Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Bez dotyku

 |  3. 1. 2022
 |  Vesmír 101, 7, 2022/1

Existují tělesa, s nimiž bychom z nejrůznějších důvodů potřebovali manipulovat bezkontaktně. Lan N. Pham se spolupracovníky k manipulaci elektricky vodivých těles využili magnetické indukce. Časově proměnným magnetickým polem v nich generovali vířivé proudy. Vířivé proudy i z nemagnetického tělesa vytvoří elektromagnet, s nímž je možné vhodně voleným časově proměnným magnetickým polem pohybovat, jak je třeba (ve všech šesti stupních volnosti a nezávisle na tvaru tělesa, tj. nejenom měnit jeho polohu, ale i natáčet). Podle autorů jde o první experimentální demonstraci principu na tělese neobsahujícím feromagnetický materiál. Vizionáři uvažují i o využití této techniky v kosmu, např. k zastavení rotujícího nefunkčního satelitu a jeho následné opravě nebo dokonce o zpomalení nebezpečných úlomků „kosmického smetí“.

L. N. Pham et al.: Nature, 2021, DOI: 10.1038/s41586-021-03966-6

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...