i

Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

30 let Jihočeské univerzity

 |  6. 9. 2021
 |  Vesmír 100, 564, 2021/9
komerční prezentace

Historie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vznikla roku 1991. Navázala zejména na tradici vzdělávání učitelů a vysokoškolských odborníků pro různá odvětví zemědělské výroby, na teologická studia a na tradici rybníkářství a rybářství.

Základ univerzity původně tvořily dvě fakulty, které v Českých Budějovicích působily již před rokem 1991: Pedagogická (od roku 1948 pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, později samostatná fakulta) a Zemědělská (v letech 1960–1991 fakulta pražské Vysoké školy zemědělské). Při založení Jihočeské univerzity také vznikly tři nové fakulty: Biologická, Teologická a Zdravotně sociální.

V roce 2006 vzešla ze stávajících ústavů Filozofická fakulta a o rok později se přidala Ekonomická fakulta. Původní Biologickou fakultu nahradila v roce 2007 Přírodovědecká fakulta. Nejmladší fakultou Jihočeské univerzity je Fakulta rybářství a ochrany vod, která vznikla v roce 2009.

Současnost

Jihočeská univerzita je veřejnou vysokou školou se sídlem v Českých Budějovicích, kde studuje přibližně 9 tisíc studentů ve více než 220 bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na osmi fakultách. Na základě svého dlouhodobého zaměření se Jihočeská univerzita profiluje jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní, zdravotnické a sociální vědy. Úzce spolupracuje s ústavy Akademie věd ČR a k jejím silným stránkám patří věda a výzkum i oblast celoživotního vzdělávání a orientace na regionální témata.

Spolupracuje s více než 400 univerzitami po celém světě a podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků. Univerzita poskytuje přeshraniční studijní obor Biological Chemistry ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v Linci a na vybraných univerzitách také nabízí možnost získat dvojí diplom – double degree. Mezinárodní prestiž školy dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v různých částech světa, jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea.

Výuka ekonomických, přírodovědných, zdravotnických, společenských i pedagogických programů probíhá nejen v češtině, ale u některých také v angličtině a dalších cizích jazycích. Studovat lze v prezenční i kombinované formě. Na studenty zde čeká nejen kvalitní vzdělání, ale i moderní a plně vybavený kampus s kolejemi, menzou a akademickou knihovnou na jednom místě. Navíc mohou získat stipendia prospěchová, sociální i na ubytování.

Jihočeská univerzita je nejlépe hodnocenou „porevoluční“ vysokou školou v ČR a patří mezi 1000 nejlepších univerzit světa

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je nejen moderní vzdělávací institucí, ale také významným centrem vědy a výzkumu na jihu Čech. Jako jediná univerzita založená po roce 1989 získala v rámci mezinárodního hodnocení vědy a výzkumu podle Metodiky 2017+ nejvyšší možnou známku A, tedy vynikající. Toto nejvyšší hodnocení v rámci multioborových vysokých škol získaly jen další 3 univerzity, které ale patří mezi tradiční „kamenné“.

Excelenci Jihočeské univerzity potvrzují mj. i výsledky jednoho z nejprestižnějších světových žebříčků THE (Times Higher Education World University Rankings). V něm se pro rok 2021 Jihočeská univerzita opět umístila mezi nejlepšími. Z hodnocených univerzit z 93 zemí světa obsadila celkové 801.–1000. místo, čímž obhájila své umístění z předchozího roku. V rámci českých vysokých škol se Jihočeská univerzita meziročně posunula o jednu příčku nahoru, kdy obsadila 4. místo z 18 vysokých škol v ČR, které byly hodnoceny.

Univerzitě se v posledních letech daří nejen v tomto globálním žebříčku, ale také v hodnocení regionálním (The Times Higher Education Emerging Economy University Rankings), neboť letos v březnu obsadila sdílené 251.–300. místo. Skvělých pozic dosahuje i v žebříčku mladých univerzit, tedy univerzit mladších padesáti let (The Times Higher Education Young University Rankings), a v některých žebříčcích oborových.

Vysokou úroveň Jihočeské univerzity potvrzují i další uznávané světové žebříčky vysokých škol, např. ARWU (Academic Ranking of World Universities). V roce 2020 v tomto žebříčku obsadila sdílené 901.–1000. místo z více než 2000 hodnocených univerzit.

Před čtyřmi lety Jihočeská univerzita také poprvé zabodovala v žebříčku QS World University Rankings, konkrétně v regionálním žebříčku EECA (Emerging Europe & Central Asia), který zohledňuje výsledky dosažené v předchozích letech v rámci devíti sledovaných kritérií a v rámci zemí spadajících do regionu EECA. V posledním ročníku regionálního žebříčku QS EECA University Rankings 2021 obsadila Jihočeská univerzita celkové 122. místo. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Vzdělávání

O autorovi

Štěpán Kuděj

 

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné