Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

V Ukrajině

 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 268, 2022/4

Na Ukrajině, ale v Rusku? Na Ukrajinu, ale do Ruska? Šílenství rozpoutané na území Ukrajiny bokem zvýraznilo i rozdílnost těchto předložkových vazeb. Jak vznikla a zůstane v češtině i nadále?

Ve spojení s názvy zemí převažuje v češtině pro místní určení předložka v (v Lotyšsku), pro směrové do (do Lotyšska). Ostrovy, souostroví a několik málo zemí, jež byly dříve chápány jako území, nikoli jako politicko- geograficky svébytné státy, se ale pojí s předložkou na, a to s 6. pádem pro lokální statické určení kde, se 4. pádem pro směrové kam. Na Islandu, na Slovensku, na Ukrajině, kromě toho taky na Moravě oproti v Čecháchve Slezsku. Je to tradice, ustálená zvyklost a možná i shoda náhodných okolností. Byť jsou Slovensko, Ukrajina a Morava osamocené výjimky, jsou nám blízké natolik, že o nich jednoduše mluvíme a píšeme často. O Ukrajině nyní bohužel s frekvencí zcela bezprecedentní. A frekventované jevy se v jazyce udrží snáz než ty okrajové.

Málokteré pravidlo je ale v praxi stoprocentní. V největším dostupném korpusu současné češtiny SYN v9 se najde několik set výskytů v Ukrajinědo Ukrajiny, noremní vazba přesto převažuje v poměru 167 : 1, resp. 67 : 1. V neformálnějším online světě převaha tradičních vazeb na Ukrajiněna Ukrajinu není tak výrazná, v korpusu ONLINE_ ARCHIVE je přibližně třikrát menší. Do poměru v online diskurzu mohou jistě promlouvat i chybné překlady nebo čeština nerodilých mluvčích. Nebo záměr.

Původní rozdíl má sice historický základ, ale ten se už několik let třese jako aspik na ruském vejci. Nejen pro cizince, kteří si češtinu osvojují jako druhý jazyk, může totiž tato zvyklost dělat ze Slovenska nebo Ukrajiny podřízené země na úrovni desítek závislých ostrovních území. Jistě není divu, že v tom leckdo nachází víc politiky, než jí tam kdysi reálně bylo. Víme od lektorky češtiny pro cizince na univerzitní půdě, že už před lety dospěli ke shodě vyučovat cíleně vazbu v Ukrajinědo Ukrajiny, a to jednoduše proto, aby se studentům a studentkám z různých východních zemí spolu sedělo ve třídě o něco líp. Může se to zdát jako projev přílišné korektnosti. Nebo to může být přirozená změna pramenící ze změny světa, navíc s benefitem zpravidelnění rozkolísané gramatiky. Toto posouzení necháme na každém z vás.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika, Válka a Ukrajina

O autorech

Hana Dufková

Ondřej Dufek

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...