i

Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Kdo dřív přijde, ten se rozmnoží

 |  8. 3. 2018
 |  Vesmír 97, 170, 2018/3

Samčí závod s časem, který není dobré podcenit

Zplodit co nejvíc potomků schopných se dožít dospělosti, to je hlavním posláním jedince u většiny druhů (výjimkou je například sociální hmyz). Větší rozdíly v reprodukčním úspěchu obvykle můžeme pozorovat mezi samci, protože nejsou limitovaní množstvím pohlavních produktů a mnohdy je v plození příliš neomezuje ani starost o potomstvo. Samci také obvykle soutěží o přízeň samic, a tak do námluv vkládají spoustu energie. Důvody, proč samci investují více do námluv, se však u různých druhů liší.

Kde se snaží samice

Podívejme se nejprve na druhy, kde je tomu právě naopak. U mořských jehel se o potomstvo stará samec – ukládá do vaku jikry a pečuje o ně až do jejich vylíhnutí. Kvalita a velikost samce je proto v tomto rozmnožovacím systému velice důležitá a samice soutěží o nejzdatnější jedince.

Samci jsou nadmíru ceněni i v prostředí břehů toků a jezer, kde hnízdí například pisík americký. Úkolem samce pisíka je péče o hnízdo, ve kterém může sedět nanejvýš na čtyrech vejcích. Oproti tomu samice může v průběhu sezony snášet vajíčka opakovaně až do čtyř různých hnízd, a tak potenciálně za sezonu vyprodukuje více potomků než samec. Kvůli této nerovnosti jsou to opět samice, které soutěží o přízeň samců.

Poměr pohlaví rozmnožujících se jedinců rovněž rozhoduje o tom, které pohlaví se bude dvořit a které se nechá dobývat. Například u drobné rybky hlaváče žlutavého se běžně samci ucházejí o samice. Pokud se ale poměr pohlaví rozmnožujících se hlaváčů výrazně přikloní na stranu samic, samci se v podmínkách přebytku (samice převažují nad samci) začnou chovat pasivně a samice naopak začnou soutěžit o jejich přízeň. Všechny výše zmíněné situace jsou ale v živočišné říši spíše výjimkou, většina samců se musí snažit při námluvách ze všech sil.

Kdo tu bude dřív?

U druhů shromažďujících se za účelem rozmnožování jsou samci často dochvilnější než samice. Pokud byste na Aljašce pozorovali pacifické lososy (např. losos nerka) táhnoucí řekou do výše položených trdlišť, zjistili byste, že na začátku jsou řeky plné samců a teprve postupně se poměr pohlaví vyrovnává. Přijde-li vám tato lokalita k pozorování příliš riskantní kvůli medvědům grizzly, můžete místo lososů sledovat například námluvy tropické žáby listovnice červenooké s obdobnými závěry. Toto chování (odborně protandrie – nejdříve samec, pak samice) však lze zaznamenat i v našich podmínkách, a to hned u vícero druhů, jako jsou žáby (skokani nebo ropuchy), ptáci (tetřev hlušec), ryby (např. střevle potoční, cejn velký). U mnoha organismů však tato strategie není na první pohled patrná, zejména pokud jedinci postrádají sekundární pohlavní znaky.

Nyní vidíte 40 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Zoologie

O autorovi

Marek Šmejkal

RNDr. Marek Šmejkal, Ph.D., (*1988) vystudoval biologické obory se zaměřením na ekologii na UK (Bc.) a Jihočeské univerzitě (RNDr., Ph.D.). Od roku 2010 je členem oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Po několik let se věnuje mimo jiné výzkumu rozmnožování bolena dravého a rozdílným strategiím samců a samic. Je autorem a spoluautorem více než 20 vědeckých a odborných publikací.
Šmejkal Marek

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné