Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Vybíráme z Vesmíru 1871–1880

4. 1. 2021
 |  Vesmír 100, 62, 2021/1

Dříve potkávaly se úsilovné snahy učenců jen za tou jedinou příčinou s nezdarem, že nebylo jim pohotově přístrojů a prostředků výskumných přiměřených i dostatečných; bádánoť ve vědě přírodnické pouze domyslem a rozčílenou fantasií, jak i posud nezřídka se děje, když některý profesor na německé universitě rozepíše se doma u zeleného stolku v sáhodlouhých úvahách o některé nemoci, aniž by nemocného na posteli nebo v průběhu nemoci byl viděl, neřku-li proskoumal.

(Vesmír 1, 145, 1872/16)

Káva a thé účinkují hlavně na mozek. Alkohol a kakao rozčilují pohyby svalů, thé a káva čidla. Tím, že látky tyto umírňují organickou oxydaci a umenšují ztrátu nastalou výměty, účinkují podobně jako obyčejné látky potravní. Tímto způsobem si můžeme též vysvětliti, jak dalece látky tyto podněcují ku práci času večerního; neboť částečně nahrazují až k jisté míře potravu, částečně obtěžují proměňování látek v těle.

(Vesmír 2, 296, 1873/23)

Nový život vdechl do přírody čin Darwinův; tajemství jeho mocného působení jest hlavně půvab jednoty. Duch lidský baží po jednotě – kde jí není hned na povrchu, tam ji hledá hloub a nedá si pokoje dříve, než až aspoň nějakou předběžnou formuli pro ni najde. […] V jakém vztahu jest nauka Darwinova se všemi ostatními vědami, nejen s přírodními, ale i s mluvozpytem a s historií vzdělanosti, k tomu se příslušní zpytatelé odborní sami přiznávají.

(Vesmír 3, 87, 1874/8)

„Černoch a běloch jsou zrovna tak rozdílné druhy jako sova a orel. […] Černoch není zrovna tak bratrem bělocha, jako není sova sestrou orla, osel bratrem koně atd. Jak podivná a jak přece jednoduchá jest celá nauka, že tvůrce veškeré živočichy samostatně stvořil, by z nich každý samostatné místo zaujímal.“ Tato jsou slova samého Agassizho, třeba že byl muž tento znamenitým přírodozpytcem, nebyl přece ku konci svého žití ve svých náhledech příliš šťastný, jak z uvedeného můžeme posouditi.

(Kritika švýcarského přírodovědce Louise Agassize, Vesmír 3, 107, 1874/9)

„Theorie Darwinova nabývá čím dále, tím většího uznání. Důkaz toho jest, že nyní veškeré veliké akademie evropské jmenovaly velikého přírodozpytce britského členem svým.“

(Vesmír 8, 214, 1879/18)

Zdá se podobati pravdě, že existence veškerého života na zemi závislá jest na stálosti atmosféry slunce; kdyby jí přibývalo anebo ubývalo, museli bychom buď zmrznouti aneb zuhelnatěti. […] Geologové i fysikové shodují se v tom, že veškerá země aspoň jednou dobu ledovou musela prodělati. Můžeme se tudíž domýšleti, že atmosféra slunce způsobila fluctuaci (pohyb) teploty, která byla příčinou této epochy (doby), a možná, že i v budoucnosti na naší zemi podobné fluctuace nastanou.

(Vesmír 6, 22, 1877/2)

Pokusy se zjistilo, že posypáme-li třeba dosti malou částkou soli hlemýždě skořepaté anebo nahé, tito okamžitě se usmrtí. Tím jest poskytnut hospodářům nový prostředek proti velmi škodlivým hlemýžďům a plžům.

(Vesmír 8, 276, 1879/23)

Mezi učenci stálý vede se spor, jestli v době kamenouhelné byly též květiny čili nic; Nově pak nalezena byla v Belgii zkamenělina, která pokládá se za křídlo hmyzu a již belgičtí přírodozpytci mají za křídlo jepice, zovouce je Brayeria borinensis. Učený však Wallace vyhlašuje ji za křídlo motýle, čímž by o kamenouhelné květeně důkaz alespoň nepřímý podán byl.

(Vesmír 9, 95, 1880/8)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, 150 let Vesmíru
RUBRIKA: Vertikála

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné