V roce 2011 získal čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně a na návrh předsedy AV ČR medaili Josefa Hlávky.
Vyskočil František

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...