Aktuální číslo:

2022/1

Téma měsíce:

Světlo

Bez dotyku

 |  3. 1. 2022
 |  Vesmír 101, 7, 2022/1

Existují tělesa, s nimiž bychom z nejrůznějších důvodů potřebovali manipulovat bezkontaktně. Lan N. Pham se spolupracovníky k manipulaci elektricky vodivých těles využili magnetické indukce. Časově proměnným magnetickým polem v nich generovali vířivé proudy. Vířivé proudy i z nemagnetického tělesa vytvoří elektromagnet, s nímž je možné vhodně voleným časově proměnným magnetickým polem pohybovat, jak je třeba (ve všech šesti stupních volnosti a nezávisle na tvaru tělesa, tj. nejenom měnit jeho polohu, ale i natáčet). Podle autorů jde o první experimentální demonstraci principu na tělese neobsahujícím feromagnetický materiál. Vizionáři uvažují i o využití této techniky v kosmu, např. k zastavení rotujícího nefunkčního satelitu a jeho následné opravě nebo dokonce o zpomalení nebezpečných úlomků „kosmického smetí“.

L. N. Pham et al.: Nature, 2021, DOI: 10.1038/s41586-021-03966-6

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Konec dějin a vize budoucnosti

Konec dějin a vize budoucnosti

Eva Bobůrková  |  3. 1. 2022
Setkali jsme se nedlouho po listopadových oslavách. Výročí sametové revoluce je pro leckoho příležitostí k zamyšlení nad stavem dnešní...
Mobilis in mobili?

Mobilis in mobili? uzamčeno

Ondřej Bábek  |  3. 1. 2022
Na konci druhé dekády 21. století si vědy o Zemi bez větších ovací a ve vší skromnosti připomněly padesáté narozeniny teorie tektoniky...
Opatrné naděje

Opatrné naděje

Bedřich Moldan  |  3. 1. 2022
Globální změna klimatu spolu s pokračující destrukcí biologické rozmanitosti a rostoucím znečištěním představuje jeden z největších současných...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné