i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Plastidy

Specifické organely rostlinných buněk
 |  2. 9. 2019
 |  Vesmír 98, 518, 2019/9

Rostliny se od nás živočichů zásadně liší. Obvykle vedou přisedlý způsob života a živí se autotrofně. Nepotřebují organické molekuly, neboť pro stavbu svých těl využívají anorganické látky a sluneční energii. Za tímto účelem mají specifické buněčné organely – plastidy (obr. 1).

Pro vysvětlení rozdílů mezi rostlinami a živočichy musíme jít do dávné geologické minulosti, do časů, kdy vznikaly eukaryotické buňky. Vyvinuly se z menších a jednodušších buněk prokaryotických a mají na rozdíl od nich pravé buněčné jádro. Během jejich vývoje se opakovaně uplatnila vnitrobuněčná symbióza (endosymbióza, Vesmír 91, 103, 2012/2 a 91, 90, 2012/2). Společnou endosymbiotickou organelou eukaryot jsou mitochondrie, které vznikly z eubakterií schopných aerobního dýchání, jež potom umožnilo mohutný rozvoj eukaryotických buněk (Vesmír 95, 354, 2016/6). Podmínkou dýchání byla fotosyntéza produkující kyslík, kterou uměly jiné eubakterie – sinice (cyanobakterie, Vesmír 96, 85, 2017/2). Eukaryotičtí prvoci během další evoluce sinice pohltili a využili je k úspěšnému endosymbiotickému ovládnutí fotosyntézy (obr. 3; [1]). Vznikly plastidy a otevřela se cesta k evoluci rostlin.

Mitochondrie i plastidy jsou geneticky semiautonomní – mají, byť v omezené míře, vlastní DNA a vlastní proteosyntetický aparát. Eukaryotické buňky rostlin mají jádro a složitý systém vnitrobuněčných membrán. Díky mitochondriím umějí dýchat kyslík a díky plastidům využívají sluneční záření jako zdroj energie a oxid uhličitý a další anorganické látky jako stavební kameny svých těl. Plastidy (přehled na obr. 2) jsou organely o rozměrech několika tisícin milimetru (rostlinné buňky měří řádově desetiny milimetru). Jsou většinou dobře viditelné v běžném světelném mikroskopu, jejich vnitřní struktura však byla popsána až pomocí transmisního elektronového mikroskopu.

Vznik a stavba chloroplastů

Ponechme stranou zajímavou, ale komplikovanou problematiku plastidů v buňkách řas (viz např. Vesmír 93, 542, 2014/10) a věnujme se suchozemským rostlinám. Dlouho se zdálo, že všechny plastidy na Zemi jsou potomky jedné dávné siničné buňky. A to i přes prokázaný vznik sekundárních (případně i terciárních) plastidů u některých řas. Jde o případy, kdy prvok, který primární plastid ztratil, nebo ho neměl, pohltil eukaryotickou řasu obsahující primární (glaukofytní řasy, ruduchy nebo zelené řasy), nebo i sekundární plastid. Nyní se ukazuje, že evoluce plastidů (nebo spíš evoluce fotosyntetizujících eukaryot) byla složitější.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biochemie, Fyziologie, Botanika

O autorovi

Jaromír Kutík

Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc., (*1948) vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Jako emeritus se na této fakultě věnuje zejména rostlinné cytologii.
Kutík Jaromír

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné