Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Covid-19 na webu vesmir.cz

 |  4. 5. 2020
 |  Vesmír 99, 253, 2020/5

V překotně se vyvíjející době má tištěný měsíčník nevýhodu dlouhých výrobních lhůt. Detailní nadčasové články týkající se pandemie připravujeme do dalších čísel, aktuální vývoj komentují naši autoři na webu. Z dosud publikovaných článků vybíráme:

„Vzhledem k vysoké infekčnosti koronaviru SARS-CoV-2 je zajímavý jeho způsob proniknutí do buňky s využitím ACE-2, enzymu, který je součástí renin-angitenzin- aldosteronového systému (RAAS). A protože jako řada lidí užívám ke snížení vysokého krevního tlaku moderní léčiva účinkující přes tento systém, zbystřil jsem a snažil jsem se zjistit, zda mohou tato léčiva nějak ovlivnit moji náchylnost k této infekci. […] Nedávno vyšel v časopise New England Journal of Medicine souhrnný článek hodnotící jednotlivé publikace na toto téma a jejich argumenty. Došel k závěru, že současné poznatky nedovolují vynést jednoznačný soud, zda antihypertenziva působící přes RAAS mají jakýkoli vliv na průběh onemocnění covid-19. Autoři doporučují pacientům se stabilizovaným krevním tlakem užívající tato léčiva nepřerušovat léčbu ani nepřecházet na jinou medikaci.“

Medicinální chemik Stanislav Rádl: Ovlivňují léky na vysoký tlak náchylnost k infekci koronavirem? (9. 4.)

„Kontrolované provedení populace infekcí SARS-CoV-2 tak, aby nebyl zahlcen náš zdravotní systém, bude trvat několik let, během kterých bude třeba udržovat jistou míru karanténních opatření. […] Nadějí na zmírnění dopadů epidemie covid-19 je vývoj léčiv nebo očkování, který horečně probíhá v laboratořích po celém světě. Léčiva mohou být dostupná během několika měsíců, očkování pravděpodobně nejdříve za rok. Léčivo by umožnilo zdravotníkům starat se efektivně o větší množství nemocných, což by umožnilo zvýšit intenzitu a zkrátit dobu trvání epidemie. Očkování by zvýšilo poddíl rezistentních lidí v populaci, a tak omezilo šíření SARS-CoV-2 bez nutnosti karanténních opatření. V současné době je však třeba plánovat kontrolu epidemie bez spolehnutí na doposud neexistující léčiva nebo očkování podle fráze: ‚Doufej v nejlepší, ale připravuj se na nejhorší.‘“

Virolog Pavel Plevka: Život není jako dřív. A dlouho nebude (27. 3.)

„V chovech užitkových zvířat je relativně snadné udržet nákazy virovými patogeny na uzdě. Mnohem obtížnější, ne-li nemožná, je taková veterinární bdělost u volně žijících živočichů – rezervoárů původců virových nákaz –, kteří jsou velmi často zdrojem potravy („bushmeat“) příslušníků různých civilizací a etnik v Asii, Africe či Latinské Americe. […] Epidemiologie v konceptu profesora Karla Rašky (eradikace pravých neštovic 1979) musí dbát permanentně na opatření k bdělosti proti infekčním nákazám. To zjevně selhalo v případě současného vetřelce, nového koronaviru SARS-CoV-2.“

Biochemik a molekulární biolog Libor Grubhoffer: (Korona)virus je virus, je virus, je virus… (31. 3.)

„Šíření viru je pravděpodobnostní kolektivní proces a každý nechráněný kontakt jej může – ale nemusí – urychlit. A je vcelku jedno, jestli to jde přese mě, nebo přes někoho jiného. Nejde o to, zda já budu zdravý, ale zda mohu být potenciálním mostem, přes který virus může přejít někam dál. […] Itálie je známá svými vřelými sousedskými vztahy a nelze vyloučit, že v promořené populaci i nečetné nechráněné sousedské kontakty stačí na to, aby se šíření viru nedařilo ani zpomalovat, natož zastavit.

Makroekolog David Storch: Dívčí tajemství a globální pandemie (29. 3.)

„Integrální součástí české strategie je diagnostikovat covid-19 v maximálním možném rozsahu, který experti testů denně. To je počet, který má i při nevyhnutelném rozvoji epidemie šanci podchytit většinu infikovaných, izolovat je a přinejmenším je zahrnout do lékařského systému.“

Parazitolog Julius Lukeš: Uprostřed epidemie – jen doufáme, že děláme věci správně (22. 3.)

Další články v době uzávěrky tohoto čísla teprve vznikaly…

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Nemoci člověka, Covid-19

O autorovi

redakce

* *

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné