Aktuální číslo:

2023/5

Téma měsíce:

Adaptace

Obálka čísla

Teplé místečko pro metastázu

 |  3. 6. 2019
 |  Vesmír 98, 328, 2019/6

Nádorové metastázy to nemají vůbec jednoduché. Uvnitř nádoru mají rakovinné buňky relativní klid. Jsou mezi svými, zajistí si bohaté cévní zásobení a mohou účinněji bojovat s imunitními buňkami. V pokročilých st˝adiích ovšem nádory vypouštějí miliony buněk ven do nepřátelského prostředí krevního oběhu. Drtivá většina bídně zahyne. Jen zhruba desetina procenta těchto kolonizátorů překoná všechny nástrahy a podaří se jí osídlit nové lokality. My pro tento hrdinský boj samozřejmě nemáme příliš pochopení a snažíme se takovým výsadkům učinit přítrž. Abychom toho dosáhli, je výhodné porozumět mechanismům, kterými se nádor snaží přizpůsobovat další orgány pro přijetí nových osadníků. Zdá se totiž, že nádor okolní tkáně připravuje na invazi specifickými chemickými signály.

Rakovina slinivky je v metastázování přeborníkem. I po úspěšném chirurgickém vynětí malého izolovaného nádoru se často objeví metastázy v játrech, což vede k tomu, že 5 let po diagnóze přežívá ve Spojených státech jen asi 8 % pacientů. Současná práce ukazuje na nový faktor, který k těmto „úspěchům“ rakoviny přispívá. Fibroblasty z nádoru produkují zvýšené množství interleukinu 6, který se krví dostává do jater a spouští v jaterních buňkách STAT signalizační kaskádu. Tyto buňky potom produkují proteiny zkracované jako SAA, které působí na řadu dalších buněčných typů. V důsledku je tak v játrech vyráběno větší množství extracelulární matrix, ve které se mohou příchozí rakovinné buňky pohodlně uhnízdit, a také je potlačováno množení T-lymfocytů, které by si jinak s vetřelci mohly poradit.

Je možné, že léčiva tlumící produkci interleukinu 6 nebo blokující STAT signalizační kaskádu by při aplikaci bezprostředně po chirurgickém zásahu mohla zvýšit úspěšnost léčby. V myším modelu skutečně vedlo zablokování kterékoli ze signálních komponent k poklesu množství metastáz. Zbývá jen doufat, že podobných výsledků bude možno dosáhnout u lidí.

Lee et al., Nature 2019, DOI: 10.1038/s41586-019-1004-y

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Petr Zouhar

RNDr. Petr Zouhar, Ph.D., (*1985) je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Postdoktorskou stáž strávil na Stockholmské univerzitě a v současnosti se ve Fyziologickém ústavu AV ČR zabývá zejména metabolismem tukové tkáně a s tím spojenou problematikou obezity a diabetu.
Zouhar Petr

Doporučujeme

Evoluční adaptace

Evoluční adaptace

Jan Toman  |  2. 5. 2023
Adaptaci můžeme zařadit mezi centrální pojmy evoluční biologie. Stejně jako všechny zdánlivě jednoduché koncepty ovšem skrývá netušenou hloubku....
Metabolická flexibilita

Metabolická flexibilita uzamčeno

Jan Gojda, Michal Anděl  |  2. 5. 2023
Lidský organismus je adaptován na měnící se dostupnost a potřebu energetických substrátů.
Komu patří kultura?

Komu patří kultura?

Jaroslav Jiřík, Martin Soukup  |  2. 5. 2023
Získávání exotických předmětů, artefaktů či lidských ostatků bývalo mezi evropskými cestovateli, vědci a muzei běžné. Dnes narůstá snaha narovnat...