Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

Release-active drugs

Homeopatika v novém kabátě
 |  8. 7. 2019
 |  Vesmír 98, 399, 2019/7

Ačkoli se snažím sledovat dění v oblasti medicinálního výzkumu, teprve článek na blogu Dereka Lowa z 28. března mne upozornil na existenci léčiv nazvaných anglicky Release-Active Drugs (RAD).1) Derek Lowe reagoval na článek Drug discovery today: no molecules required,2) v němž ruští autoři popisují aktivity spojené s činností Olega Epsteina. Když jsem se s problematikou blíže seznámil, dospěl jsem k závěru, že se jedná vlastně o homeopatika v jiném hávu.

Uvedený termín RAD zavedl člen Ruské akademie věd Oleg Epstein, který v doslova ohromujícím počtu článků ukazuje vysokou účinnost léčiv získaných mnohonásobným ředěním. Tímto ředěním aktivní substance dle Epsteina uvolní svou aktivitu do roztoku. Na první pohled se jedná o stejný proces jako při homeopatickém ředění. Epstein ale tvrdí, že v homeopatickém přípravku je přítomna homeopatická dávka, kdežto jím vyvinutá léčiva fungují na principu uvolnění aktivity nezávislé na přítomnosti byť jediné molekuly aktivní složky v roztoku. Publikovaná ředění uvedených přípravků jsou v řádu 1 : 1024 až po zcela absurdní poměr 1 : 101991. Zarážející je fakt, že na rozšiřování této teorie se podílí řada časopisů, včetně mimořádně renomovaných (PLOS One, Antiviral Research). Jediné vysvětlení tohoto faktu pramení z toho, že tento typ terapie není nazýván homeopatií. I přes vážné výhrady dalších odborníků bylo jen minimum článků redakcemi staženo. Epstein také dostal na tento typ léčiv platný americký patent (US 8535664).

Ještě závažnější informací je ale fakt, že Epstein založil firmu NPF Materia Medica Holding, která dle informací na jejích stránkách3) produkuje v Rusku patnáct schválených léčiv z řady terapeutických skupin zahrnujících protivirová léčiva, medikamenty k léčbě gastrointestinálního traktu, artrózy, benigní hyperplazie prostaty, erektilní dysfunkce, ale také léčiva sloužící k léčbě alkoholismu, k odvykání kouření nebo ke snížení tělesné hmotnosti. Nejnověji propaguje firma léčivo Subetta, které by mělo být používáno současně s inzulinem, a dle autorů se jedná o první orální terapii diabetu prvního typu. Jedná se o polyklonální protilátku obsaženou opět ve formě „release-active“ . Toto léčivo je propagováno i v Austrálii.4)

Na rozdíl od klasických homeopatik je řada RAD léčiv založena na ředění protilátek. Například Ergoferon je kombinovaný přípravek obsahující protilátky interferonu-γ (anti-IFNγ), CD4-koreceptor a histamin. Takový kombinovaný přípravek by svým složením jistě mohl vykazovat určitý biologický efekt. Několik dalších RAD léčiv je založeno na protilátkách proti Ca2+ vázajícímu proteinu S100B. Například Tenoten je propagován jako anxiolytikum (lék odstraňující úzkost), a je dokonce dostupný jako speciální formulace pro děti – slibuje zlepšení učení, chování, pozornosti a schopnosti se adaptovat. Vzhledem k tomu, že uvedený protein je známým markerem poškození CNS, příslušné protilátky jistě vykazují určitý biologický efekt. Problém všech těchto léčiv je ale v tom, že výchozí směs je opakovaným ředěním převedena na z logiky věci zcela neúčinný produkt. U všech těchto RAD léčiv je inzerována absence jakýchkoli nežádoucích účinků, včetně vzniku návyku, což je zřejmě jediné tvrzení, kterému lze věřit. Bude zajímavé sledovat, jak celá záležitost nakonec dopadne.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Stanislav Rádl

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (*1951) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, kde se zabýval hlavně výzkumem originálních antibakteriálních léčiv a později nenarkotických analgetik. Po začlenění tohoto ústavu do struktury firmy Zentiva vedl skupinu vyvíjející syntézu generických léčiv a od roku 2017 tam působí jako konzultant. Na VŠCHT přednáší profilový předmět farmakochemie.
Rádl Stanislav

Doporučujeme

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...
Kůň a člověk

Kůň a člověk uzamčeno

René Kyselý, Lubomír Peške  |  9. 1. 2023
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné