Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

V Ukrajině

 |  4. 4. 2022
 |  Vesmír 101, 268, 2022/4

Na Ukrajině, ale v Rusku? Na Ukrajinu, ale do Ruska? Šílenství rozpoutané na území Ukrajiny bokem zvýraznilo i rozdílnost těchto předložkových vazeb. Jak vznikla a zůstane v češtině i nadále?

Ve spojení s názvy zemí převažuje v češtině pro místní určení předložka v (v Lotyšsku), pro směrové do (do Lotyšska). Ostrovy, souostroví a několik málo zemí, jež byly dříve chápány jako území, nikoli jako politicko- geograficky svébytné státy, se ale pojí s předložkou na, a to s 6. pádem pro lokální statické určení kde, se 4. pádem pro směrové kam. Na Islandu, na Slovensku, na Ukrajině, kromě toho taky na Moravě oproti v Čecháchve Slezsku. Je to tradice, ustálená zvyklost a možná i shoda náhodných okolností. Byť jsou Slovensko, Ukrajina a Morava osamocené výjimky, jsou nám blízké natolik, že o nich jednoduše mluvíme a píšeme často. O Ukrajině nyní bohužel s frekvencí zcela bezprecedentní. A frekventované jevy se v jazyce udrží snáz než ty okrajové.

Málokteré pravidlo je ale v praxi stoprocentní. V největším dostupném korpusu současné češtiny SYN v9 se najde několik set výskytů v Ukrajinědo Ukrajiny, noremní vazba přesto převažuje v poměru 167 : 1, resp. 67 : 1. V neformálnějším online světě převaha tradičních vazeb na Ukrajiněna Ukrajinu není tak výrazná, v korpusu ONLINE_ ARCHIVE je přibližně třikrát menší. Do poměru v online diskurzu mohou jistě promlouvat i chybné překlady nebo čeština nerodilých mluvčích. Nebo záměr.

Původní rozdíl má sice historický základ, ale ten se už několik let třese jako aspik na ruském vejci. Nejen pro cizince, kteří si češtinu osvojují jako druhý jazyk, může totiž tato zvyklost dělat ze Slovenska nebo Ukrajiny podřízené země na úrovni desítek závislých ostrovních území. Jistě není divu, že v tom leckdo nachází víc politiky, než jí tam kdysi reálně bylo. Víme od lektorky češtiny pro cizince na univerzitní půdě, že už před lety dospěli ke shodě vyučovat cíleně vazbu v Ukrajinědo Ukrajiny, a to jednoduše proto, aby se studentům a studentkám z různých východních zemí spolu sedělo ve třídě o něco líp. Může se to zdát jako projev přílišné korektnosti. Nebo to může být přirozená změna pramenící ze změny světa, navíc s benefitem zpravidelnění rozkolísané gramatiky. Toto posouzení necháme na každém z vás.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika, Válka na Ukrajině

O autorech

Hana Dufková

Ondřej Dufek

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné