mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

644

 |  2. 5. 2022
 |  Vesmír 101, 283, 2022/5

Ruský vpád do Ukrajiny zasáhl i klinické studie na ukrajinském území. Podle databáze ClinicalTrials.gov začátkem dubna v 254 z nich pacienti dostávali testované léky (a kontrolní skupina samozřejmě placebo nebo standardní, již schválené medikamenty), dalších 390 studií bylo formálně ve fázi nabírání pacientů nebo v přípravě na nábor. Ale nábor se v mnoha případech zastavil, stejně jako stojí spouštění nových studií. A již probíhající studie se potýkají s řadou problémů. Vázne odběr vzorků a jejich zpracování, nemocnice na východě jsou z velké části zničené, poškozené či evakuované, na západě přeplněné.

Zadavatelé jsou nuceni improvizovat. Některé studie byly pozastaveny, v dalších jsou pacienti evakuováni např. do Polska nebo do Gruzie. Ohrožena jsou nejen cenná data, ale v řadě případů i účastníci studií – např. pro pacienty v terminálním stadiu onkologického onemocnění byla účast v klinické studii nového léku poslední nadějí, o kterou nyní někteří z nich přišli.

Ukrajina patří na poli klinických studií mezi velmoci. Má centralizovaný zdravotní systém, který usnadňuje logistiku, kompetentní lékaře a pacienty ochotné se studií účastnit, protože jim v podfinancovaném systému skýtají přístup k moderní léčbě. Obecně špatně placenému personálu nemocnic studie nabízejí zajímavý příjem, náklady pro zadavatele jsou přitom ve srovnání se západní Evropou nebo USA nižší.

Rubin R.: JAMA, 2022, DOI: 10.1001/jama.2022.5571

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Věda a společnost, Válka_Ukrajina
RUBRIKA: Zákulisí

O autorovi

Ondřej Vrtiška

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.
Vrtiška Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...