mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Ktoré krajiny sa vyrovnali s pandémiou najlepšie

 |  3. 10. 2022
 |  Vesmír 101, 599, 2022/10

Pandémia ochorenia COVID-19, ktoré sa objavilo prakticky súčasne na celom svete, predstavuje unikátnu udalosť. Toto zdravotné ohrozenie si vyžiadalo rôznorodé zásahy zo strany vládnych autorít. Opatrenia v podobe obmedzenia pohybu osôb či povinnosti nosiť ochranné pomôcky, ako sú rúška či respirátory, boli počas prvého roku pandémie primárnymi metódami, ktoré mali potlačiť šírenie vírusu. Hoci tieto metódy boli epidemiologicky vhodné, v kontexte skúseností s pandémiami v minulosti ich okamžité a priame benefity pre jednotlivcov bolo ťažké kvantifikovať. Naopak sociálne a ekonomické náklady boli okamžite zjavné. Politici preto čelili dileme, či a aké opatrenia zaviesť.

Medzinárodný tím vedcov skompiloval globálny dataset opatrení politických aktérov v priebehu (stále aktuálnej) pandémie. Autori získali údaje zo správ v médiách a z vládnych oznámení. Súbor údajov je voľne prístupný pre vedeckú i laickú verejnosť a umožňuje záujemcom objektívne porovnať vládne nariadenia, ich načasovanie a účinnosť v rámci jednotlivých krajín. Databáza pomôže identifikovať, ktoré stratégie boli, resp. sú, najefektívnejšie zo zdravotného i socioekonomického hľadiska.

Shvetsova O. et al.: Scientific data, 2022, DOI: 10.1038/s41597-022-01437-9

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína, Covid-19
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Marek Dzurenko

Ing. Marek Dzurenko, Ph.D., (*1988) vyštudoval ekológiu a ochranu biodiverzity na FEE Technickej univerzity vo Zvolene. Počas doktorandského štúdia na ÚEL SAV sa venoval problematike inváznych druhov hmyzu na drevinách. V súčasnosti pôsobí na Lesníckej fakulte TUZVO, kde vyučuje lesnícku entomológiu. V rámci výskumnej činnosti sa zaoberá najmä ekológiou ambróziových chrobákov. Vo voľnom čase píše populárno-vedecké články o zoológii, paleontológii či astronómii.
Dzurenko Marek

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...