i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Na svete je viac ako 73 000 druhov stromov

 |  28. 2. 2022
 |  Vesmír 101, 144, 2022/3

Stanoviť celkový počet druhov organizmov na Zemi je jednou z kľúčových úloh ekológie. Zatiaľ sa to však nepodarilo zistiť a odhady recentného druhového bohatstva stále výrazne kolíšu. Celkový počet druhov jednoducho nepoznáme a nie je pravdepodobné, že ho v najbližšom čase budeme poznať. Prekvapuje však, že sa to netýka len drobných a obskúrnych organizmov, ale aj tých veľkých, nápadných, a dokonca statických. Tých, čo predstavujú dominantné formy života vo väčšine terestrických ekosystémov a rozhodujúcou mierou ich utvárajú. Hovorím, samozrejme, o drevinách.

Široký kolektív výskumných pracovníkov sa v novej štúdii pokúsil odhadnúť celkovú druhovú diverzitu stromov. Autori skompilovali rozsiahly súbor dát, ktorý zahŕňal 38 miliónov stromov z 90 krajín sveta. Na základe týchto údajov vypočítali hodnoty globálneho a kontinentálneho druhového bohatstva. Výsledky boli prekvapivé. Okrem už známych a opísaných približne 64 000 druhov stromov pravdepodobne na svoje objavenie čaká zhruba 9200 druhov. Odhadli, že na kontinentálnej úrovni sa najvyšší počet druhov vyskytuje v Južnej Amerike, až 43 % z celkového objemu. Menej prekvapivé je, že najväčšie druhové bohatstvo stromov sa nachádza na všetkých kontinentoch vo vlhkých tropických a subtropických lesoch.

Vedci zistili aj to, že tretina druhov sa v skompilovanom súbore vyskytla iba raz či dvakrát. To znamená, že tieto taxóny možno považovať za vzácne. Výsledok štúdie poukazuje na zraniteľnosť globálnej diverzity lesov. Vzácne, málopočetné druhy sú disproporčne ohrozované ľudskou činnosťou i klimatickou zmenou. Budúcnosť tretiny všetkých druhov stromov na planéte je teda v rukách človeka.

Gatti R. C. et al.: PNAS, 2022, DOI: 10.1073/pnas.2115329119

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie, Botanika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Marek Dzurenko

Ing. Marek Dzurenko, Ph.D., (*1988) vyštudoval ekológiu a ochranu biodiverzity na FEE Technickej univerzity vo Zvolene. Počas doktorandského štúdia na ÚEL SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. V súčasnosti pôsobí na Lesníckej fakulte TUZVO, kde vyučuje lesnícku entomológiu. V rámci výskumnej činnosti sa zaoberá najmä ekológiou ambróziových chrobákov. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články o zoológii, paleontológii či astronómii.
Dzurenko Marek

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné