mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Jiný pohled na Zdeňka Neubauera

 |  5. 12. 2022
 |  Vesmír 101, 752, 2022/12

ad Vesmír 101, 642, 2022/10

Patrik Čermák píše o Zdeňku Neubauerovi jako o „klíčovém českém mysliteli, vědci a otci celé intelektuální generace“. Jistě šlo o velice vzdělaného učence, ale mně se jevil hlavně jako nepřítel vědy, resp. přírodovědeckého světonázoru. Bojoval proti „scientismu“ a snažil se legitimizovat astrologii, homeopatii, vitalismus a podobné obskurní směry. Přírodovědce přirovnával k černokněžníkům, kteří se zlovolně snaží „uspat Sněhurku autentické Přírody a spoutat ji smrtícími scientistickými teoriemi, vzorci a mechanismy“.

Za vše mluví jeho některé autentické výroky:

„Manželka mi většinou dá homeopatika. Vyzná se v tom, jsou zjevně účinnější…“ (odpověď na otázku, jak léčí nachlazení).

„Jenže tady už spadly všechny masky a skončila jakákoliv legrace! Tady už skrze vědu nehovoří jen porušená mravnost, ale čistý ďábel!“ (komentář o sociobiologii a teorii „sobeckého genu“).

„Pokud je základním principem evoluce Darwinův přírodní výběr, je zlo nevyhnutelným závěrem důsledné aplikace základních vědeckých ctností – nezaujatosti a racionality!“

„Cestou k dnešní ,vědecké‘ civilizaci jsme ztratili celý svět, ve kterém žijeme.“ „Nastává soumrak vědeckého obrazu světa a spolu s ním i soumrak moci vědy, která v novověku převzala od církve roli vlastníka jediné pravdy.“

Některé intelektuály okouzlené módním postmodernismem zjevně fascinoval svými poněkud nesrozumitelnými texty budícími dojem jakési intelektuálské hlubokomyslnosti. Naštěstí Neubauerovy snahy o diskreditaci solidní přírodovědy myslím příliš neuspěly a zapadly jako bizarní postmoderní excesy. Na rozdíl od Patrika Čermáka a dalších příznivců Zdeňka Neubauera si tedy nemyslím, že tento člověk „otevíral dveře k dalším dimenzím skutečnosti“, a už vůbec ne, že byl „otcem celé intelektuální generace“.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Filozofie

O autorovi

Václav Hořejší

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který v letech 2005-2017 řídil a kde je vedoucím oddělení molekulární imunologie, se zabývá povrchovými a signalizačními molekulami buněk imunitního systému. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
Hořejší Václav

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...